Ktl-icon-tai-lieu

các định lí về đường thẳng đồng qui

Được đăng lên bởi xuan-truong-le
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1516 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỘT SỐ ĐỊNH LÝ VỀ ĐỒNG QUY THẲNG HÀNG
1. Định lí Menelaus
2. Định lí Ceva
3. Định lí Desargues
4. Định lí Pappus
5. Định lí Pascal
6. Định lí Brianchon
7. Định lí Miquel
8. Định lí Carnot
9. Định lí Stewart
10. Định lí Thébault
11. Định lí Newton cho tứ giác ngoại tiếp
12. Đường thẳng Simson
13. Định lí Collings
14. Định lý Desargues
15. Định lí Blaikie
16. Định lí chùm đường thẳng đồng quy
17. Định lí Jacobi
18. Định lí Kiepert
19. Định lí Kariya
20. Cực trực giao
21. Khái niệm hai điểm đẳng giác
22. Đường thẳng Droz-Farny
23. Định lí Paul Yiu về đường tròn bàng tiếp.
24. Định lí Maxwell
25. Định lí Zaslavsky
26. Định lí Steinbart suy rộng
27. Định lí Monge & d'Alembert I- Định lí Monge & d'Alembert II

...
MỘT SỐ ĐỊNH LÝ VỀ ĐỒNG QUY THẲNG HÀNG
1. Định lí Menelaus
2. Định lí Ceva
3. Định lí Desargues
4. Định lí Pappus
5. Định lí Pascal
6. Định lí Brianchon
7. Định lí Miquel
8. Định lí Carnot
9. Định lí Stewart
10. Định lí Thébault
11. Định lí Newton cho tứ giác ngoại tiếp
12. Đường thẳng Simson
13. Định lí Collings
14. Định lý Desargues
15. Định lí Blaikie
16. Định lí chùm đường thẳng đồng quy
17. Định lí Jacobi
18. Định lí Kiepert
19. Định lí Kariya
20. Cực trực giao
21. Khái niệm hai điểm đẳng giác
22. Đường thẳng Droz-Farny
23. Định lí Paul Yiu về đường tròn bàng tiếp.
24. Định lí Maxwell
25. Định lí Zaslavsky
26. Định lí Steinbart suy rộng
27. Định lí Monge & d'Alembert I- Định lí Monge & d'Alembert II
các định lí về đường thẳng đồng qui - Người đăng: xuan-truong-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
các định lí về đường thẳng đồng qui 9 10 165