Ktl-icon-tai-lieu

các hằng đẳng thức đáng nhớ và công thức lượng giác cơ bản

Được đăng lên bởi tony2211
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 8368 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Các hằng đẳng thức
1. Bình phương của một tổng:

2. Bình phương của một hiệu:

3. Hiệu hai bình phương:

4. Lập phương của một tổng:

5. Lập phương của một hiệu:

6. Tổng hai lập phương:

7. Hiệu hai lập phương:

1.
2.
3.
4.
5.

Ráng học thuộc nhé bạn, vì đây là nền tảng để giải lượng giác mà. Không có cách giải lượng giác nào hiệu quả nếu bạn
không thuộc cái gọi là nền tảng này. Nên trước khi tìm cách này hay cách khác để giải nhanh lượng giác thì hãy tìm cách
học thuộc công thức đã !

...
Các hằng đẳng thức
1. Bình phương của một tổng:
2. Bình phương của một hiệu:
3. Hiệu hai bình phương:
4. Lập phương của một tổng:
5. Lập phương của một hiệu:
6. Tổng hai lập phương:
7. Hiệu hai lập phương:
1.
2.
3.
4.
5.
các hằng đẳng thức đáng nhớ và công thức lượng giác cơ bản - Trang 2
các hằng đẳng thức đáng nhớ và công thức lượng giác cơ bản - Người đăng: tony2211
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
các hằng đẳng thức đáng nhớ và công thức lượng giác cơ bản 9 10 883