Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp hóa lí đặc trưng tính chất nhôm oxit

Được đăng lên bởi Tuan Anh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2.2 : Các phương pháp hóa lí đặc trưng tính chất nhôm oxit .
2.2.1 : Phương pháp nhiễu xạ Rơnghen ( XRD )
Phương pháp nhiễu xạ Rơnghen là một phương pháp hiện đại và
được ứng dụng một cách phổ biến để nghiên cứu vật liệu có cấu
trúc tinh thể , nhờ phương pháp này người ta có thể nhận diện
nhanh chóng và chính xác cấu trúc của một loại tinh thể đồng
nhất sử dụng để định lượng pha tinh thể với độ tin cậy cao .
Mạng tinh thể được cấu tạo từ các ion hay nguyên tử phân bố
một cách trật tự và đều đặn trong không gian theo một quy luận
xác định . Khoảng cách giữa các nguyên tử hay ion khoảng vài
angstron nghĩa là xấp xỉ bước song của tia Rơnghen . Khi chum
tia tới đập vào mặt tinh thể và đi vào trong nó thì mạng tinh thể
đóng vai trò của một cách nhiễu xạ đặc biệt . Trong mạng tinh thể
các nguyên tử hay ion phân bố trên các mặt phẳng song song với
nhau . Các nguyên tử bị kích thích bởi chum tia Rơnghen sẽ trở
thành những tâm phát ra những tia sang thứ cấp .
Xét hai mặt pahwngr song song I và II có khảng cách d . Chiếu
chùm tia Rơnghen tạo với các mặt phẳng trên một góc

Ta có tia 1 và 2 phải bằng số nguyên lần bước song

.

.

Vậy nên : AB + BC = nλ hay 2dsin θ = nλ .
Trong đó : d là khoảng cách giữa 2 mặng phẳng song song
θ

: là góc giữa chùm tia X với tia phản xạ .

Đây là phương pháp cơ bản cho nghiên cứu cấu tạo tinh thể .
Phương pháp này thường được sử dụng để nghiên cứu cấu trúc
tinh thể của vật chất .
2.2.2 : Phương pháp phân tích nhiệt .
Phương pháp phân tích nhiệt là tổ hợp các phương pháp xác định
nhiệt chuyển pha và những đặc điểm khác về nhiệt của các hợp
chất riêng lẻ hoặc của hệ gồm nhiều chất tương tác . Đây là
phương pháp thuận lợi để nghiên cứu hợp chất nó cho phép thu
được những dữ liệu đặc trưng về tính chất của các chất rắn .
Nguyên lí đo của phương pháp này kết hợp với phương pháp nhiệt
trọng lượng giữa mẫu cần đo và một mẫu chuẩn dưới cùng một
điều kiện xử lý nhiệt .
Ưu điểm : độ nhạy của phương pháp này rất cao . Mọi sự thay đổi
Enthalpie đều được quan sát một cách rõ ràng và mỗi mẫu đều có
một đường phổ đặc trưng .
2.2.3 : Phương pháp đo độ xốp.
Các chất xúc tác dị thể hiện nay sử dụng trong công nghiệp đều là
vật liệu rắn xốp . Tính chất xúc tác quyết định một phần vào bản
chất bề mặt như cấu trúc mao quản . bề mặt riêng , phân bố lỗ
xốp . Để nghiên cứu đặc trưng của bề mặt vật liệu rắn xốp ta cần
xét các đại lượng sau :
-

Bề mặt riêng của vật liệu
Thể tích lỗ xốp riêng

-

Phân bố kích thước mao quản : khó xác định nhưng có 4
loại th...
2.2 : Các phương pháp hóa lí đặc trưng tính chất nhôm oxit .
2.2.1 : Phương pháp nhiễu xạ Rơnghen ( XRD )
Phương pháp nhiễu xạ Rơnghen là một phương pháp hiện đại và
được ứng dụng một cách phổ biến để nghiên cứu vật liệu cấu
trúc tinh thể , nhờ phương pháp này người ta có thể nhận diện
nhanh chóng chính xác cấu trúc của một loại tinh thể đồng
nhất sử dụng để định lượng pha tinh thể với độ tin cậy cao .
Mạng tinh thể được cấu tạo từ các ion hay nguyên tử phân bố
một cách trật tự đều đặn trong không gian theo một quy luận
xác định . Khoảng cách giữa các nguyên tử hay ion khoảng vài
angstron nghĩa xấp xỉ bước song của tia Rơnghen . Khi chum
tia tới đập vào mặt tinh thể đi vào trong thì mạng tinh thể
đóng vai trò của một cách nhiễu xạ đặc biệt . Trong mạng tinh thể
các nguyên tử hay ion phân bố trên các mặt phẳng song song với
nhau . Các nguyên tử bị kích thích bởi chum tia Rơnghen sẽ trở
thành những tâm phát ra những tia sang thứ cấp .
Xét hai mặt pahwngr song song I II khảng cách d . Chiếu
chùm tia Rơnghen tạo với các mặt phẳng trên một góc .
Ta có tia 1 và 2 phải bằng số nguyên lần bước song .
Các phương pháp hóa lí đặc trưng tính chất nhôm oxit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp hóa lí đặc trưng tính chất nhôm oxit - Người đăng: Tuan Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Các phương pháp hóa lí đặc trưng tính chất nhôm oxit 9 10 617