Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp sản xuất bột giặt tại Việt nam

Được đăng lên bởi hieuhhcbk36-gmail-com
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 4447 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Các phương pháp sản xuất bột giặt tại
Việt nam
MỞ ĐẦU
Công nghiệp sản xuất các chất giặt rửa ( CCGR ) là một nhánh công
nghiệp nhẹ quan trọng trong việc phục vụ đời sống sinh hoạt. Tại nhiều
nước kể cả các nước phát triển, công nghệ sản xuất các chất giặt rửa chỉ
đơn thuần mang tính gia công, nghĩa là chỉ sản xuất các sản phẩm cuối
dòng với nguyên liệu sản xuất phần lớn nhập khẩu. Tuy nhiên có thể
thấy ngành công nghệ sản xuất các chất giặt rửa đóng một vai trò hết sức
quan trọng trong góp phần vào doanh thu công nghiệp, giải quết vấn đề
lao động.
Bột giặt là một trong những chất giặt rửa tổng hợp quan trọng trong
đời sống. Bột giặt là sản phẩm không thể thiếu đối với mọi người. Ngày
nay, cuộc sống ngày càng phát triển, văn minh nên vấn đề vệ sinh càng
được quan tâm hơn. Nhu cầu về bột giặt ngày càng cao, ai cũng muốn
mặc quần áo sạch sẽ thơm tho.
Chính vì vậy chung em đã chọn đề tài “Các phương pháp sản xuất
bột giặt hiện nay tại Việt Nam” làm đề tài tiểu luận. Bột giặt là gì?
Thành phần chính trong bột giặt gồm những chất gì? Quy trình công
nghệ sản xuất bột giặt như thế nào? Công nghệ sản xuất bột giặt ở nước
ta đạt được tới mức độ nào? Trong bài tiểu luận này em sẽ đi sâu và làm

1

sáng tỏ những vấn đề đó và đó cũng là phạm vi nghiên cứu của bài tiểu
luận.
Trong khi làm bài chúng em cũng có nhiều lỗi mong cô đọc góp ý
và chỉnh sửa giúp chúng em, để có kinh nghiệm làm những bài sau tốt
hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC
I.Tổng quan về bột giặt
1. Lịch sử hình thành
2. Thị trường bột giặt
3. Phân loại
3.1 Các loại bột giặt truyền thống
3.2Các loại bột giặt có tác dụng làm mền vải
3.3Bột giặt dùng cho loại quần áo mỏng manh và có màu
3.4 Bột giặt đậm đặc
II.Các thành phần chính trong bột giặt
1. Các chất hoạt động bề mặt
2

2. Các chất làm tăng bọt và chống bọt
3. Các tác nhân làm mền nước
4. Các tác nhân tạo môi trường kiềm
5. Các tác nhân tẩy trắng
6. Các enzym ( chất xúc tác sinh học )
7. Các tác nhân chống tái bám
8. Các chất tẩy trắng quang học
9. Các chất độn
III.Các phương pháp sản xuất bột giặt
1. Sản xuất bột giặt theo phương pháp sấy phun
2. Sản xuất bột giặt theo phương pháp sấy tầng sôi
3. Sản xuất bột giặt theo phương pháp kết tụ không tháp
4. Sản xuất bột giặt theo phương pháp sấy phun kết hợp với kết tụ
5. Sản xuất bột giặt theo phương pháp trộn khô
IV. Nguyên liệu và quy trình công nghệ
1.Nguyên liệu
2.Quy trình công nghệ
V. Kiểm tra chất lượng sản phẩm và tổng kết

I.Tổng quan về bột giặt
1.Lịch sử hình thành
Trong thập niên 1920,...
Các phương pháp sản xuất bột giặt tại
Việt nam
MỞ ĐẦU
Công nghiệp sản xuất các chất giặt rửa ( CCGR ) là một nhánh công
nghiệp nhẹ quan trọng trong việc phục vụ đời sống sinh hoạt. Tại nhiều
nước kể cả các nước phát triển, công nghệ sản xuất các chất giặt rửa chỉ
đơn thuần mang tính gia công, nghĩa là chỉ sản xuất các sản phẩm cuối
dòng với nguyên liệu sản xuất phần lớn nhập khẩu. Tuy nhiên có thể
thấy ngành công nghệ sản xuất các chất giặt rửa đóng một vai trò hết sức
quan trọng trong góp phần vào doanh thu công nghiệp, giải quết vấn đề
lao động.
Bột giặt là một trong những chất giặt rửa tổng hợp quan trọng trong
đời sống. Bột giặt là sản phẩm không thể thiếu đối với mọi người. Ngày
nay, cuộc sống ngày càng phát triển, văn minh nên vấn đề vệ sinh càng
được quan tâm hơn. Nhu cầu về bột giặt ngày càng cao, ai cũng muốn
mặc quần áo sạch sẽ thơm tho.
Chính vì vậy chung em đã chọn đề tài “Các phương pháp sản xuất
bột giặt hiện nay tại Việt Nam” làm đề tài tiểu luận. Bột giặt là gì?
Thành phần chính trong bột giặt gồm những chất gì? Quy trình công
nghệ sản xuất bột giặt như thế nào? Công nghệ sản xuất bột giặt ở nước
ta đạt được tới mức độ nào? Trong bài tiểu luận này em sẽ đi sâu và làm
1
Các phương pháp sản xuất bột giặt tại Việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp sản xuất bột giặt tại Việt nam - Người đăng: hieuhhcbk36-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Các phương pháp sản xuất bột giặt tại Việt nam 9 10 234