Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp xây dựng HTMĐ

Được đăng lên bởi tienthanh-jlw
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các phương pháp xây dựng HPTMĐ
Tuesday, November 25, 2014
4:16 PM

Phương pháp dòng điện vòng
Giả thiết trong mỗi vòng có duy nhất một dòng điện chạy qua.

1.

v-vòng=>v-phương trình
Áp dụng định luật KH2 cho v-vòng=> v-phương trình.

1.

p/p dòng điện vòng áp dụng cho các mạch phức tạp
Một số định nghĩa: nhánh, vòng, nút.

Các phần tử điện

Phương pháp điện áp nút
Giả thiết điện áp tại một nút bằng 0.
Giả thiết trong mỗi nhánh có một dòng điện đi qua.
Tính giá trị cường độ dòng điện trong mỗi nhánh thông qua điện
áp của N-1 nút còn lại.
1.
Áp dụng KH1 cho N-1 nút.
1.
Thay giá trị cường độ dòng điện tính được ở B3 vào B4 =>hệ pt
gồm n-1 pt và n-1 ẩn số.
1.
2.
1.

Nên áp dụng p/p điện áp nút cho mạch có 2 nút

Bài tập lý thuyết mạch

Bài 1: Cho mạch điện như hình vẽ

E=100cos(102t)(V)
R=14(Ω)

...
Các phương pháp xây dựng HPTMĐ
Tuesday, November 25, 2014
4:16 PM
Phương pháp dòng điện vòng
1.
Giả thiết trong mỗi vòng có duy nhất một dòng điện chạy qua.
v-vòng=>v-phương trình
1.
Áp dụng định luật KH2 cho v-vòng=> v-phương trình.
p/p dòng điện vòng áp dụng cho các mạch phức tạp
Một số định nghĩa: nhánh, vòng, nút.
Các phần tử điện
Phương pháp điện áp nút
1.
Giả thiết điện áp tại một nút bằng 0.
2.
Giả thiết trong mỗi nhánh có một dòng điện đi qua.
1.
Tính giá trị cường độ dòng điện trong mỗi nhánh thông qua điện
áp của N-1 nút còn lại.
1.
Áp dụng KH1 cho N-1 nút.
1.
Thay giá trị cường độ dòng điện Inh được ở B3 vào B4 =>hệ pt
gồm n-1 pt và n-1 ẩn số.
Nên áp dụng p/p điện áp nút cho mạch có 2 nút
Bài tập lý thuyết mạch
Bài 1: Cho mạch điện như hình v
Các phương pháp xây dựng HTMĐ - Trang 2
Các phương pháp xây dựng HTMĐ - Người đăng: tienthanh-jlw
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Các phương pháp xây dựng HTMĐ 9 10 593