Ktl-icon-tai-lieu

các phương pháp xử lý ô nhiễm môi trường.bằng cơ học.

Được đăng lên bởi trthanh93@gmail.com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2414 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

---------------

TIỂU LUẬN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đề tài: Xử lý chất ô nhiễm bằng cơ học

Giảng viên hướng dẫn: PHẠM THỊ THANH YÊN
Họ và tên học viên:

TRỊNH VĂN THANH
NGUYỄN QUỐC CƯỜNG
TRƯƠNG CÔNG TRỌNG

Hà Nội, 30/9/2013

1

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………3
I.TÍNH CẤP THIẾT CỦA VẤN ĐỀ……………………………………...4
II.CÁC KHÁI NIỆM………………………………………………………4
III.NỘI DUNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC…………………..5
1. Xử lý nước thải………………………………………………………….5
1.1. Lưới và song chắn rác………………………………………………....6
1.2. Phương pháp lắng……………………………………………………....6
1.3. Phương pháp lọc………………………………………………………..7
1.4. Bể điều hòa……………………………………………………………..7
2. Xử lý ô nhiễm không khí (bụi)……………………………………………8
2.1. Buồng lắng……………………………………………………………..10
2.2. Phương phát xử lý bụi dựa vào lực ly tâm (cyclon)……………………12
2.3. Phương pháp xử lý bụi bằng lọc màng, lọc túi…………………………14
3. Xử lý chất thải rắn………………………………………………………..15
3.1.Phương pháp và thiết bị phân loại rác…………………………………..15
3.2. Giảm kích thước chất thải rắn………………………………………….17
3.2.1. Công nghệ nén, ép……………………………………………………17
3.2.2. Công nghệ nghiền, cắt, băm nhỏ……………………………………..18
IV- KẾT LUẬN VẤN ĐỀ…………………………………………………..21

2

LỜI MỞ ĐẦU
Xã hội loài người đang tiến gần hơn đến sự phát triển bền vững.Đó là việc vừa
phát triển kinh tế hiện đại song song với bảo vệ môi trường sinh thái.Tuy nhiên,
tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn đang hoành hành ở khắp nơi trên hành tinh
xanh.Môi trường sống, sinh hoạt và phát triển của con người vẫn đang ngày
càng bị tàn phá nặng nề mặc dù cộng đồng quốc tế vẫn đang ra sức kêu gọi bảo
vệ môi trường. Do đó, trong vài năm gần đây, vấn đề môi trường đang nhận
được sự quan tâm lớn của nhiều quốc gia.Sau cách mạng công nghiệp, nền kinh
tế thế giới có những bước phát triển mạnh mẽ của nhiều nước. Song sự lợi dụng
tự nhiên của con người ngày càng phá hoại môi trường nghiêm trọng hơn. Một
loạt các vấn đề an ninh sinh thái, môi trường và tài nguyên mang tính toàn cầu
và khu vực như biến đổi khí hậu, tầng ozone bị phá hủy, tài nguyên nước ngày
càng bị cạn kiệt và khủng hoảng năng lượng đe dọa đến sự phát triển bền vững
của con người.Ô nhiễm môi trường trở thành một vấn đề toàn cầu và buộc mọi
quốc gia phải liên kết với nhau để cùng tìm phương thức giải quyết.
Đối với nước ta hiện nay, cũng với việc đấy nhanh tiến trình thực hiện công
nghiệp hóa hiện đại hóa đã kéo theo tình trạng ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài
nguyên, hủy hoại các giống loài, ảnh hưởng xấu đến sức ...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
---------------
TIỂU LUẬN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đề tài: Xử lý chất ô nhiễm bằng cơ học
Giảng viên hướng dẫn: PHẠM THỊ THANH YÊN
Họ và tên học viên: TRỊNH VĂN THANH
NGUYỄN QUỐC CƯỜNG
TRƯƠNG CÔNG TRỌNG
Hà Nội, 30/9/2013
1
các phương pháp xử lý ô nhiễm môi trường.bằng cơ học. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các phương pháp xử lý ô nhiễm môi trường.bằng cơ học. - Người đăng: trthanh93@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
các phương pháp xử lý ô nhiễm môi trường.bằng cơ học. 9 10 466