Ktl-icon-tai-lieu

Các sóng nhỏ với dải tần số bị chặn

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1126 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

NGUYỄN THỊ THU

CÁC SÓNG NHỎ
VỚI DẢI TẦN SỐ BỊ CHẶN

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Thái Nguyên - Năm 2011

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

NGUYỄN THỊ THU

CÁC SÓNG NHỎ
VỚI DẢI TẦN SỐ BỊ CHẶN
Chuyên ngành:

TOÁN ỨNG DỤNG

Mã số : 60.46.36

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS. HÀ TIẾN NGOẠN

Thái Nguyên - Năm 2011

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênMục lục

Mở đầu

1

1 Một số kiến thức chuẩn bị

4

1.1

1.2

Không gian Hilbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.1.1

Định nghĩa và các ví dụ . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.1.2

Phép chiếu trực giao và cơ sở trực chuẩn . . . . . . .

7

1.1.3

Không gian L2 (R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Biến đổi Fourier trong L2 (R) . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.1

Định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.2.2

Một số tính chất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2 Sóng nhỏ với dải tần số bị chặn

13

2.1

Khái niệm sóng nhỏ trực chuẩn trong L2 (R) . . . . . . . . . 13

2.2

Tính trực chuẩn của sóng nhỏ . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.3

Tính đầy đủ của sóng nhỏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3 Đặc trưng một vài sóng nhỏ với dải tần số bị chặn

27

3.1

Điều kiện cần và đủ của sóng nhỏ với dải tần số bị chặn . . 27

3.2

Một số ví dụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Kết luận

40

Tài liệu tham khảo

41
i

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênMở đầu
Trong những năm gần đây, lý thuyết về sóng nhỏ (wavelet) được
rất nhiều các nhà khoa học đi sâu vào nghiên cứu bởi sự thú vị và tính
ứng dụng lớn của nó trong thực tế. Hơn nữa nó còn là cây cầu nối với các
ngành khoa học khác như: Sinh học, Vật lý, Tin học,...Người ta có thể ứng
dụng lý thuyết về phép biến đổi sóng nhỏ trong xử lý ảnh, nén tín hiệu
video, hay ứng dụng của sóng nhỏ vào trong kỹ thuật phân tích tín hiệu
điện tim, các dịch vụ dữ liệu đa phương tiện di động,...và nhiều ứng dụng
thực tế khác.
Chính vì vậy việc xây dựng sóng nhỏ có vai trò rất quan trọng trong
lý thuyết và ứng dụng thực tế, trong đó thì sóng nhỏ có dải tần số bị chặn
(band-limited wavelet) là loại được dùng nhiều hơn cả.
Một hàm f ∈ L2 (R) được gọi là có dải tần số bị chặn nếu giá của fˆ
chứa trong một khoảng hữu hạn (biến đổi Fourier của nó có ...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
NGUYỄN THỊ THU
C SÓNG NHỎ
VỚI DẢI TẦN SỐ BỊ CHẶN
LUẬN VĂN THẠC TOÁN HỌC
Thái Nguyên - Năm 2011
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Các sóng nhỏ với dải tần số bị chặn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các sóng nhỏ với dải tần số bị chặn - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Các sóng nhỏ với dải tần số bị chặn 9 10 822