Ktl-icon-tai-lieu

CÁC THIẾT BỊ MẠNG

Được đăng lên bởi Đỗ Anh Thái
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2447 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÁC THIẾT BỊ MẠNG
Quản trị mang

1.Card mạng – Network Interface Card






Card mạng - NIC là một tấm
mạch in được cắm vào trong
máy tính dùng để cung cấp
cổng kết nối vào mạng.
Card mạng được coi là một
thiết bị hoạt động ở lớp 2 của
mô hình OSI
Mỗi card mạng có chứa một
địa chỉ duy nhất là địa chỉ
MAC - Media Access Control.
Card mạng điều khiển việc kết
nối của máy tính vào các phng
tiện truyền dẫn trên mạng

2. Repeater - Bộ lặp


Repeater là một thiết bị họat
động ở mức 1 của mô hình OSI



Có vai trò khuyếch đại và định
thời lại tín hiệu



Thiết bị này hoạt động ở tầng 1
(Physical)



Repeater khuyếch đại và gửi mọi
tín hiệu mà nó nhận đợc từ một
port ra tất c các port còn lại



Mục đích của repeater là phục
hồi lại các tín hiệu điện bị suy yếu
đi trên đường truyền mà không
sửa đổi gì

3. Hub


Còn được gọi là multiport
repeater, nó có chức năng hoàn
toàn giống như repeater nhưng
có nhiều port để kết nối với các
thiết bị khác



Hub thông thờng có 4,8,12 và 4
port và là trung tâm của mạng
hình sao



Thông thờng có các loại hub sau


Hub thụ động - Passive hub



Hub chủ động - Active hub.



Hub thông minh

3.1 Hub thụ động








Không chứa các linh kiện điện tử và cũng không xử lý
các tín hiệu
Chức năng duy nhất là tổ hợp các tín hiệu từ một đoạn
cáp.
Khoảng cách từ một máy tính tới Hub không được lớn
hơn ½ khoảng các tối đa cho phép giữa 2 máy tính trên
mạng.
VD: mạng tối đa 200 m  K/c từ mỗi máy tính đến Hub
không quá 100m

3.2 Hub chủ động







Hub chủ động có các linh kiện điện tử có thể khuyếch
đại và xử lý tín hiệu điện tử truyền giữa các thiết bị
mạng
Quá trình xử lý này gọi là quá trình tái sinh tín hiệu làm
cho tín hiệu tốt lên giảm khả năng lỗi do khoảng cách
Giá thành cao hơn so với Hub thụ động
Thường dùng trong các mạng Token Ring

3.3 Hub thông minh







Là các phiên bản nâng cấp từ Hub chủ động
Có bộ vi xử lý và bộ nhớ
Do đó có thể điều khiển hoạt động của Hub thông qua
người quản trị mạng.
Có thể hoạt động như bộ tìm đường hoặc cầu nối
Thay vì phát gói tin tới tất cả các cổng, nó có thể nối tới
trạm đích

4. Bridge - Cầu nối






Bridge là một thiết bị hoạt động ở mức 2 của mô hình
OSI dùng để kết nối các phân đoạn mạng nhỏ có cùng
cách đánh địa chỉ và công nghệ mạng lại với nhau và
gửi các gói dữ liệu giữa chúng.
Việc trao đổi dữ liệu giữa hai phân đoạn mạng được tổ
chức một cách thông minh cho phép giảm các tắc
nghẽn tại các điểm kết nối.
Các dữ liệu chỉ trao đổi trong một phân đoạn ...
CÁC THIẾT BỊ MẠNG
Quản trị mang
CÁC THIẾT BỊ MẠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC THIẾT BỊ MẠNG - Người đăng: Đỗ Anh Thái
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
CÁC THIẾT BỊ MẠNG 9 10 288