Ktl-icon-tai-lieu

CÁC THUYẾT RA HOA

Được đăng lên bởi Firefly Gd
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1905 lần   |   Lượt tải: 4 lần
NHÓM 11
THÀNH VIÊN:
PHẠM VÕ GIA HÂN

S125782

NGUYỂN QUỲNH NHƯ

S126699

DƯƠNG MẠNH PHIS123397
MAI QUỐC HUYS124308
TRỊNH ANH THƯS127718
TRẦN MINH THANH

S117100

GiảngviênHướngdẫn: Ts.LêThịTrung

1

CÁC THUYẾT
RA HOA

2

I
II
III

Ảnh hưởng củanhiệtđộtrongsự ra hoa

Ảnh hưởng củaquangkìđốivớisự ra hoa

Tìmhiểucơchếcủasựrahoa
3

I. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ TRONG SỰ RA HOA

1.Vídụvềyêucầuxuânhóa,địnhnghĩaxuânhóa

2.Phânloạithựcvậttheoyêucầuxuânhóa

3.Xửlýxuânhóa

4.Đặctínhcủasựxuânhóa

5.Thôngtinhóahọctrongsựxuânhóa
4

1. VÍ DỤ VỀ YÊU CẦU XUÂN HÓA, ĐỊNH NGHĨA XUÂN HÓA

Vídụởlúamì
Lúamì(Triticumsativum)cóhaithứ:
Thứmùađôngđượcgieovàomùathu,câymầmquam
ùađông,tăngtrưởngtrongmùaxuânvàrahoavàomù
ahènămsau

5

Vídụởlúamì

Thứmùaxuân:hộtđượcgieovàomùaxuân,c
âytăngtrưởngvàrahoangaytrongmùahè(c
âymầmkhôngchịuđượcmùađông)

6

Vídụởlúamì

Tuynhiên,khilàmẩmhộtthứmùađông(chotới50%trọnglượngkhôcủahột),s
auđóđặthộttrongphònglạnh(1 hay
0
2 C),trong1tháng,thìcóthểgieotrongmùaxuân,vàcâyrahoanhưthứmùaxuâ
nvớinăngsuấtcao

Đâylàkĩthuậtxuânhóahaythọhàn
7

VídụởJusquiame
Jusquiame(Hyocyanusniger)có2thứ:

Thứ1năm:hạtnảymầmtrongmùaxuân,câybanđầuc
ódạnghoahồng(cáclóngrấtngắn),nhưngsauđókéodà
ilóngnhanhchóngvàrahoangaytronghè

8

Thứ2năm:hạtcũngnảymầmtrongmùaxuân,nhưng
câygiữtrạngtháihoahồng,tạocủtrongnămthứnhất,v
àphảitrảiquamùađông(rụihếtlá,chuyểnchấtdựtrữv
àocủ),đểtăngtrưởngtrởlạitừđầuxuânvàrahoatrong
hènămsau.

9

MelchersvàLang
(1948)chứngminh:nhiệtđộlạnhcầnchothứmùađôngkéodàilóngvàrahoa
;nếuđượcđặttrongnhàkínhấm,câyvẫnởtrạngtháihoahồng(chỉtạolámớit
haycholálãosuy).Mặtkhác,cáccâyởdạnghoahồng,từ10ngàytuổiđượcđặ
tở

0
5 C,trong6tuần,cóthểrahoavàituầnsauđó,

ởnhiệtđộấmhơn(khôngcầnchờtớinămsau)

10

Sựxuânhoálàquátrìnhxúctiếnhaykíchthíchphảnứn
grahoatrongcâynhờtrảiquanhiệtđộthấp

11

2. PHÂN LOẠI THỰC VẬT THEO YÊU CẦU XUÂN HÓA

a.Câycầnxuânhóatuyệtđối(thườngcódạnghoahồng)

12

JUSQUIAME

CỦ CẢI ĐƯỜNG

LOLIUM

DACTYLIS GLAMERATA
13

b.Câycầnthọhànkhôngbắtbuộc
(rahoasớmhơnnếuđượcxuânhóa)

VD:Lúamạchđenpetkusrahoakhicó7lánếuhạtđượcxuânhóa,nhưngcần16 –
25lánếukhôngđượcxuânhóa.

c.Câykhôngcầnxuânhóa:câymộtnămkhôngquamùađông,câyđaniêntượ
nghoatrướcmùađông
14

3. XỬ LÝ XUÂN HÓA
a.Thờiđiểmápdụng:
Thờiđiểmtácdụngcủanhiệtđộlạnhrấtkhácnhau:

Ởvàiloài,hạtcóthểchịuxuânhóakhiđãrakhỏisựngủvàphồnglêndothunước(ngũcốcmùađông,cải
đường,càrốt,..)

Nhữngloàikhácphảitrảiquamộtgiaiđoạntrẻmớicókhảnăngnhậnxuânhóa(JusquiamevàOenothe
raphảiởtrạngtháihoahồng7tuần,thủydươngmaiphảicómộthayhailákháctửd...
NHÓM 11
THÀNH VIÊN:
PHẠM VÕ GIA HÂN S125782
NGUYỂN QUỲNH NHƯ S126699
DƯƠNG MẠNH PHIS123397
MAI QUỐC HUYS124308
TRỊNH ANH THƯS127718
TRẦN MINH THANH S117100
GiảngviênHướngdẫn: Ts.LêThịTrung
1
CÁC THUYẾT RA HOA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC THUYẾT RA HOA - Người đăng: Firefly Gd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
CÁC THUYẾT RA HOA 9 10 310