Ktl-icon-tai-lieu

Các vấn đề ô nhiễm môi trường

Được đăng lên bởi Trần Phong Khương
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1188 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Chương 5

CÁC VẤN ĐỀ VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
Ô nhiễm môi trường (environmental pollution) là sự thay đổi thành phần và tính chất
của môi trường, có hại cho các hoạt động sống bình thường của con người và sinh vật. Thông
thường sự an toàn của môi trường được qui định bởi các ngưỡng hay các giá trị giới hạn trong
tiêu chuẩn môi trường, nên có thể nói "ô nhiễm môi trường là sự làm giảm tính chất môi
trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường" (Theo Luật bảo vệ môi trường Việt Nam). Các chất
mà sự có mặt của chúng gây ra sự ô nhiễm môi trường gọi là các tác nhân hay chất ô nhiễm
(pollutants).

I. Ô nhiễm nước
1. Khái niệm, nguồn gốc, tác nhân và nguyên nhân sâu xa của ô nhiễm nước.
1.1. Khái niệm
Ô nhiễm nước là sự thay đổi thành phần và tính chất của nước, có hại cho hoạt động
sống bình thường của con người và sinh vật, do sự có mặt của các tác nhân quá ngưỡng cho
phép.
Hiến chương Châu Âu định nghĩa:
"Sự ô nhiễm nước là một sự biến đổi nói chung do con người gây đối với chất lượng
nước, làm ô nhiễm nước và gây nguy hại đối với việc sử dụng của con người, cho công
nghiệp, nông nghiệp, nuôi cá, nghĩ ngơi - giải trí, cũng như đối với các động vật nuôi, các loài
hoang dại"
1.2. Nguồn gốc
Sự ô nhiễm nước có thể có nguồn gốc tự nhiên hay nhân tạo:
- Sự ô nhiễm có nguồn gốc tự nhiên là do nhiễm mặn, nhiễm phèn, gió, bão, lũ
lụt...Nước mưa rơi xuống mặt đất, mái nhà, đường phố đô thị khu công nghiệp, kéo theo các
chất bẩn xuống sông, hồ hoặc các sản phẩm của hoạt động sống của sinh vật, vi sinh vật kể cả
các xác chết của chúng. Sự ô nhiễm này còn gọi là ô nhiễm không xác định được nguồn.
- Sự ô nhiễm nhân tạo chủ yếu do xả nước thải từ các vùng dân cư, khu công nghiệp,
hoạt động giao thông vận tải, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và các phân bón trong nông nghiệp,
các phương tiện giao thông vận tải, đặc biệt là giao thông vận tải đường biển.
Theo bản chất các tác nhân gây ô nhiễm người ta phân biệt ô nhiễm vô cơ, ô nhiễm
hữu cơ, ô nhiễm hóa chất, ô nhiễm vi sinh vật, cơ học hay vật lý (ô nhiễm nhiệt hoặc do các
chất lơ lững không tan), ô nhiễm phóng xạ.
Theo vị trí người ta phân biệt: ô nhiễm sông, ô nhiễm hồ, ô nhiễm biển, ô nhiễm mặt
nước, ô nhiễm nước ngầm.
Theo nguồn gây ô nhiễm người ta phân biệt:
- Nguồn xác định: là các nguồn thải chúng ta có thể xác định được ví trí chính xác như
cống thải nhà máy, khu công nghiệp, đô thị.
- Nguồn không xác định: là các chất gây ô nhiễm phát sinh từ những trận mưa lớn kéo
theo bụi bẩn, xói mòn đất đai,... và là nguồn những chất thả...
Chương 5
CÁC VẤN ĐỀ VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
Ô nhiễm môi trường (environmental pollution) sự thay đổi thành phần tính chất
của môi trường, có hại cho các hoạt động sống bình thường của con người và sinh vật. Thông
thường sự an toàn của môi trường được qui định bởi các ngưỡng hay các giá trị giới hạn trong
tiêu chuẩn môi trường, nên thể nói nhiễm môi trường sự làm giảm tính chất i
trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường" (Theo Luật bảo vệ môi trường Việt Nam). Các chất
sự mặt của chúng gây ra sự ô nhiễm môi trường gọi các tác nhân hay chất ô nhiễm
(pollutants).
I. Ô nhiễm nước
1. Khái niệm, nguồn gốc, tác nhân và nguyên nhân sâu xa của ô nhiễm nước.
1.1. Khái niệm
Ô nhiễm nước sự thay đổi thành phần tính chất của nước, hại cho hoạt động
sống bình thường của con người sinh vật, do sự mặt của các tác nhân quá ngưỡng cho
phép.
Hiến chương Châu Âu định nghĩa:
"Sự ô nhiễm nước một sự biến đổi nói chung do con người gây đối với chất lượng
nước, làm ô nhiễm nước gây nguy hại đối với việc sử dụng của con người, cho công
nghiệp, nông nghiệp, nuôi cá, nghĩ ngơi - giải trí, cũng như đối với các động vật nuôi, các loài
hoang dại"
1.2. Nguồn gốc
Sự ô nhiễm nước có thể có nguồn gốc tự nhiên hay nhân tạo:
- Sự ô nhiễm nguồn gốc tự nhiên do nhiễm mặn, nhiễm phèn, gió, bão,
lụt...Nước mưa rơi xuống mặt đất, mái nhà, đường phố đô thị khu công nghiệp, kéo theo các
chất bẩn xuống sông, hồ hoặc các sản phẩm của hoạt động sống của sinh vật, vi sinh vật kể cả
các xác chết của chúng. Sự ô nhiễm này còn gọi là ô nhiễm không xác định được nguồn.
- Sự ô nhiễm nhân tạo chủ yếu do xả nước thải từ các vùng dân cư, khu công nghiệp,
hoạt động giao thông vận tải, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏcác phân bón trong nông nghiệp,
các phương tiện giao thông vận tải, đặc biệt là giao thông vận tải đường biển.
Theo bản chất các tác nhân gây ô nhiễm người ta phân biệt ô nhiễm cơ, ô nhiễm
hữu cơ, ô nhiễm hóa chất, ô nhiễm vi sinh vật, học hay vật nhiễm nhiệt hoặc do các
chất lơ lững không tan), ô nhiễm phóng xạ.
Theo vị trí người ta phân biệt: ô nhiễm sông, ô nhiễm hồ, ô nhiễm biển, ô nhiễm mặt
nước, ô nhiễm nước ngầm.
Theo nguồn gây ô nhiễm người ta phân biệt:
- Nguồn xác định: là các nguồn thải chúng ta có thể xác định được ví trí chính xác như
cống thải nhà máy, khu công nghiệp, đô thị.
- Nguồn không xác định:các chất gây ô nhiễm phát sinh từ những trận mưa lớn kéo
theo bụi bẩn, xói mòn đất đai,... nguồn những chất thải không thể xác định được gây ra
như nước mưa chảy qua các khu dân cư, các cánh đồng đã bị ô nhiễm.
1.3. Tác nhân gây ô nhiễm nước
rất nhiều tác nhân gây ô nhiễm nước, tuy nhiên để tiện lợi cho việc quan trắc
khống chế ô nhiễm nguồn nước, ta có thể phân chúng thành các nhóm cơ bản:
1
Các vấn đề ô nhiễm môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các vấn đề ô nhiễm môi trường - Người đăng: Trần Phong Khương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Các vấn đề ô nhiễm môi trường 9 10 210