Ktl-icon-tai-lieu

Cách chọn dây dẫn điện

Được đăng lên bởi phthon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 4810 lần   |   Lượt tải: 33 lần
Công Ty TNHH Thế Giới Điện
Cách Chọn Dây Dẫn Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (IEC)
1. Cách chọn dây dẫn ( theo phương pháp thực tế xác định tiết diện nhỏ nhất cho phép của
dây dẫn):
Bước đầu tiên cần xác định kích cỡ của dây pha dây trung tính và dây bảo vệ.
Ta cần chú ý tới các trường hợp :
o Dây không chôn dưới đất.
o Dây chôn dưới đất.
1.1 Cách chọn dây pha :
Ở đây ta có thể xác định dây pha khi có dòng trước
Dòng làm việc max

Điều kiện lắp đặt của dây dẫn

Dòng định mức của bảo vệ không
nhỏ hơn dòng IB
Xác định các hệ số K và mã chữ cái

Lựa chọn dòng cho phép Iz của dây mà thiết bị bảo
vệ có khả năng bảo vệ nó

Cầu chì

CB

Xác định tiết diện dây có khả năng tải IZ1 hoặc IZ2 bằng cách dùng I có tính đến ảnh hưởng của các hệ
số K của mã chữ cái và vỏ bọc.

Kiểm tra các điều kiện khác như : kiểm tra các yêu cầu về chịu nhiệt , kiểm tra về sụt áp lớn nhất kiểm
tra chiều dài của mạch

IB : là dòng làm việc lớn nhất.
Thủ tục tiến hành như sau:
 Xác định mã chữ cái
o Dạng của mạch (1 pha, 3 pha …);
o Dạng lắp đặt;

Xác định các hệ số K phản ánh các ảnh hưởng sau:
o Số cáp trong rãnh cáp.
o Nhiệt độ môi trường.
o Cách lắp đặt.

Cách chọn dây dẫn

Trang 1

Công Ty TNHH Thế Giới Điện

1.1.1 Xác định cỡ dây không chôn dưới đất:
a. Xác định mã chữ cái :
- Các chữ cái (B tới F) phụ thuộc cách lắp đặt dây và cách lắp đặt của nó. Những
cách lắp đặt giống nhau sẽ được gom chung làm 4 loại theo các điều kiện môi trường xung quanh
như bảng.1
Dạng của dây

Dây một lõi và nhiều lõi

Cáp có nhiều lõi

Cách lắp đặt
• Dưới lớp nắp đúc, có thế
lấy ra được hoặc không,
bề mặt lớp vữa hoặc nắp
bằng.
• Dưới sàn nhà hoặc sau
trần giả
• Trong rãnh , hoặc ván lát
chân tường
• Khung treo có bề mặt
tiếp xúc với tường hoặc trần
• Trên những khay cáp
không đục lỗ
• Thang cáp khay có đục
lỗ hoặc trên cong xom đỡ
• Treo trên tấm chêm
• Cáp móc xích tiếp nối
nhau

Chữ cái

B

C

E

Cáp 1 lõi

F

b. Xác định hệ số K:
Với các mạch không chôn dưới đất , hệ số K thế hiện điều kiện lắp đặt
K= K1xK2xK3
•
Hệ số hiệu chỉnh K1 : thể hiện ảnh hưởng của cách thức lắp đặt.
Mã chữ
B

C
B,C,E,F

Cáp đặt thẳng trong
vật liệu cách điện chịu
nhiệt
ống dây đặt trong vật
liệu cách điện chịu
nhiệt
Cáp đa lõi
Hầm và mương cáp
kín
Cáp treo trên trần
Các trường hợp khác

K1
0.7
0.77
0.9
0.95
0.95
1

•
•
•
•
•
•
•
•

Cách chọn dây dẫn

Trang 2

Công Ty TNHH Thế Giới Điện
•

Hệ số hiệu chỉnh K2 : thể hiện ảnh hưởng tương hổ của 2 mạch kề nhau.( hai mạch
được coi là kề nhau khi khoảng cách L giữa 2 dây nhỏ hơn 2 lần...
Công Ty TNHH Thế Giới Điện
Cách Chọn Dây Dẫn Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (IEC)
1. Cách chọn dây dẫn ( theo phương pháp thực tế xác định tiết diện nhỏ nhất cho phép của
dây dẫn):
Bước đầu tiên cần xác định kích cỡ của dây pha dây trung tính và dây bảo vệ.
Ta cần chú ý tới các trường hợp :
o Dây không chôn dưới đất.
o Dây chôn dưới đất.
1.1 Cách chọn dây pha :
Ở đây ta có thể xác định dây pha khi có dòng trước
I
B
: là dòng làm việc lớn nhất.
Thủ tục tiến hành như sau:
Xác định mã chữ cái
o Dạng của mạch (1 pha, 3 pha …);
o Dạng lắp đặt;
Xác định các hệ số K phản ánh các ảnh hưởng sau:
o Số cáp trong rãnh cáp.
o Nhiệt độ môi trường.
o Cách lắp đặt.
Cách chọn dây dẫn Trang 1
Điều kiện lắp đặt của dây dẫn
Xác định các hệ số K và mã chữ cái
Dòng làm việc max
Dòng định mức của bảo vệ không
nhỏ hơn dòng I
B
Lựa chọn dòng cho phép Iz của dây mà thiết bị bảo
vệ có khả năng bảo vệ nó
Cầu chì CB
Xác định tiết diện dây có khả năng tải I
Z1
hoặc I
Z2
bằng cách dùng I có tính đến ảnh hưởng của các hệ
số K của mã chữ cái và vỏ bọc.
Kiểm tra các điều kiện khác như : kiểm tra các yêu cầu về chịu nhiệt , kiểm tra về sụt áp lớn nhất kiểm
tra chiều dài của mạch
Cách chọn dây dẫn điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách chọn dây dẫn điện - Người đăng: phthon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Cách chọn dây dẫn điện 9 10 949