Ktl-icon-tai-lieu

CÁCH NHÂN, CHIA ĐA THỨC CHỈ BẰNG MÁY TÍNH

Được đăng lên bởi Scorpi Angelo
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1330 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁCH NHÂN, CHIA ĐA THỨC CHỈ BẰNG MÁY TÍNH
(nhanh hơn cách dùng hoocne)
Mình xin khẳng định đây là cách do mình nghĩ ra.
Trang 
%E1%BA%A3i-to%C3%A1n-b%E1%BA%B1ng-casio/ có ngày đăng sau bài viết của mình. Chẳng qua
bạn này có đọc bài viết của mình rồi đem về nhào nặn rồi tự nhận là mình nghĩ ra. Ngày đăng của trang đó
là 14-12-2012, trong khi trên bài viêt này comment "nhìn chung là hay nhưng có 1 vài thắc mắc mình
mong admin hay các bạn giải thick dùm, trong tài liệu này,phần nhân đa thức, chỉ đề cập làm tròn trong
cụm 3 số bắt đầu bằng 0 hoặc 9,vậy các số khác thì sao,minh xin cho vd nhân đa thức bậc 3 thế 1000
dc 997 022 459 thì 22 sẽ làm tròn ra sao,nếu trước nó là 4(chứ ko phải là số 9),mong các mem giải
thích dùm," được đăng vào Ngày 13 tháng 8 năm 2012

không những chỉ có thủ thuật này, phần kiểm tra số nguyên tố bạn ấy cũng chép lại tương tự, làm sao có
sự trùng hợp như vậy chứ?
Mình cũng thấy rất buồn vì chuyện này, không ngờ lại có người dám cướp trắng công sức nghiên cứu của
người khác rồi tự nhận "Bùi Th Vi t, 10 Toán 2, THPT Chuyên Thái Bình, Thái Bình".
Nếu các bạn đã xem bài viết tương tự ở một trang nào khác thì cũng nên đọc thêm bài viết của mình để
được cập nhật chính xác và đầy đủ nhất về phương pháp bấm máy này. Mời các bạn đến với bài viết:
Hehe! Có bao giờ bạn nghĩ rằng bạn có thể nhân những đa thức loằng ngoằng phức tạp bằng cách chỉ sử
dụng máy tính không? Ví dụ: (x+1)(x+2)+(3x2+x+6)(x+7), bạn giải ra kết quả là 3x3+23x2+16x+44
Bây giờ tôi sẽ giải bài này chỉ bằng cách bấm máy tính do tôi nghĩ ra!
Bạn bấm 1000 [=] (Ans+1)(Ans+2)+(3Ans2+Ans+6)(Ans+7) [=]
Máy hiện 3023016044, bạn tách chúng thành từng cụm ba chữ số 3,023,016,044 (nhớ là từ tách bên phải
sang nghe), và đó chính là các hệ số cần tìm 3,23,16,44. Ta viết 3x3+23x2+16x+44
Thế là xong! Thử lại bằng cách bấm qua trái, bấm thêm –(3Ans3+23Ans2+16Ans+44)=, máy báo bằng 0,
phép tính mình đúng
Xin giải thích một chút về quy trình bấm phím: bạn bấm 1000 [=] cho mọi bài toán,khi nhập phép tính
thay x bằng Ans
Ví dụ 2: (5x-3)(x2+6x-7)+10x-21
Bạn vẫn bấm như trên: 1000 [=] (5Ans-3)(Ans2+6Ans-7)+10Ans-21 [=]
Máy hiện 5026957000, bạn vẫn tách như trên 5,026,957,000
Từ phải sang, Nhóm 000, không có vấn đề gì, lấy hệ số là 0
Lần này phải cẩn thận hơn! Ở nhóm 957 ta hiểu là -43 (vì 1000-957=-43) chứ không phải 957! Vì sao ư?
Đơn giản là vì 957 là số quá lớn không thể là hệ số của phép nhân này được và ta phải l...
CÁCH NHÂN, CHIA ĐA THỨC CHỈ BẰNG MÁY TÍNH
(nhanh hơn cách dùng hoocne)
Mình xin khẳng định đây là cách do mình nghĩ ra.
Trang http://diendantoanhoc.net/for/index.php?/topic/86459-th%E1%BB%A7-thu%E1%BA%ADt-gi
%E1%BA%A3i-to%C3%A1n-b%E1%BA%B1ng-casio/ ngày đăng sau bài viết của mình. Chẳng qua
bạn này đọc bài viết của mình rồi đem về nhào nặn rồi tự nhận là mình nghĩ ra. Ngày đăng của trang đó
là 14-12-2012, trong khi trên bài viêt này comment "nhìn chung là hay nhưng có 1 vài thắc mắc mình
mong admin hay các bạn giải thick dùm, trong tài liệu này,phần nhân đa thức, chỉ đề cập làm tròn trong
cụm 3 số bắt đầu bằng 0 hoặc 9,vậy các số khác thì sao,minh xin cho vd nhân đa thức bậc 3 thế 1000
dc 997 022 459 thì 22 sẽ làm tròn ra sao,nếu trước nó là 4(chứ ko phải là số 9),mong các mem giải
thích dùm," được đăng vào Ngày 13 tháng 8 năm 2012
không những chỉ có thủ thuật này, phần kiểm tra số ngun tố bạn ấy cũng chép lại tương tự, làm sao có
sự trùng hợp như vậy chứ?
Mình cũng thấy rất buồnchuyện này, không ngờ lại có người dám cướp trắng công sức nghiên cứu của
người khác rồi tự nhận "Bùi Th Vit, 10 Toán 2, THPT Chuyên Thái Bình, Thái Bình".
Nếuc bạn đã xemi viết tương tự ở một trango khác thì cũngn đọc thêm bài viết của mình để
được cập nhật chínhc và đầy đủ nhất về phương pháp bấm y này. Mời các bạn đến với bài viết:
Hehe! Có bao giờ bạn nghĩ rằng bạn có thể nhân những đa thức loằng ngoằng phức tạp bằng cách chỉ sử
dụng máy tính không? Ví dụ: (x+1)(x+2)+(3x
2
+x+6)(x+7), bạn giải ra kết quả là 3x
3
+23x
2
+16x+44
y giờ tôi sẽ giải bài này chỉ bằng cách bấm máynh doi nghĩ ra!
Bạn bấm 1000 [=] (Ans+1)(Ans+2)+(3Ans
2
+Ans+6)(Ans+7) [=]
Máy hiện 3023016044, bạn tách chúng thành từng cụm ba chữ số 3,023,016,044 (nhớtừ tách bên phải
sang nghe), và đó chính là các hệ số cần tìm 3,23,16,44. Ta viết 3x
3
+23x
2
+16x+44
Thế là xong! Thử lại bằng cách bấm qua trái, bấm thêm –(3Ans
3
+23Ans
2
+16Ans+44)=, máy báo bằng 0,
phép tính mình đúng
Xin giải thích một chút về quy trình bấm phím: bạn bấm 1000 [=] cho mọi bài tn,khi nhập pp tính
thay x bằng Ans
dụ 2: (5x-3)(x
2
+6x-7)+10x-21
Bạn vẫn bấm như trên: 1000 [=] (5Ans-3)(Ans
2
+6Ans-7)+10Ans-21 [=]
Máy hiện 5026957000, bạn vẫn tách như trên 5,026,957,000
Từ phải sang, Nm 000, khôngvấn đề gì, lấy hệ số là 0
Lần này phải cẩn thận hơn! Ở nhóm 957 ta hiểu là -43 (vì 1000-957=-43) chứ không phải 957! Vì sao ư?
Đơn giản là vì 957 số quá lớn không thể là hệ số của pp nhân này được và ta phải lấy 1000 trừ cho
nhóm đó
Dấu hiệu cần chú ý tiếp theo là nhóm 026, nhómy đứng sau nó là nhóm 957 (nhóm có hệ số âm), vậy ta
lấy 26+1=27, hiểu đơn giản đằng sau nhóm có hệ số âm thì phải nhớ 1 (như kiểu học cấp 1 ý hihi)
m lại, các hệ số cần tìm 5,27,-43,0 biểu thức cần tìm là 5x
3
+27x
2
-43x. Ta thử lại bằngch qua trái,
bấm thêm -(5Ans
3
+27Ans
2
-43Ans)=y báo bằng 0 nghĩa là đúng
dụ 3: (x
2
-3x+7)(x+2) bạn bấm 1000 [=](Ans
2
-3Ans+7)(Ans+2) [=]
Máy hiện 999001014 tách thành 0,999,001,014 các hệ số lần lượt là 1,-1,1,14. Kết quả 14x
3
+x
2
-x+1. Ta
thử lại bằng cách bấm qua trái, bấm thêm -(14Ans
3
+Ans
2
-Ans+1)=y báo bằng không nghĩa là đúng
dụ 4: (x
2
-3x-7)(x+2) bạn bấm 1000 [=](Ans
2
-3Ans-7)(Ans+2)[=], máy hiện 998986986, tách thành
0,998,986,986. Bài này ta phân tích từ phải qua như sau 986 thành -14, tiếp theo 986 nhớ 1 là 987 rồi
thành -13, tiếp theo 998 nhớ 1 là 999 rồi thành -1
các hệ số ta suy ra 1,-1,-13,-14 ta có kết quả x
3
-x
2
-13x-14. Ta thử lại bằngch qua trái, bấm -(Ans
3
-Ans
2
-
13Ans-14)=y báo bằng 0 nghĩa là đúng
dụ 5: (x+5)(x+3)(x-7)-(4x
2
-3x+7)(x-1) làm tương tự, máy hiện -2992051098, ta cóc hệ số 3,-
8,51,98. Ta coi dấu trừ ở dãy số hiện ra là dấu trừ cho toàn bộ biểu thức. Vậy kết quả là -(3x
3
-
8x
2
+51x+98)= -3x
3
+8x
2
-51x-98. Ta thử lại bằng cách qua trái, bấm -(-3Ans
3
+8Ans
2
-51Ans-98)=y báo
bằng 0 nghĩa là đúng
dụ 6: (x
2
+3x+2)(5-3x)-(x+2)(x-1)-(2x+3)(x-1)
Đến bài này mình xin trìnhy luôn ch dùng nháp kết hợp nhẩm sao cho có hiệu quả, giúp các bạn tự
tin hơn trong việc vận dụng làm toán
CÁCH NHÂN, CHIA ĐA THỨC CHỈ BẰNG MÁY TÍNH - Trang 2
CÁCH NHÂN, CHIA ĐA THỨC CHỈ BẰNG MÁY TÍNH - Người đăng: Scorpi Angelo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
CÁCH NHÂN, CHIA ĐA THỨC CHỈ BẰNG MÁY TÍNH 9 10 557