Ktl-icon-tai-lieu

Cách xử lý Asen

Được đăng lên bởi nguyenminhtan-nlu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 3 lần
30/3/2015

Cách xử lý Asen

Ngày nay với sự phát triển của các ngành công nghiệp hóa và hiện đại hóa đã dẫn tới tình trạng ô nhiễm bầu không khí và nguồn nước sông, hồ , nước ngầm một cách trầm trọng . Đi song hành với nền công nghiệp hóa và
hiện đại hóa là sự nhận thức của con người ngày càng cao về sự ảnh hưởng trực tiếp từ nguồn nước mà hằng ngày chúng ta đang sinh hoạt .
Vâng như các bạn đã biết nguy cơ tiềm ẩn từ việc sử dụng nước nguồn nhiễm Asen là một loại chất độc nếu sử dụng lâu ngày sẽ dẫn đến ung thư và nhiều những bệnh tật khác ,đứng trước những nguy cơ lan giải đó hôm nay công ty chúng
tôi muốn gửi đến bạn đọc cách xử lý Asen một chách dễ dàng và đem lại nguồn nước cho các bạn một cách tốt nhất .
1. Tìm hiểu về Asen
­ Asen có tên khoa học gọi là Arsenic . Được ký hiệu là As và asen tồn tại ở rất nhiều dạng khác nhau .
­ Theo dân gian chúng ta thường hay nghe thấy tên gọi là Thạch tín đó là tên gọi thống thường dùng để chỉ nguyên tố Asen .
­ và chúng ta cũng biết Asen là một thành phần tự nhiên có trong vỏ trái đất . một số quặng chứa nhiều Asen như Pyrit ,manhezit Trong các loại quặng này Asen tồn tại ở dạng hợp chất .
­ Asen còn là một chất độc và rất độc ,độc gấp 4 lần thủy ngân . Asen tác động sấu đến hệ tuần hoàn ,hệ thần kinh .Nếu bị nhiễm độc Asen từ từ mỗi ngày một ít thì có thể dẫn đến những bệnh và biểu hiện như sau : rụng tóc , ung thư , buồn
nôn .... Và Asen còn làm thay đổi cân bằng hệ thống enzin của cơ thể nên tác hại của nó là rất lớn, nếu bị nhiễm độc asen cao còn dẫn tới tình trạng đột biến gen .
2. Vì sao nước nhiễm nhiều Asen
­ Nói nước nhiễm nhiều Asen là từ rất nhiều nguyên nhân nhưng sau đay chúng tôi sẽ trình bày những nguyên nhân sau đây .
­ Nước chảy qua các địa tầng có chứa nhiều Asen .
­ Sự suy thoái cúa nước ngầm làm cho các tầng khoáng chứa Asen bị phong hóa và chuyển những Asen khó tan thành dạng có thể tan trong nước .
­ Các nguồn nước có thuốc trừ sâu chứa Asen được sử dụng trong nông nghiệp và nước thải của các nhà máy có chứa hóa chất Asen thải ra môi trường và ngấm xuống nguồn nước ngầm .
­ Asen tồn tại trong nước nguồn ở hai dạng là As 3+ và As  5+nhưng anh hưởng lớn nhất tới con người là As 3+ .
3. Công nghệ xử lý nước nhiễm Asen
+ Xử lý nước bằng công nghệ xử lý bằng dàn mưa .
­ Nước nguồn hay nước giếng khoan thường tồn tại dưới dạng Fe2+ Và Mn2+ Sau khi gặp oxi nước ngầm sẽ chuyển đổi thành Fe3 Và Mn4+ cùng lúc quá trình OXi hóa sảy ra thì việc tiếp xúc với oxy sẽ làm giảm một phần Asen có trong
nước ng...
30/3/2015 CáchxửlýAsen
data:text/html;charset=utf8,%3Ctable%20class%3D%22contentpaneopen%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20color%3A%20rgb(0%2C%200%2C%200)%3B%20fontfamily%3A%20Arial%2C%20Helvetica%2C%20sansserif%3B%20fontsize%3A%2013px%3B%20fontstyle%3A%20n
1/1
Ngàynayvớisựpháttriểncủacácngànhcôngnghiệphóavàhiệnđạihóađãdẫntớitìnhtrạngônhiễmbầukhôngkhívànguồnnướcsông,hồ,nướcngầmmộtcáchtrầmtrọng.Đisonghànhvớinềncôngnghiệphóavà
hiệnđạihóalàsựnhậnthứccủaconngườingàycàngcaovềsựảnhhưởngtrựctiếptừnguồnnướcmàhằngngàychúngtađangsinhhoạt.
VângnhưcácbạnđãbiếtnguycơtiềmẩntừviệcsửdụngnướcnguồnnhiễmAsenlàmộtloạichấtđộcnếusửdụnglâungàysẽdẫnđếnungthưvànhiềunhữngbệnhtậtkhác,đứngtrướcnhữngnguycơlangiảiđóhômnaycôngtychúng
tôimuốngửiđếnbạnđọccáchxửlýAsenmộtcháchdễdàngvàđemlạinguồnnướcchocácbạnmộtcáchtốtnhất.
1.TìmhiểuvềAsen
AsencótênkhoahọcgọilàArsenic.ĐượckýhiệulàAsvàasentồntạiởrấtnhiềudạngkhácnhau.
TheodângianchúngtathườnghaynghethấytêngọilàThạchtínđólàtêngọithốngthườngdùngđểchỉnguyêntốAsen.
vàchúngtacũngbiếtAsenlàmộtthànhphầntựnhiêncótrongvỏtráiđất.mộtsốquặngchứanhiềuAsennhưPyrit,manhezitTrongcácloạiquặngnàyAsentồntạiởdạnghợpchất.
Asencònlàmộtchấtđộcvàrấtđộc,độcgấp4lầnthủyngân.Asentácđộngsấuđếnhệtuầnhoàn,hệthầnkinh.NếubịnhiễmđộcAsentừtừmỗingàymộtítthìcóthểdẫnđếnnhữngbệnhvàbiểuhiệnnhưsau:rụngtóc,ungthư,buồn
nôn....VàAsencònlàmthayđổicânbằnghệthốngenzincủacơthểnêntáchạicủanólàrấtlớn,nếubịnhiễmđộcasencaocòndẫntớitìnhtrạngđộtbiếngen.
2.VìsaonướcnhiễmnhiềuAsen
NóinướcnhiễmnhiềuAsenlàtừrấtnhiềunguyênnhânnhưngsauđaychúngtôisẽtrìnhbàynhữngnguyênnhânsauđây.
NướcchảyquacácđịatầngcóchứanhiềuAsen.
SựsuythoáicúanướcngầmlàmchocáctầngkhoángchứaAsenbịphonghóavàchuyểnnhữngAsenkhótanthànhdạngcóthểtantrongnước.
CácnguồnnướccóthuốctrừsâuchứaAsenđượcsửdụngtrongnôngnghiệpvànướcthảicủacácnhàmáycóchứahóachấtAsenthảiramôitrườngvàngấmxuốngnguồnnướcngầm.
AsentồntạitrongnướcnguồnởhaidạnglàAs
3+và
As
5+
nhưnganhhưởnglớnnhấttớiconngườilàAs
3+
.
3.CôngnghệxửlýnướcnhiễmAsen
+Xửlýnướcbằngcôngnghệxửlýbằngdànmưa.
NướcnguồnhaynướcgiếngkhoanthườngtồntạidướidạngFe
2+
VàMn
2+
SaukhigặpoxinướcngầmsẽchuyểnđổithànhFe3VàMn4+cùnglúcquátrìnhOXihóasảyrathìviệctiếpxúcvớioxysẽlàmgiảmmộtphầnAsencótrong
nướcnguồn.
nếucóđiềukiệnnênlàmdànmưathànhnhiềutầngđểtăngquátrìnhoxihóa.
Dànmưađượclàmbằngốngnhựađụccáclỗkhoannhỏtốtnhấtlêndụnglỗkhoan1hoặc2mmlàtốtnhấtkhôngnênđụclỗtosẽkhôngtốtchoquátrìnhoxyhóa.
BiệnphápoxyhóatrênchỉcóthểlàmgiảmmộtlượngnhỏAsenchứkhôngxửlýđượcnhưngđólàkhâurấtquantrọngtrongquátrìnhxửlýnướcnhiễmAsen.
+XửlýnướcnhiễmAsenbằngbểlắng(Phơinước)
ĐâylàphươngphápxửlýAsenmàdângianthườngsửdụng,Cáchphơinướchaygọilàlắngcũnggầngiốngvớicáchlàmdànmưachỉkhácnhaulànướcđượclắngtĩnhrồitựchảyvàobểxửdụng,Dùngánhnắngmặttrờivàoxyđể
lắngvàloạibỏAsenkhỏinướcnguồn.
PhươngphápnàygiốngdànmưaxửlýAsenkhôngđượchiệuquá.
+XửlýbằngbểlọccátvàdùngvậtliệulọctổnghợpxửlýAsen:
4.Côngnghệlàmbểlọc:
+bểlọctốtnhấtlênchialàmhaingan,mộtngănlàmbểlắngvàmộtngănlàmbểlọc(lưuýbểlắngphảicaohơnbểlọcđểnướccóthểtựchảyqua.).
+cáchbốtrívậtliệulọctrongbểlọcthủcông:
+dướicùngdùngmộtlớpsỏidàykhoảng10cm.
+LớpII:dùngcátvànghạttođổdàykhoảng30cm.
+LớpIII:Thanhoạttính10Cm.
+LớpIV:Vậtliệulọctổnghợp10Cm(Hàmlượngmanganchiếm40%)
+LớpV:cátvànghoặccátđenhạtnhỏ1015cm.
NgàynaytrênthịtrườnglọcnướcmáycórấtnhiềuloạivậtliệulọcđượcgiớithiệulàcókhảnăngxửlýAsennhưngnhữngvậtliệuđóthườngkémchấtlượngvàchỉxửlýđượcAsenởmộtthờigiannhấtđịnhkhoảng34thánglàsẽhếttác
dụngxửlývìnhữngvậtliệulọcrẻtiềnnàychỉđượctẩmmộtlớpmanganrấtnhỏkhoảng
1012%nênkhôngcókhảnăngxửlýAsennếucócũngkhôngđượcbền.
MuốnxửlýđượcAsenbạncầnphảitìmđượcloạivậtliệumàmanganchiếmkhoảng4050%thìmớicókhảnăngxửlýAsennhưngnhữngloạivậtliệunhưvậythườngrấtđắtNhưFilox,BRILnhậpkhẩutừUSA(khôngphảihàngsảnxuất
trongnước)hoặcvậtliệulọctổnghợpvớithànhphầnquặngmanganrấtcaocókhảnănghấpthụvàxửlýAsen.
+Xửlýbằngthiếtbịlọcnước:
ThiếtbịlọcxửlýAsenlàmộtloạivậtliệulọcnướccókhảnăngxửlýAsenvôcùngtốtcókhảnănglàmgiảmvàxửlýtriệtđểcácnguồnnướccóchứanhiềuAsen.
5.ĐịachỉxửlýAsentốtnhất
CôngtyTNHHcôngnghệmôitrườngĐẠIDƯƠNGXANH.
Địachỉ:484TrườngChinhĐốngđaHàNội
Điệnthoại:01633375696
website:loccongnghiep.vn
Email:loccongnghiep@yahoo.com
Cámơncácbạnđãbớtchútthờigianghéthămwebsitecủacôngtychúngtôi.
Cách xử lý Asen - Người đăng: nguyenminhtan-nlu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Cách xử lý Asen 9 10 520