Ktl-icon-tai-lieu

Cam kết bảo vệ môi trường công ty TNHH Phú Quang

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1556 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG TY TNHH PHÚ QUANG


BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
của Dự án
MỞ RỘNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG MÚT XỐP CÁC LOẠI –
CÔNG SUẤT 15,9 TẤN SẢN PHẨM/NĂM
Địa điểm thực hiện: Lô số 100 và 101, Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, xã
An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Tây Ninh, Tháng 05 năm 2014

CÔNG TY TNHH PHÚ QUANG


BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
của Dự án
MỞ RỘNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG MÚT XỐP CÁC LOẠI –
CÔNG SUẤT 15,9 TẤN SẢN PHẨM/NĂM
Địa điểm thực hiện: Lô số 100 và 101, Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, xã
An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH PHÚ QUANG
Đại diện

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH
Phó Tổng giám đốc

NGUYỄN BÌNH MINH

Tây Ninh, Tháng 05 năm 2014

MỤC LỤC
MỤC LỤC.................................................................................................................... 1
DANH MỤC HÌNH.....................................................................................................3
DANH MỤC BẢNG....................................................................................................3
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT...........................................................4
I. THÔNG TIN CHUNG.............................................................................................5
1.1 Tên Dự án đầu tư.....................................................................................................5
1.2 Tên doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án..................................................................5
1.3 Địa chỉ liên hệ của doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án.........................................5
1.4 Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án............................................5
1.5 Phương tiện liên lạc với doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án................................5
1.6 Địa điểm thực hiện dự án........................................................................................5
1.6.1 Vị trí địa lý..............................................................................................................5
1.6.2 Nguồn tiếp nhận chất thải.....................................................................................6
1.6.3 Hiện trạng sử dụng đất........................................................................................10
1.7 Quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ................................................................10
1.7.1 Các hạng mục công trình xây dựng....................
CÔNG TY TNHH PHÚ QUANG
BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
của Dự án
MỞ RỘNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG MÚT XỐP CÁC LOẠI –
CÔNG SUẤT 15,9 TẤN SẢN PHẨM/NĂM
Địa điểm thực hiện: Lô số 100 và 101, Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, xã
An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Tây Ninh, Tháng 05 năm 2014
Cam kết bảo vệ môi trường công ty TNHH Phú Quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cam kết bảo vệ môi trường công ty TNHH Phú Quang - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Cam kết bảo vệ môi trường công ty TNHH Phú Quang 9 10 216