Ktl-icon-tai-lieu

Cẩm nang thiết bị đóng cắt ABB

Được đăng lên bởi Đặng Ngọc Hiển
Số trang: 157 trang   |   Lượt xem: 93 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Electrical installation handbook
Volume 1
nd

2 edition

Due to possible developments of standards as well as of
materials, the characteristics and dimensions specified in
this document may only be considered binding after
confirmation by ABB SACE.

Protection and control devices

1SDC008001D0202
Printed in Italy

02/04

1SDC008001D0202

ABB SACE S.p.A.
An ABB Group Company

L.V. Breakers
Via Baioni, 35
24123 Bergamo - Italy
Tel.: +39 035.395.111 - Telefax: +39 035.395.306-433


ABB SACE

Protection and
control devices

Electrical installation handbook

Volume 1

Protection and control devices

2nd edition
February 2004

First edition 2003
Second edition 2004

Published by ABB SACE
via Baioni, 35 - 24123 Bergamo (Italy)
All rights reserved

Index

Introduction .............................................................................................. 2
1 Standards
1.1 General aspects .............................................................................. 3
1.2 IEC Standards for electrical installation .......................................... 15
2 Protection and control devices
2.1 Circuit-breaker nameplates ........................................................... 22
2.2 Main definitions ............................................................................. 25
2.3 Types of releases .......................................................................... 28
3 General characteristics
3.1 Electrical characteristics of circuit breakers ................................... 38
3.2 Trip curves .................................................................................... 49
3.3 Limitation curves ......................................................................... 107
3.4 Specific let-through energy curves .............................................. 134
3.5 Temperature derating .................................................................. 160
3.6 Altitude derating .......................................................................... 175
3.7 Electrical characteristics of switch disconnectors ........................ 176
4 Protection coordination
4.1 Protection coordination ............................................................... 182
4.2 Discrimination tables ................................................................... 189
4.3 Back-up tables ........................................................................... 214
4.4 Coordination tables between circuit breakers and
switch disconn...
Protection and control devices
Protection and
control devices
Electrical installation handbook
Volume 1
1SDC008001D0202
ABB SACE
ABB SACE S.p.A.
An ABB Group Company
L.V. Breakers
Via Baioni, 35
24123 Bergamo - Italy
Tel.: +39 035.395.111 - Telefax: +39 035.395.306-433
http://www.abb.com
Due to possible developments of standards as well as of
materials, the characteristics and dimensions specified in
this document may only be considered binding after
confirmation by ABB SACE.
1SDC008001D0202 02/04
Printed in Italy
2
nd
edition
Cẩm nang thiết bị đóng cắt ABB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cẩm nang thiết bị đóng cắt ABB - Người đăng: Đặng Ngọc Hiển
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
157 Vietnamese
Cẩm nang thiết bị đóng cắt ABB 9 10 592