Ktl-icon-tai-lieu

CAO SU SILICON ĐÓNG RẮN HYDROSILYLAT HÓA

Được đăng lên bởi Duong Doan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. CAO SU SILICON ĐÓNG RẮN HYDROSILYLAT HÓA
1.

Cơ sở hóa học [1]

Cơ sở hóa học của phương pháp đóng rắn nóng là phản ứng hydrosilylat hóa giữa một nhóm
silicon hydrit với một olefin để tạo thành cầu nối alkylen dưới tác dụng của chất xúc tác. Cụ thể
trong đóng rắn cao su silicon nguội, đây là phản ứng giữa một hợp chất silicon cao phân tử chứa
nhiều nhóm hydrit với một hợp chất silicon cao phân tử chứa nhiều nhóm vinyl. Một số nghiên
cứu đã chỉ ra rằng bên cạnh nhóm vinyl, nhóm hexenyl cũng có thể tham gia phản ứng
hydrosilylat hóa để tạo thành hệ thống mạng không gian cho hợp chất silicon [2]. Phương pháp
này có ưu điểm là rất ít tạo ra các sản phẩm phụ và sản phẩm thu được không bị co ngót.
Phản ứng cộng hợp nhóm hydrit vào olefin có thể xảy ra theo quy tắc Markovnikov hoặc
theo quy tắc phản Markovnikov tùy thuộc vào loại olefin và xúc tác, tuy nhiên đối với các loại
cao su chứa nhóm vinyl thì 95% sản phẩm thu được là sản phẩm cộng hợp β. Xúc tác thường
được sử dụng cho phản ứng hydrosilylat hóa là những hợp chất dạng phức của các kim loại
chuyển tiếp thuộc nhóm VIIIB mà thông dụng nhất là các phức của platin, kế đến là các phức
của rodi hóa trị I. Trong công nghiệp cao su silicon, người ta thường dùng các phức platin silicon tan được trong nước như phức platin - divinyltetrametylsilioxan (xúc tác Karstedt) do
chúng có tỷ lệ thu hồi cao và đạt hoạt tính tốt ở nồng độ thấp tới 1 - 2 ppm [3].

Hình 1. Phản ứng hydrosilylat hóa giữa một nhóm hydrit silicon với một olefin
Trong quá trình khâu mạng cao su silicon, bên cạnh phản ứng chính, còn có thể xảy ra một
số phản ứng phụ. Do thông thường người ta sử dụng dư silicon hydrit nhằm tăng tốc độ phản ứng
nên các phản ứng phụ cũng chủ yếu là của hợp chất này. Đầu tiên có thể kể đến phản ứng phân
ly xảy ra trên đầu mạch chứa nhóm hydrit của silicon hydrit để tạo thành một polyme silicon mới
và hợp chất silan dạng hơi. Kế đến là phản ứng thủy phân của các silicon hydrit để tạo thành hợp

chất silanol, hợp chất silanol này sau đó có thể tham gia ngưng tụ với chính silicon hydrit để tạo
thành cao su silicon với mật độ khâu mạng cao hơn. Bên cạnh đó còn có thể xảy ra phản ứng trao
đổi vinylsiloxan - hydrit khi sử dụng xúc tác hoạt tính thấp và phản ứng đồng phân hóa olefin
chuyển nhóm vinyl đầu mạch vào giữa mạch polyme silicon.

Hình 2. Phản ứng trao đổi vinylsiloxan - hydrit
2.

Nguyên liệu và phương pháp gia công [1]

Cao su silicon đóng rắn hydrosilylat hóa thường được chuẩn bị dưới dạng hai thành phần với
nhi...
I. CAO SU SILICON ĐÓNG RẮN HYDROSILYLAT HÓA
1. Cơ sở hóa học
[1]
Cơ sở hóa học của phương pháp đóng rắn nóng là phản ứng hydrosilylat hóa giữa một nhóm
silicon hydrit với một olefin để tạo thành cầu nối alkylen dướic dụng của chất xúc tác. Cụ thể
trong đóng rắn cao su silicon nguội, đây phản ứng giữa một hợp chất silicon cao phân tử chứa
nhiều nhóm hydrit với một hợp chất silicon cao phân tử chứa nhiều nhóm vinyl. Một số nghiên
cứu đã chỉ ra rằng bên cạnh nhóm vinyl, nhóm hexenyl cũng thể tham gia phản ứng
hydrosilylat hóa để tạo thành hệ thống mạng không gian cho hợp chất silicon
[2]
. Phương pháp
này có ưu điểm là rất ít tạo ra các sản phẩm phụ và sản phẩm thu được không bị co ngót.
Phản ứng cộng hợp nhóm hydrit vào olefin thể xảy ra theo quy tắc Markovnikov hoặc
theo quy tắc phản Markovnikov tùy thuộc vào loại olefin xúc tác, tuy nhiên đối với các loại
cao su chứa nhóm vinyl thì 95% sản phẩm thu được sản phẩm cộng hợp β. Xúc tác thường
được sử dụng cho phản ứng hydrosilylat hóa những hợp chất dạng phức của c kim loại
chuyển tiếp thuộc nhóm VIIIB thông dụng nhất các phức của platin, kế đến các phức
của rodi hóa trị I. Trong công nghiệp cao su silicon, người ta thường dùng các phức platin -
silicon tan được trong nước như phức platin - divinyltetrametylsilioxan (xúc tác Karstedt) do
chúng có tỷ lệ thu hồi cao và đạt hoạt tính tốt ở nồng độ thấp tới 1 - 2 ppm
[3]
.
Hình 1. Phản ứng hydrosilylat hóa giữa một nhóm hydrit silicon với một olefin
Trong quá trình khâu mạng cao su silicon, bên cạnh phản ứng chính, còn thể xảy ra một
số phản ứng phụ. Do thông thường người ta sử dụng dư silicon hydrit nhằm tăng tốc độ phản ứng
nên các phản ứng phụ cũng chủ yếu của hợp chất này. Đầu tiên thể kể đến phản ứng phân
ly xảy ra trên đầu mạch chứa nhóm hydrit của silicon hydrit để tạo thành một polyme silicon mới
và hợp chất silan dạng hơi. Kế đến là phản ứng thủy phân của các silicon hydrit để tạo thành hợp
CAO SU SILICON ĐÓNG RẮN HYDROSILYLAT HÓA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CAO SU SILICON ĐÓNG RẮN HYDROSILYLAT HÓA - Người đăng: Duong Doan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
CAO SU SILICON ĐÓNG RẮN HYDROSILYLAT HÓA 9 10 129