Ktl-icon-tai-lieu

CASEIN VÀ ĐÔNG TỤ CASEIN SỮA

Được đăng lên bởi haha cười
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1455 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CASEIN VÀ ĐÔNG TỤ CASEIN SỮA
Casein là tên của một nhóm protein chủ yếu trong sữa. Casein có mặt
trong tất cả các sữa động vật, bao gồm cả sữa người. Trong sữa bò casein
chiếm gần 80% tổng số protein hay khoảng 26 g cho 1 lít sữa.
Casein được chia làm bốn nhóm phụ α ó -,α s2 -, β- và κ-casein. Cả bốn
nhóm này đều rất không đồng nhất và có chứa từ 2 – 8 các biến thể gen khác
nhau. Những biến thể này khác nhau chỉ bởi một số ít axit amin. Điểm
chung giữa casein α- và β là các axit amin được este hóa thành axit
phosphoric. Axit phosphoric này liên kết với canxi (có chứa nhiều trong sữa)
để hình thành các liên kết nội phân tử và ngoại phân tử.
Điều này khiến casein dễ dàng tạo chuỗi polymer có chứa một vài loại
casein giống hay khác nhau. Do có nhiều nhóm phosphate và những nhóm
kỵ nước trong phân tử casein, các phân tử polyme được hình thành từ casein
rất đặc biệt và bền. Những phân tử này được cấu tạo từ hàng trăm và hàng
nghìn những phân tử đơn lẻ và hình thành nên dung dịch keo, tạo nên màu
trắng của sữa. Những phức chất này được gọi là các micelle casein. Hình 1
cho thấy các micelle casein bao gồm một phức hợp các dưới-micelle, có
đường kính từ 10 đến 15 nm (1 nm = 10 –9 m). Một micelle với kích thước
trung bình có tới 400 đến 500 dưới-micelle và có thể có kích thước lớn tới
0.4 micron (0.0004 mm).

Hình 1 : Trên: Cấu tạo một micelle casein. Chú thích : A: dưới-micelle;
B : chuỗi bề mặt; C: Phosphat canxi; D: κ -casein; E: nhóm phosphat

Phosphat canxi và tương tác kỵ nước giữa các dưới-micelle đảm bảo
cho tính bền vững của cấu trúc micelle casein. Phần ưa nước của κ -casein
có chứa nhóm carbohydrate, nhóm này đính ở bên ngoài của các micelle
phức hợp (B trong hình 1), tạo nên một “lớp tóc”, nhưng quan trọng hơn là
chúng giúp các micelle bền vững, chống lại sự kết tụ.
Casein và các nhóm carbonhydrate của nó rõ ràng rất quan trọng trong
sản xuất phomat. Được sử dụng trong công đoạn đầu tiên của quá trình sản
xuất phomat, men dịch vị loại bỏ carbonhydrate của casein ra khỏi bề mặt
của micelle. Do đó các micelle sẽ mất đi khả năng hòa tan và liên kết với
nhau để tạo thành sữa đông.
Ở nhiệt độ thấp, cấu trúc của các micelle kém bền, nguyên nhân do
chuỗi κ -casein bắt đầu phân ly và hydroxyphosphat canxi tách khỏi cấu trúc
micelle. Người ta cho rằng vì β-casein là casein kị nước nhất và các tương
tác kị nước lại kém bền khi nhiệt độ giảm thấp. Sự thủy phân β-casein thành
γ-casein và proteose-peptones ( sản phẩm phân hủy ) đồng nghĩa với năng
suất thấp trong s...
CASEIN VÀ ĐÔNG TỤ CASEIN SỮA
Casein tên của một nhóm protein chủ yếu trong sữa. Casein mặt
trong tất cả các sữa động vật, bao gồm cả sa người. Trong sữa casein
chiếm gần 80% tổng số protein hay khoảng 26 g cho 1 lít sữa.
Casein được chia làm bốn nhóm phụ α ó -,α s2 -, β- và κ-casein. Cả bốn
nhóm này đều rất không đồng nhất và có chứa từ 2 8 các biến thể gen khác
nhau. Những biến thể này khác nhau chỉ bởi một số ít axit amin. Điểm
chung giữa casein α- β các axit amin được este hóa thành axit
phosphoric. Axit phosphoric này liên kết với canxi (có chứa nhiều trong sa)
để hình thành các liên kết nội phân tử và ngoại phân tử.
Điều này khiến casein dễ dàng tạo chuỗi polymer chứa một vài loại
casein giống hay khác nhau. Do nhiều nhóm phosphate những nhóm
kỵ ớc trong phân tử casein, các phân tử polyme đượcnh thành tcasein
rất đặc biệt bền. Những phân tử này được cấu tạo từ hàng trăm hàng
nghìn những phân tử đơn lẻ nh thành nên dung dịch keo, tạo nên màu
trắng của sa. Những phức chất này được gọi là các micelle casein. Hình 1
cho thấy các micelle casein bao gồm một phức hợp các dưới-micelle,
đường kính từ 10 đến 15 nm (1 nm = 10
–9
m). Một micelle với kích thước
trung nh tới 400 đến 500 ới-micelle thể kích thước lớn tới
0.4 micron (0.0004 mm).
Hình 1 : Trên: Cấu tạo một micelle casein. Chú thích : A: dưới-micelle;
B : chuỗi bề mặt; C: Phosphat canxi; D: κ -casein; E: nhóm phosphat
CASEIN VÀ ĐÔNG TỤ CASEIN SỮA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CASEIN VÀ ĐÔNG TỤ CASEIN SỮA - Người đăng: haha cười
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CASEIN VÀ ĐÔNG TỤ CASEIN SỮA 9 10 393