Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi lí thuyết

Được đăng lên bởi Tùng Bin
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2862 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế
Trường THPT Thuận An

205 CÂU LÝ THUYẾT CỦA CÁC TRƯỜNG CHUYÊN
Mã đề 200 ĐH

Câu 1: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật dao động điều hòa với biên độ A . Khi vật đi qua vị trí cân bằng
người ta giữ chặt lò xo ở vị trí cách điểm treo của lò xo một đoạn bằng 3/ 4 chiều dài của lò xo lúc đó. Biên độ
dao động của vật sau đó bằng
A. 2A
B. A 2 / 2.
C. A/ 2.
D. A .
Câu 2: Một vật dao động điều hòa với chu kì bằng 2s và biên độ A . Quãng đường dài nhất vật đi được trong
thời gian 1/3 s là
A. 3A/2.
B. 2A/3.
C. A.
D. A/2.
Câu 3: Ngưỡng nghe của tai phụ thuộc
A. mức cường độ âm.
B. mỗi tai người và tần số âm.
C. cường độ âm.
D. nguồn phát âm.
Câu 4: Tia (sóng) nào dưới đây, có bản chất khác với các tia còn lại ?
A. Tia X (rơnghen)
B. Tia catốt.
C. Tia hồng ngoại.
D. Sóng vô tuyến.
Câu 5: Dao động nào sau đây không phải là dao động tuần hoàn ?
A. Dao động của quả lắc đồng hồ trong không khí.
B. Dao động của thân máy phát điện khi máy đang nổ không tải.
C. Dao động đung đưa một cành hoa trong gió.
D. Dao động của con lắc đơn trong chân không.
Câu 6: HT nào sau đây là bằng chứng TN chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt ?
A. Hiện tượng quang điện.
B. Hiện tượng nhiễu xạ.
C. Hiện tượng giao thoa.
D. Hiện tượng tán sắc.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây về máy quang phổ là sai.
A. Buồng ảnh là bộ phận dùng để quan sát quang phổ của ánh sáng chiếu tới.
B. Hệ tán sắc gồm một hoặc nhiều thấu kính ghép đồng trục..
C. Ống trực chuẩn có vai trò tạo ra chùm sáng song song.
D. Máy QP là dụng cụ phân tích ánh sáng phức tạp thành những ánh sáng đơn sắc.
Câu 8: Sóng âm và sóng điện từ
A. loại siêu âm và vi sóng đều truyền được đi xa trong vũ trụ.
B. có thể truyền được trong không khí và trong chân không.
C. có bước sóng giảm xuống khi truyền từ không khí vào nước.
D. có thể phản xạ, nhiễu xạ và giao thoa.
Câu 9: Chọn câu đúng nhất Pha ban đầu của dao động điều hoà phụ thuộc vào
A. tần số dao động.
B. chiều dương của trục toạ độ.
C. gốc thời gian và trục toạ độ.
D. biên độ dao động.
Câu 10: Kết luận nào sau đây không đúng ? Một con lắc đơn đang dao động xung quanh một điểm treo cố
định, khi chuyển động qua vị trí cân bằng
A. tốc độ cực đại.
B. lực căng dây lớn nhất.
C. gia tốc bằng không.
D. li độ bằng 0.
Câu 11: Tìm phát biểu sai về laze:
A. Nhờ có tính định hướng cao, khi tia laze truyền đi xa cường độ của nó thay đổi ít.
B. laze được dùng trong thí nghiệm giao thoa vì nó có tính kết hợp.
C. Phôtôn của tia laze có năng lượng lớn hơn photon của tia sáng thường.
D. L...
Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế
Trường THPT Thuận An
205 CÂU LÝ THUYẾT CỦA CÁC TRƯỜNG CHUYÊN
Mã đề 200 ĐH
Câu 1: Một con lắc xo treo thẳng đứng, vật dao động điều hòa với biên độ A . Khi vật đi qua vị trí cân bằng
người ta giữ chặtxo vị trí cách điểm treo của xo một đoạn bằng 3/ 4 chiều dài của xo lúc đó. Biên độ
dao động của vật sau đó bằng
A. 2A B. A
2
/ 2. C. A/ 2. D. A .
Câu 2: Một vật dao động điều hòa với chu bằng 2s biên độ A . Quãng đường dài nhất vật đi được trong
thời gian 1/3 s là
A. 3A/2. B. 2A/3. C. A. D. A/2.
Câu 3: Ngưỡng nghe của tai phụ thuộc
A. mức cường độ âm. B. mỗi tai người và tần số âm.
C. cường độ âm. D. nguồn phát âm.
Câu 4: Tia (sóng) nào dưới đây, có bản chất khác với các tia còn lại ?
A. Tia X (rơnghen) B. Tia catốt. C. Tia hồng ngoại. D. Sóng vô tuyến.
Câu 5: Dao động nào sau đây không phải là dao động tuần hoàn ?
A. Dao động của quả lắc đồng hồ trong không khí.
B. Dao động của thân máy phát điện khi máy đang nổ không tải.
C. Dao động đung đưa một cành hoa trong gió.
D. Dao động của con lắc đơn trong chân không.
Câu 6: HT nào sau đây là bằng chứng TN chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt ?
A. Hiện tượng quang điện. B. Hiện tượng nhiễu xạ.
C. Hiện tượng giao thoa. D. Hiện tượng tán sắc.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây về máy quang phổ là sai.
A. Buồng ảnh là bộ phận dùng để quan sát quang phổ của ánh sáng chiếu tới.
B. Hệ tán sắc gồm một hoặc nhiều thấu kính ghép đồng trục..
C. Ống trực chuẩn có vai trò tạo ra chùm sáng song song.
D. Máy QP là dụng cụ phân tích ánh sáng phức tạp thành những ánh sáng đơn sắc.
Câu 8: Sóng âm và sóng điện từ
A. loại siêu âm và vi sóng đều truyền được đi xa trong vũ trụ.
B. có thể truyền được trong không khí và trong chân không.
C. có bước sóng giảm xuống khi truyền từ không khí vào nước.
D. có thể phản xạ, nhiễu xạ và giao thoa.
Câu 9: Chọn câu đúng nhất Pha ban đầu của dao động điều hoà phụ thuộc vào
A. tần số dao động. B. chiều dương của trục toạ độ.
C. gốc thời gian và trục toạ độ. D. biên độ dao động.
Câu 10: Kết luận nào sau đây không đúng ? Một con lắc đơn đang dao động xung quanh một điểm treo cố
định, khi chuyển động qua vị trí cân bằng
A. tốc độ cực đại. B. lực căng dây lớn nhất.
C. gia tốc bằng không. D. li độ bằng 0.
Câu 11: Tìm phát biểu sai về laze:
A. Nhờ có tính định hướng cao, khi tia laze truyền đi xa cường độ của nó thay đổi ít.
B. laze được dùng trong thí nghiệm giao thoa vì nó có tính kết hợp.
C. Phôtôn của tia laze có năng lượng lớn hơn photon của tia sáng thường.
D. Laze có nghĩa là khuyết đại ánh sáng bằng bức xạ cảm ứng.
Câu 12: Vì sự khác biệt nào dưới đây tên gọi của động điện ba pha được gắn liền với cụm từ "không
đồng bộ " ?
A. Rôto quay chậm hơn từ trường do các cuộn dây của stato gây ra.
B. Khi hoạt động, rôto quay còn stato thì đứng yên.
C. Dòng điện sinh ra trong rôto chống lại sự biến thiên của dòng điện chạy trong stato.
D. Stato có ba cuộn dây còn rôto chỉ có một lòng sóc.
Trang 1/18
Câu hỏi lí thuyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi lí thuyết - Người đăng: Tùng Bin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Câu hỏi lí thuyết 9 10 430