Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi Olympia

Được đăng lên bởi quanbao2009
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 4293 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trận 1.1
Phần 1:7 câu trả lời nhanh:
(gửi 10 câu để cho dự bị luôn)
1. Thời gian xảy ra 9 192 631 770 lần dao động của tinh thể Cs-133 là bao nhiêu?
Đáp án:1s (đây chính là định nghĩa s trong hệ SI)
2. Tên dân gian của Venus -Kim tinh (sao Kim)
Đáp án: Sao Hôm và sao Mai (tuy hai mà là một)
3. Điền vào hai dấu *
Cd, kg ; A; K; Mol *; *
Đáp án : m - s : đây là 7 đơn vị cơ bản trong hệ SI
4. Lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của nước ta nằm ở đâu?
Đáp án: Đà lạt
5. Giải Nobel vật lý 2004 thuộc lĩnh vực gì?
Đáp án: Lý thuyết tương tác mạnh trong hạt nhân
6 Sự khác nhau cơ bản nhất giữa Lực hấp dẫn và lực tĩnh điện là gì?
Đáp án:Lực hấp dẫn chỉ là lực hút
7. Nếu bạn sinh năm 1885 thì bạn bằng tuổi ai ?
1. M. Planck . 2.Newton 3. A. Anhxtanh 4. Faraday 5.N. Bohr
Đáp án: N. Bohr
8. Nguời đầu tiên đo vận tốc ánh sáng là ai?
Đáp án: nhà thiên văn người Đan Mạch: OLe Römer
9: Vật liệu quan trọng nhất đối với ngành công nghệ thông tin là gì ?
Đáp án: Bán dẫn
10.Hiện tượng gây ra bởi sự tán sác ánh sáng mặt trời qua các giọi nước mưa có tên là gì?
Đáp án : Cầu vồng
Phần 2: Giải thích hiện tuợng (4 câu):
Câu 1:
Vì sao khi đúc bê tông người ta dùng cốt thép chứ không phải là các hợp kim khác?
Đáp án: Vì thép có hệ số nở dài vì nhiệt xấp xỉ bê tông. Do đó khi nhiệt độ thay đổi khối bê tông không bị phá vỡ.
Câu 2: Khi quan sát trăng dầu tháng vì sao ta không chỉ thấy phần vành trăng hình lưỡi liềm mà phần còn lại cũng
sáng mờ mờ?
Đáp án: Vì phần còn lại được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời phản xạ từ chính mặt đất
Câu 3: Nêu một ví dụ trong đó người ta trút toàn bộ điện tích từ vật này sang vật kia
Đáp án: Đưa một quả cầu kim loại tích điện chạm vào phía trong một quả cầu kim loại rỗng. Điện tích sẽ chuyển hết
ra bề mặt quả cầu rỗng.
Câu 4: Hai quả bóng bay cùng thể tích, một quả chứa không khí khô, một quả chứa không khí ẩm quả nào nặng
hơn? Giải thích?
Đáp án: Quả chưa không khí ẩm nhẹ hơn.
Hai quả bóng cùng thể tích và cùng điều kiện T, P nên có cùng số mol. Không khí có khối lượng mol là 29 trong khi
đó hơi nước chỉ là 18. Do đó quả nào có tỉ lệ hơi nước cao hơn sẽ nhẹ hơn.
Phần 3: giải bài tập
Mỗi câu làm trong 1 phút
hết thời gian các thí sinh cùng gửi kết quả
Câu 1: Một xe tải trong 3/4 quang đường chạy với vận tốc v và phần còn lại chạy với vận tốc v/2. Hỏi vận tốc ttrung
bình của xe là bao nhiêu?
A. 0,85v
b. 0.80v
c. 0,75v
d.0,70v
e. 0,65v
f. kết quả khác
DA: B
Câu 2: Một mol khí lí tưởng tại điều kiện tiêu chuẩn nén đẳng áp đến khi vận tốc trung bình của các phân ...
Trận 1.1
Phần 1:7 câu trả lời nhanh:
(gửi 10 câu để cho dự bị luôn)
1. Thời gian xảy ra 9 192 631 770 lần dao động của tinh thể Cs-133 là bao nhiêu?
Đáp án:1s (đây chính là định nghĩa s trong hệ SI)
2. Tên dân gian của Venus -Kim tinh (sao Kim)
Đáp án: Sao Hôm và sao Mai (tuy hai mà là một)
3. Điền vào hai dấu *
Cd, kg ; A; K; Mol *; *
Đáp án : m - s : đây là 7 đơn vị cơ bản trong hệ SI
4. Lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của nước ta nằm ở đâu?
Đáp án: Đà lạt
5. Giải Nobel vật lý 2004 thuộc lĩnh vực gì?
Đáp án: Lý thuyết tương tác mạnh trong hạt nhân
6 Sự khác nhau cơ bản nhất giữa Lực hấp dẫn và lực tĩnh điện là gì?
Đáp án:Lực hấp dẫn chỉ là lực hút
7. Nếu bạn sinh năm 1885 thì bạn bằng tuổi ai ?
1. M. Planck . 2.Newton 3. A. Anhxtanh 4. Faraday 5.N. Bohr
Đáp án: N. Bohr
8. Nguời đầu tiên đo vận tốc ánh sáng là ai?
Đáp án: nhà thiên văn người Đan Mạch: OLe Römer
9: Vật liệu quan trọng nhất đối với ngành công nghệ thông tin là gì ?
Đáp án: Bán dẫn
10.Hiện tượng gây ra bởi sự tán sác ánh sáng mặt trời qua các giọi nước mưa có tên là gì?
Đáp án : Cầu vồng
Phần 2: Giải thích hiện tuợng (4 câu):
Câu 1:
Vì sao khi đúc bê tông người ta dùng cốt thép chứ không phải là các hợp kim khác?
Đáp án: Vì thép có hệ số nở dài vì nhiệt xấp xỉ bê tông. Do đó khi nhiệt độ thay đổi khối bê tông không bị phá vỡ.
Câu 2: Khi quan sát trăng dầu tháng vì sao ta không chỉ thấy phần vành trăng hình lưỡi liềm mà phần còn lại cũng
sáng mờ mờ?
Đáp án: Vì phần còn lại được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời phản xạ từ chính mặt đất
Câu 3: Nêu một ví dụ trong đó người ta trút toàn bộ điện tích từ vật này sang vật kia
Đáp án: Đưa một quả cầu kim loại tích điện chạm vào phía trong một quả cầu kim loại rỗng. Điện tích sẽ chuyển hết
ra bề mặt quả cầu rỗng.
Câu 4: Hai quả bóng bay cùng thể tích, một quả chứa không khí khô, một quả chứa không khí ẩm quả nào nặng
hơn? Giải thích?
Đáp án: Quả chưa không khí ẩm nhẹ hơn.
Hai quả bóng cùng thể tích và cùng điều kiện T, P nên có cùng số mol. Không khí có khối lượng mol là 29 trong khi
đó hơi nước chỉ là 18. Do đó quả nào có tỉ lệ hơi nước cao hơn sẽ nhẹ hơn.
Phần 3: giải bài tập
Mỗi câu làm trong 1 phút
hết thời gian các thí sinh cùng gửi kết quả
Câu 1: Một xe tải trong 3/4 quang đường chạy với vận tốc v và phần còn lại chạy với vận tốc v/2. Hỏi vận tốc ttrung
bình của xe là bao nhiêu?
A. 0,85v
b. 0.80v
c. 0,75v
d.0,70v
e. 0,65v
f. kết quả khác
DA: B
Câu 2: Một mol khí lí tưởng tại điều kiện tiêu chuẩn nén đẳng áp đến khi vận tốc trung bình của các phân tử khí tăng
gấp đôi. hỏi áp suất tăng mấy lần:
Câu hỏi Olympia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi Olympia - Người đăng: quanbao2009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Câu hỏi Olympia 9 10 566