Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi ôn tập chi tiết máy

Được đăng lên bởi Trung Cháy
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 133 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY
Câu 1: Trình bày các kn CTM, bộ phận máy, phân loại chúng và nêu rõ phạm vi nghiên cứu
trong môn học CTM?
Câu 2: Nêu nội dung nghiên cứu trong môn học; trình bày điểm của bài toán tính toán thiết kế
CTM?
Câu 3: Trình bày các yêu cầu cơ bản đối với CTM và những yêu cầu cơ bản đối với vật liệu
chế tạo chi tiết máy? Nêu các chỉ tiêu vê khả năng làm việc của chi tiết máy?
Câu 4: Các bề mặt đối tiếp là gì? Trình bày các thông số đặc trưng cho điều kiện làm việc của
bề mặt đối tiếp về mặt chịu tải và về mặt động học?
Câu 5: Nêu tác dụng của việc bôi trơn bề mặt đối tiếp. Tính chất của dầu bôi trơn là gì? Trình
bày các dạng ma sát trượt?
Câu 6: Trình bày nội dung nguyên lý thủy động? Vận dụng nguyên lý này để giải quyết bôi
trơn các bề mặt đối tiếp của ổ trượt đỡ, ổ trượt chặn ntn?
Câu 7: Trình bày các thông số đặc trưng cho một chu trình ứng suất? Nêu các loại chu trình
ứng suất.
Câu 8: Trình bày cách tính độ bền của chi tiết máy chịu ứng suất tĩnh và chịu ứng suất thay
đổi?
Câu 9: Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền của chi tiết máy; rút ra các bp để nâng cao sức
bền mỏi cho chi tiết máy.
Câu 10: Trình bày sự phân bố tải trọng trong vùn g tiếp xúc của các khâu.
Câu 11: Phân tích ưu nhược điểm của truyền động bánh ma sát.
Câu 12: Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của các dạng truyền động ma sát và các bộ
biến tốc ma sát chính.
Câu 13: Trình bày hiện tượng trượt trong truyền động bánh ma sát. Nêu nhận xét.
Câu 14: Xây dựng công thức tính sức bền tiếp xúc trong bộ truyền bánh ma sát.
Câu 15: Trình bày cấu tạo và phân tích ưu nhược điểm của bộ truyền đai.
Câu 16: Trình bày hiện tượng trượt trong bộ truyền đai. Nêu công thức tính tỷ số truyền của
bộ truyền đai.
Câu 17: Trình bày quan hệ lực trong bộ truyền đai. Từ đó rút ra các bp nâng cao khả năng
kéo cho bộ truyền đai.
Câu 18: Xây dựng biểu đồ ứng suất cho bộ truyền đai.
Câu 19:Trình bày cách tính bộ truyền đai dẹt, bộ truyền đai thang và đai đa thang.
Câu 20: Phân tích ưu nhược điểm của bộ truyền bánh răng.
Câu 21: Trình bày cách tạo và cắt profin thân khai.
Câu 22: Bản chất của dịch chỉnh trong chế tạo bánh răng là gì? Trình bày các chế độ của dịch
chỉnh, công dụng của dịch chỉnh.
Câu 23: Tác hại của hiện tượng cắt chân răng là gì? Nêu nguyên nhân cắt chân răng và cách
tính số răng tối thiểu và hệ số dịch chỉnh giới hạn để tránh hiện tượng cắt chân răng.
Câu 24: Trình bày các thông số chế tạo và ăn khớp của bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng.
Câu 25: Trình bày đặc điểm h...
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY
Câu 1: Trình bày các kn CTM, bộ phận máy, phân loại chúng và nêu rõ phạm vi nghiên cứu
trong môn học CTM?
Câu 2: Nêu nội dung nghiên cứu trong môn học; trình bày điểm của bài toán tính toán thiết kế
CTM?
Câu 3: Trình bày các yêu cầu cơ bản đối với CTM và những yêu cầu cơ bản đối với vật liệu
chế tạo chi tiết máy? Nêu các chỉ tiêu vê khả năng làm việc của chi tiết máy?
Câu 4: Các bề mặt đối tiếp là gì? Trình bày các thông số đặc trưng cho điều kiện làm việc của
bề mặt đối tiếp về mặt chịu tải và về mặt động học?
Câu 5: Nêu tác dụng của việc bôi trơn bề mặt đối tiếp. Tính chất của dầu bôi trơn là gì? Trình
bày các dạng ma sát trượt?
Câu 6: Trình bày nội dung nguyên lý thủy động? Vận dụng nguyên lý này để giải quyết bôi
trơn các bề mặt đối tiếp của ổ trượt đỡ, ổ trượt chặn ntn?
Câu 7: Trình bày các thông số đặc trưng cho một chu trình ứng suất? Nêu các loại chu trình
ứng suất.
Câu 8: Trình bày cách tính độ bền của chi tiết máy chịu ứng suất tĩnh và chịu ứng suất thay
đổi?
Câu 9: Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền của chi tiết máy; rút ra các bp để nâng cao sức
bền mỏi cho chi tiết máy.
Câu 10: Trình bày sự phân bố tải trọng trong vùn g tiếp xúc của các khâu.
Câu 11: Phân tích ưu nhược điểm của truyền động bánh ma sát.
Câu 12: Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của các dạng truyền động ma sát và các bộ
biến tốc ma sát chính.
Câu 13: Trình bày hiện tượng trượt trong truyền động bánh ma sát. Nêu nhận xét.
Câu 14: Xây dựng công thức tính sức bền tiếp xúc trong bộ truyền bánh ma sát.
Câu 15: Trình bày cấu tạo và phân tích ưu nhược điểm của bộ truyền đai.
Câu 16: Trình bày hiện tượng trượt trong bộ truyền đai. Nêu công thức tính tỷ số truyền của
bộ truyền đai.
Câu 17: Trình bày quan hệ lực trong bộ truyền đai. Từ đó rút ra các bp nâng cao khả năng
kéo cho bộ truyền đai.
Câu 18: Xây dựng biểu đồ ứng suất cho bộ truyền đai.
Câu 19:Trình bày cách tính bộ truyền đai dẹt, bộ truyền đai thang và đai đa thang.
Câu 20: Phân tích ưu nhược điểm của bộ truyền bánh răng.
Câu 21: Trình bày cách tạo và cắt profin thân khai.
Câu 22: Bản chất của dịch chỉnh trong chế tạo bánh răng là gì? Trình bày các chế độ của dịch
chỉnh, công dụng của dịch chỉnh.
Câu 23: Tác hại của hiện tượng cắt chân răng là gì? Nêu nguyên nhân cắt chân răng và cách
tính số răng tối thiểu và hệ số dịch chỉnh giới hạn để tránh hiện tượng cắt chân răng.
Câu 24: Trình bày các thông số chế tạo và ăn khớp của bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng.
Câu 25: Trình bày đặc điểm hình học và đặc điểm ăn khớp của bộ truyền bánh răng trụ răng
nghiêng.
Câu 26: Phân tích lực ăn khớp của bộ truyền bánh răng trụ.
Câu 27: Phân tích hệ số tập trung tải trọng và hệ số tải trọng động.
Câu 28: Trình bày các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán của bộ truyền bánh răng.
câu hỏi ôn tập chi tiết máy - Trang 2
câu hỏi ôn tập chi tiết máy - Người đăng: Trung Cháy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
câu hỏi ôn tập chi tiết máy 9 10 543