Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi ôn tập hóa sinh

Được đăng lên bởi tuyet._.den
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3329 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bài 1 : LIPID
1.

Acid béo không no và acid béo no khác nhau ở điểm nào?

2.

Acid béo thường có bao nhiêu C,thường ở dạng cis hay trans? Tại sao?

3.

Triglyceride ở động vật có nhiều ở đâu?

4.

Phản ứng xà phòng hóa ,este hóa ,hydro hóa là gì?

5.

Glycerol phospholipid (chắc là đọc qua đi ,t không ghi kịp câu hỏi m ak)

6.

Tại sao lại chọn lipid đơn giản để dự trữ mà không phải là những loại khác?

Bài 2 : PROTEIN
1.

Có bao nhiêu loại amino acid tham gia cấu tạo,những loại khác có vai trò
làm gì?

2.

Có bao nhiêu loại amino acid trong tự nhiên?

3.

Trong cấu trúc protein thi gốc R nằm ở vị trí nào?

4.

Khi nêu tính chất các loại pr như histon,brobulin.... thì dựa vào cái gì để chia
nhóm ?

5.

Quá trình tiêu hóa pr ở động vật bao gồm những enzyme nào ?

6.

Enzyme xúc tác phản ứng chuyển amine hóa là enzyme gì?ở đâu?

7.

Enzyme xúc tác phản ứng decacboxyl hóa ?

8.

Sự hình thành amino acid liên quan đến chu trình nào?

9.

Trong chu trình ure có mặt amino acid nào ?

10. Chu
11.

trình ure và chu trình TCA có liên hệ như thế nào?

Proteasome là gì?vai trò?

Bài 3: TỔNG HỢP ACID BÉO
1.

Trong tổng hợp acid béo bước một cần nguyên liệu gì ?

2.

Nguyên liệu ở câu một cần hoạt hóa như thế nào?

3.

ACP là gì>

4.

Mỗi chu trình tổng hợp acid béo dùng ? năng lượng ?loại gì?

5.

Glycerol được tổng hợp từ đâu?

6.

Muốn tổng hợp triglyceride thì tổng hợp như thế nào?

7.

Glycerol phospholipid được tổng hợp như thế nào?

8.

Quá trình tổng hợp stearid?

...
Bài 1 : LIPID
1. Acid béo không no và acid béo no khác nhau ở điểm nào?
2. Acid béo thường có bao nhiêu C,thường ở dạng cis hay trans? Tại sao?
3. Triglyceride ở động vật có nhiều ở đâu?
4. Phản ứng xà phòng hóa ,este hóa ,hydro hóa là gì?
5. Glycerol phospholipid (chắc là đọc qua đi ,t không ghi kịp câu hỏi m ak)
6. Tại sao lại chọn lipid đơn giản để dự trữ mà không phải là những loại khác?
Bài 2 : PROTEIN
1. Có bao nhiêu loại amino acid tham gia cấu tạo,những loại khác có vai trò
làm gì?
2. Có bao nhiêu loại amino acid trong tự nhiên?
3. Trong cấu trúc protein thi gốc R nằm ở vị trí nào?
4. Khi nêu tính chất các loại pr như histon,brobulin.... thì dựa vào cái gì để chia
nhóm ?
5. Quá trình tiêu hóa pr ở động vật bao gồm những enzyme nào ?
6. Enzyme xúc tác phản ứng chuyển amine hóa là enzyme gì?ở đâu?
7. Enzyme xúc tác phản ứng decacboxyl hóa ?
8. Sự hình thành amino acid liên quan đến chu trình nào?
9. Trong chu trình ure có mặt amino acid nào ?
10. Chu trình ure và chu trình TCA có liên hệ như thế nào?
11. Proteasome là gì?vai trò?
Bài 3: TỔNG HỢP ACID BÉO
1. Trong tổng hợp acid béo bước một cần nguyên liệu gì ?
câu hỏi ôn tập hóa sinh - Trang 2
câu hỏi ôn tập hóa sinh - Người đăng: tuyet._.den
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
câu hỏi ôn tập hóa sinh 9 10 220