Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập quản trị chất lượng

Được đăng lên bởi nguyenthat94
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lưu Thị Ngọc Sang

CÂU HỎI ÔN TẬP
Nhận định đúng sai và giải thích:
CÂU 1: thuật ngữ sản phẩm đơn thuần bao hàm những hàng hóa thực tế mà ta
thường thấy ở từng cửa hang
SAI: do sp là kết tinh of lao động, là kết quả của các hoạt động hay quá trình, như vậy sp
được tạo ra từ all mọi hoạt động bao gồm từ những hoạt động sx ra vật phẩm vật chất cụ thể
và các dv.
CÂU 2: KT xã hội càng phát triển, tỷ trọng giá trị đóng góp of các sp thuộc ngành kt
mềm ngày càng tăng trong tổng giá trị sp xã hội
ĐÚNG: sp thuộc ngành kt mềm là các sp công nghệ hiện đại, các sp dv ngày càng tăng
trong tổng giá trị xh do sự hội nhập mạnh mẽ of công nghệ thế giới, các dv ngày càng phải
được các nhà dn đầu tư quan tâm hơn vì chủ yếu khách hang ngày càng đòi hỏi thỏa mãn nhu
cầu càng cao, càng mong muốn có thêm sự đảm bảo hàng hóa, chất lượng tuyệt đối
CÂU 3: Muốn nâng cao tính cạnh tranh của sp cần phải đầu tư công nghệ mới để sx
sp tốt nhất, sang trọng nhất, tiệm cận với trình độ thế giới
ĐÚNG: vì tình hình kinh tế vn đang trên đà hội nhập qtế, phải luôn đón đầu công nghệ
để có thể tạo ra những sp tốt nhất, thỏa mãn những nhu cầu cấp thiết của mọi tầng lớp, tiếp
cận nhanh chóng công nghệ thế giới
CÂU 4: khách hàng chỉ mua công dụng of sp, do đó muốn cạnh tranh trên thị
trường hãy tăng thêm các thuộc tính về công dụng of sp
SAI: các nhà dn ko chỉ biết nhìn vào các công dụng mới of sp, mà muốn cạnh tranh trên
thị trường như hiện nay thì dn càng phải chú y hơn đến chất lượng sp, nâng cao công nghệ sp
tạo sự tín nhiệm of khách hang..đồng thời phát triển mạnh mẽ các dv, nhất là quảng cáo, dv
chăm sóc khách hang, dv bảo hành để làm tăng thêm sự thu hút khách hang
CÂU 5: các dn chỉ cần quan tâm đến quảng cáo, thái độ bán hàng lịch sự, vui vẻ là
đủ sức thu hút sự thích thú của khách hàng
SAI: vì đó là đk cần nhưng chưa đủ để sp đến với ng tiêu dùng, ngoài những sự quan
tâm nói trên thì dn phải chú trọng nhất là chất lượng và công dụng of sp
CÂU 6: chất lượng là tổng hợp những vấn đề có liên wan đến nhiều lĩnh vực kt,
kthuật, xh, phong tục, tập wán, tâm lí….chỉ là khái niệm tương đối
ĐÚNG: vì chất lượng là 1 phạm trù rất rộng và phức tạp, phản ánh tổng hợp các nội
dung kinh tế, kthuật, xh…đứng ở mọi góc độ khác nhau và tùy theo mục tiêu, nhiệm vụ SXKD
có thể đưa ra những quan niệm về chất lượng xuất phát từ sp, từ ng sx, hay từ thị trường…
Quan niệm siêu việt cho rằng chất lượng là sự tuyệt vời và hòan hảo nhất of sp mang
tính trừu tượng, ko thể xác định 1 cách chính xác nên chỉ là khái niệm...
Lưu Th Ngc Sang
CÂU HỎI ÔN TẬP
Nhận định đúng sai và giải thích:
CÂU 1: thuật ngữ sản phẩm đơn thuần bao hàm những hàng hóa thực tế mà ta
thường thấy ở từng cửa hang
SAI: do sp là kết tinh of lao động, là kết quả của các hoạt động hay quá trình, như vậy sp
được tạo ra từ all mọi hoạt động bao gồm từ những hoạt động sx ra vật phẩm vật chất cụ thể
và các dv.
CÂU 2: KT xã hội càng phát triển, tỷ trọng giá trị đóng góp of các sp thuộc ngành kt
mềm ngày càng tăng trong tổng giá trị sp xã hội
ĐÚNG: sp thuộc ngành kt mềm là các sp công nghệ hiện đại, các sp dv ngày càng tăng
trong tổng giá trị xh do sự hội nhập mạnh mẽ of công nghệ thế giới, các dv ngày càng phải
được các nhà dn đầu tư quan tâm hơn vì chủ yếu khách hang ngày càng đòi hỏi thỏa mãn nhu
cầu càng cao, càng mong muốn có thêm sự đảm bảo hàng hóa, chất lượng tuyệt đối
CÂU 3: Muốn nâng cao tính cạnh tranh của sp cần phải đầu tư công nghệ mới để sx
sp tốt nhất, sang trọng nhất, tiệm cận với trình độ thế giới
ĐÚNG: vì tình hình kinh tế vn đang trên đà hội nhập qtế, phải luôn đón đầu công nghệ
để có thể tạo ra những sp tốt nhất, thỏa mãn những nhu cầu cấp thiết của mọi tầng lớp, tiếp
cận nhanh chóng công nghệ thế giới
CÂU 4: khách hàng chỉ mua công dụng of sp, do đó muốn cạnh tranh trên thị
trường hãy tăng thêm các thuộc tính về công dụng of sp
SAI: các nhà dn ko chỉ biết nhìn vào các công dụng mới of sp, mà muốn cạnh tranh trên
thị trường như hiện nay thì dn càng phải chú y hơn đến chất lượng sp, nâng cao công nghệ sp
tạo sự tín nhiệm of khách hang..đồng thời phát triển mạnh mẽ các dv, nhất là quảng cáo, dv
chăm sóc khách hang, dv bảo hành để làm tăng thêm sự thu hút khách hang
CÂU 5: các dn chỉ cần quan tâm đến quảng cáo, thái độ bán hàng lịch sự, vui vẻ là
đủ sức thu hút sự thích thú của khách hàng
SAI: vì đó là đk cần nhưng chưa đủ để sp đến với ng tiêu dùng, ngoài những sự quan
tâm nói trên thì dn phải chú trọng nhất là chất lượng và công dụng of sp
CÂU 6: chất lượng là tổng hợp những vấn đề có liên wan đến nhiều lĩnh vực kt,
kthuật, xh, phong tục, tập wán, tâm lí….chỉ là khái niệm tương đối
ĐÚNG: vì chất lượng là 1 phạm trù rất rộng và phức tạp, phản ánh tổng hợp các nội
dung kinh tế, kthuật, xh…đứng ở mọi góc độ khác nhau và tùy theo mục tiêu, nhiệm vụ SXKD
có thể đưa ra những quan niệm về chất lượng xuất phát từ sp, từ ng sx, hay từ thị trường…
Quan niệm siêu việt cho rằng chất lượng là sự tuyệt vời và hòan hảo nhất of sp mang
tính trừu tượng, ko thể xác định 1 cách chính xác nên chỉ là khái niệm tương đối
Quản lí chất lượng 1
Câu hỏi ôn tập quản trị chất lượng - Trang 2
Câu hỏi ôn tập quản trị chất lượng - Người đăng: nguyenthat94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập quản trị chất lượng 9 10 535