Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi thực vật dược

Được đăng lên bởi Laure Kosci
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 11262 lần   |   Lượt tải: 69 lần
CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ MÔN THỰC VẬT DƯỢC
Phần 1: Chọn phương án trả lời đúng.
Câu 1: Đặc điểm: “Lá noãn 2 hay nhiều, dính vào nhau tạo bầu trên 1 ô. Trong bầu có những vách
không hoàn toàn, xuất hiện ngay trước bó mạch giữa của lá noãn. Vách mang nhiều noãn đảo,
đính noãn giữa. Quả nang mở bằng lỗ hoặc mở bằng mảnh vỏ.” là của họ:
A. Họ Lan (Orchidaceae).

C. Họ Á phiện (Papaveraceae).

B. Họ Hồi (Illiciaceae).

D. Họ Thầu dầu (Euphorbiaceae).

Câu 2: Đặc điểm bao hoa và bộ nhị của Rheum thuộc họ Rau răm (Polygonaceae):
1) 6 phiến cùng màu đính trên 2 vòng.
2) Bao hoa gồm 5 phiến dạng lá đài hay cánh hoa, tiền khai năm điểm.
3) Vòng ngoài có 6 nhị, vòng trong có 3 nhị.
4) Chỉ có 6 nhị của vòng ngoài, vòng trong bị trụy.
A. 1, 4

B. 1, 3

C. 2, 3

D. 2, 4

Câu 3: Đặc điểm của họ Sim (Myrtaceae) là:
1) Lá đài và cánh hoa có thể rời hay dính nhau thành một chóp, bị hất tung ra ngoài khi hoa
nở chỉ còn để lại một sẹo tròn.
2) Túi tiết tinh dầu kiểu tiêu ly bào dưới biểu bì của lá và trong mô mềm vỏ của thân.
3) Số lá noãn bằng số cánh hoa hoặc ít hơn, dính nhau thành bầu dưới nhiều ô, mỗi ô nhiều
noãn, đính noãn trung trụ. 2 vòi nhụy.
4) Hạt không có nội nhũ. Mầm thẳng hay cong.
5) Quả mọng hay quả nang .
6) Libe 2 kết tầng.
A. 1, 2, 3, 4

C. 1, 3, 4, 5

B. 1, 3, 5, 6

D. 1, 4, 5, 6

Câu 4: Đặc điểm cơ cấu học: “Có ống tiết quanh tủy, đôi khi có tế bào tiết. Bộ máy dinh dưỡng có
vị đắng” là của họ nào?
A. Họ Khổ sâm (Simaroubaceae).

C. Họ Bàng (Combretaceae).

B. Họ Hoa tán (Apiacea).

D. Họ Nhân sâm (Araliaceae).

Câu 5: Đặc điểm: “Đế hoa kéo dài thành cuống nhị nhụy. 5 lá đài và 5 cánh hoa đính ở miệng một
đế hoa hình chén nhỏ. Cánh hoa mang ở gốc những phụ bộ hình bản hẹp tạo thành 1 hay nhiều
vòng.” là của:
A. Phân họ Cánh bướm (Faboideae).

C. Họ Màn màn (Capparidaceae).

B. Họ Lạc tiên (Passifloraceae).

D. Họ Cô ca (Erythroxylaceae).

Câu hỏi Thực vật Dược – Cường Huy Tổ 6 – Dược 2009A

Page 1

Câu 6: Hoa đồ của Cinnamomum zeylanicum (hình bên) là:
A. Đúng hoàn toàn.
B. Sai bộ nhụy.
C. Sai bộ nhị.
D. Sai bao hoa.
Câu 7: Đặc điểm: “Quả nang nở mạnh cho ra 5 mảnh hay quả nhân cứng. Hạt to, không nội
nhũ. Hoa thường bị vặn 180o” là của họ:
A. Họ Ô rô (Acanthaceae).

C. Họ Phân họ Vang (Caesalpinioideae).

B. Họ Bông móc tai (Balsaminaceae).

D. Họ Lan (Orchidaceae).

Câu 8: Họ Rau dền (Amaranthaceae) có đặc điểm:
1) Nhị mọc trước lá đài.
2) 2–3 lá noãn tạo bầu trên 1 ô.
3) Hoa không đều, lưỡng tính, lá bắc và lá bắc con khô xác.
4) Mầm cong hình móng ngựa ...
Câu hỏi Thực vật Dược – Cường Huy Tổ 6 – Dược 2009A Page 1
CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ MÔN THC VẬT DƯỢC
Phần 1: Chọn phương án trả lời đúng.
Câu 1: Đặc điểm: “Lá noãn 2 hay nhiều, dính vào nhau tạo bầu trên 1 ô. Trong bầu có những vách
không hoàn toàn, xuất hiện ngay trước mạch giữa của noãn. Vách mang nhiều noãn đảo,
đính noãn giữa. Quả nang mở bằng lỗ hoặc mở bằng mảnh vỏ.” là của họ:
A. Họ Lan (Orchidaceae).
B. Họ Hồi (Illiciaceae).
C. Họ Á phiện (Papaveraceae).
D. Họ Thầu dầu (Euphorbiaceae).
Câu 2: Đặc điểm bao hoa và bộ nhị của Rheum thuộc họ Rau răm (Polygonaceae):
1) 6 phiến cùng màu đính trên 2 vòng.
2)
Bao hoa gồm 5 phiến dạng lá đài hay cánh hoa, tiền khai năm điểm.
3) Vòng ngoài có 6 nhị, vòng trong có 3 nhị.
4) Chỉ có 6 nhị của vòng ngoài, vòng trong bị trụy.
A. 1, 4 B. 1, 3 C. 2, 3 D. 2, 4
Câu 3:
Đặc điểm của họ Sim (Myrtaceae) là:
1) đài cánh hoa th rời hay nh nhau thành một chóp, b ht tung ra ngoài khi hoa
nở chỉ còn để lại một sẹo tròn.
2) Túi tiết tinh dầu kiểu tiêu ly bào dưới biểu bì của lá và trong mô mềm vỏ của thân.
3) Số noãn bằng số nh hoa hoặc ít hơn, dính nhau thành bầu dưới nhiều ô, mỗi ô nhiều
noãn, đính noãn trung trụ. 2 vòi nhụy.
4) Hạt không có nội nhũ. Mầm thẳng hay cong.
5) Quả mọng hay quả nang .
6) Libe 2 kết tầng.
A. 1, 2, 3, 4
B. 1, 3, 5, 6
C. 1, 3, 4, 5
D. 1, 4, 5, 6
Câu 4: Đặc điểm cấu học: “Có ống tiết quanh tủy, đôi khi tế bào tiết. Bộ máy dinh dưỡng
vị đắng” là của họ nào?
A. Họ Khổ sâm (Simaroubaceae).
B. Họ Hoa tán (Apiacea).
C. Họ Bàng (Combretaceae).
D. Họ Nhân sâm (Araliaceae).
Câu 5: Đặc điểm: “Đế hoa kéo dài thành cuống nh nhụy. 5 đài 5 cánh hoa đính miệng một
đế hoa hình chén nhỏ. nh hoa mang gốc những phụ bộ hình bản hẹp tạo thành 1 hay nhiều
vòng.” là của:
A. Phân họ Cánh bướm (Faboideae).
B. Họ Lạc tiên (Passifloraceae).
C. Họ Màn màn (Capparidaceae).
D. Họ Cô ca (Erythroxylaceae).
Câu hỏi thực vật dược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi thực vật dược - Người đăng: Laure Kosci
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Câu hỏi thực vật dược 9 10 222