Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm về côn trùng học

Được đăng lên bởi ngoc1253061474
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2079 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CÔ TRUNG HỌC

1.Cấu tạo nào dưới đây không có nguồn gốc chi phụ côn trùng
a. Môi trên
b.Môi dưới
c.hàm trên
d.hàm dưới
2. Kiểu đầu nào phổ biến nhất ở côn trùng
a.Đầu miệng trước
b. Đầu miệng sau
c Đầu miệng dưới
d. Cả 3 đáp án trên
3.Cơ quan nào không tham gia định hướng cho côn trùng
a.Đôi râu đầu
b. Mắt kép
c.Mắt đơn
d. Râu hàm dưới
4. Kiểu miệng nào dưới đay là bước chuyển từ kiểu miệng gặm nhai thức ăn rắn sang thức ăn nửa
rắn nửa lỏng
a. Cứa liếm
b. Dũa hút
c. Gặm hút
d. Hút
5. Bộ phận nào sau đây được dùng để giữ thức ăn
a. Đốt chân hàm
b.Đốt than hàm
c. Lá trong hàm
d. Lá ngoài hàm
6. Nhóm côn trùng nào sau đây có kiểu miệng nguyên thủy nhất
a. châu chấu
b. Ve
c. mòng trâu
d.Muỗi
7 Tiêu chí nào đáng tin cậy nhất để phân loại côn trùng
a. Đặc điểm miệng
b. Chân
c.Râu đầu
d. Hình thái cơ quan sinh dục ngoài
8.3 lớp chính của da côn trùng là:
a.Biểu bì trên, Biểu bì ngoài, biểu bì trong
c.Biểu bì, nội bì, màng đáy

b.biểu bì ngoài, biểu bì trên, màng đáy
d.biểu bì, nội bì, màng đáy

9Lớp TB nào tiết ra dịch lột xác để phân hủy lớp biểu bì trong trước khi côn trùng lột xác
a. Biểu bì ngoài
b.Biểu bì trên
c. Nội bì
d. Màng đáy
10.Da côn trùng có tính cứng là do chất nào sau đây quyết định:
a. Sclerotin
b.Cuticun
c.Polysaccharit
dAcetylglucosamin
11. Chitin không quyết định tính chất nào của da côn trùng
a.tính mềm dẻo
b.Độ cứng
cTính mềm dẻo và bền chắc
d.Tính bền chắc
12.Nơi phân bố đầu mút của dây thần kinh côn trùng là nơi nào sau đây

a.Biểu bì trên
c.Nội bì

b. Biểu bì trong
d.màng đáy

13Ở côn trùng điều khiển sự đóng, mở của các lỗ thở nhờ hoạt động của cấu tạo nào
a.Một phiến hình lồi cử động được
b.Một van lưỡi gà nằm phía trong điều tiết độ lớn nhỏ của miệng lỗ thở
c.Một phiến hình liếp cử động được
d. Cả 3 đáp án trên
14. Ở côn trùng: Hạch cuối cùng của chuỗi thần kinh bụng điều khiển sự hoạt động của bộ phận
nào dưới đây.
a. Bộ phận sinh dục ngoài và máng đẻ trứng
b. Sự đóng mở lỗ thở
c. Bộ phận cơ ở bụng
d. Bộ phận cơ ở bụng
15.Trong hoạt động của bộ máy thần kinh ở côn trùng thì ion nào luôn tồn tại ở mặt trong và mặt
ngoài màng bao dây thần kinh để duy trì điện thế màng bằng “ 0 “
a. K+ và Mg2+
b.K+ và Ca2+
c. Na+ và K+
d. Na+ và Ca2+
16. Ở côn trùng cấu tạo chân chắc, khỏe đốt ống phình rộng như lưỡi xẻng có thêm hàng răng
cứng ở mép ngoài là: Chân đào bới
17. Trong bộ cánh thẳng (Orthoptera) đặc điểm sau là của họ nào : Râu hình sợi chỉ, chia nhiều
đốt và dài quá cơ thể, bàn chân 4 đốt, ống đẻ trứng hình lưỡi kiếm dài
a. Họ châu chấu
b...
CÔ TRUNG HỌC
1.Cấu tạo nào dưới đây không có nguồn gốc chi phụ côn trùng
a. Môi trên b.Môi dưới
c.hàm trên d.hàm dưới
2. Kiểu đầu nào phổ biến nhất ở côn trùng
a.Đầu miệng trước b. Đầu miệng sau
c Đầu miệng dưới d. Cả 3 đáp án trên
3.Cơ quan nào không tham gia định hướng cho côn trùng
a.Đôi râu đầu b. Mắt kép
c.Mắt đơn d. Râu hàm dưới
4. Kiểu miệng nào dưới đay là bước chuyển từ kiểu miệng gặm nhai thức ăn rắn sang thức ăn nửa
rắn nửa lỏng
a. Cứa liếm b. Dũa hút
c. Gặm hút d. Hút
5. Bộ phận nào sau đây được dùng để giữ thức ăn
a. Đốt chân hàm b.Đốt than hàm
c. Lá trong hàm d. Lá ngoài hàm
6. Nhóm côn trùng nào sau đây có kiểu miệng nguyên thủy nhất
a. châu chấu b. Ve
c. mòng trâu d.Muỗi
7 Tiêu chí nào đáng tin cậy nhất để phân loại côn trùng
a. Đặc điểm miệng b. Chân
c.Râu đầu d. Hình thái cơ quan sinh dục ngoài
8.3 lớp chính của da côn trùng là:
a.Biểu bì trên, Biểu bì ngoài, biểu bì trong b.biểu bì ngoài, biểu bì trên, màng đáy
c.Biểu bì, nội bì, màng đáy d.biểu bì, nội bì, màng đáy
9Lớp TB nào tiết ra dịch lột xác để phân hủy lớp biểu bì trong trước khi côn trùng lột xác
a. Biểu bì ngoài b.Biểu bì trên
c. Nội bì d. Màng đáy
10.Da côn trùng có tính cứng là do chất nào sau đây quyết định:
a. Sclerotin b.Cuticun
c.Polysaccharit dAcetylglucosamin
11. Chitin không quyết định tính chất nào của da côn trùng
a.tính mềm dẻo b.Độ cứng
cTính mềm dẻo và bền chắc d.Tính bền chắc
12.Nơi phân bố đầu mút của dây thần kinh côn trùng là nơi nào sau đây
Câu hỏi trắc nghiệm về côn trùng học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm về côn trùng học - Người đăng: ngoc1253061474
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm về côn trùng học 9 10 452