Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi tự luận quần xã sinh vật

Được đăng lên bởi Ngọc Thủy Nguyễn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 0 lần
26.

Nhiều hệ sinh thái rất nhạy cảm với sự can thiệp của con người. Nile Perch đã được giới thiệu
vào hồ Victoria với ý định cung cấp thực phẩm bổ sung cho người dân sống trong khu vực. Kết quả
cuối cùng của bài này là:

A)

không thay đổi sản lượng cá cho người dân sống trong khu vực.

B)

tăng gấp đôi sản lượng cá cho người dân sống trong khu vực.

C)

một sự gia tăng gấp mười lần về sản lượng cá cho người dân sống trong khu vực.

D)

phá hủy các quần thể cá bản địa và sự tàn phá của toàn bộ thủy sản.
Trả lời: D

Chủ đề: tác động của con người khó: khó khăn
27.

Ngư dân sống dọc theo Bắc Thái Bình Dương Rim cảm thấy bị đe dọa bởi các quần thể

tăng rái cá biển vì rái cá biển ăn bào ngư giá trị thương mại, nhím biển và tôm hùm. Những gì có lợi
khía cạnh của rái cá biển sinh thái đã bỏ qua những ngư dân?
A)

Rái cá biển được tiêu thụ bởi cá voi sát thủ, mà nếu không sẽ ăn cá có giá trị kinh.

B)

Rái cá biển bắt và ăn "cá tạp", cho phép cổ phiếu của các cá thương mại có giá trị gia tăng.

C)

Rái cá biển bắt và ăn nhím biển, do đó bảo vệ Gốc tảo bẹ, mà trong các quần thể lần lượt
nơi trú ẩn của cá ấu trùng.

D)

Rái cá biển đã được sử dụng trong nghiên cứu y học phát triển vắc-xin bảo vệ mèo trong
nước từ nhiều loại bệnh.
Câu trả lời: C
1) Tổng số loài còn tồn tại khoảng
A) 1.000 đến 50.000.
B) 50.000 đến 150.000.
C) 500.000 đến 1.000.000.
D) 10.000.000 đồng đến 80.000.000.
E) 5-10 tỷ USD.
2) Điều nào sau đây liên quan trực tiếp nhất đến cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học hiện nay?
A) tăng carbon dioxide trong khí quyển
B) sự suy giảm ozone
C) tỷ lệ tuyệt chủng
D) loài giới thiệu
Dự trữ E) quy hoạch
4) Để hiểu rõ hơn về mức độ tuyệt chủng hiện nay nó sẽ là cần thiết để làm nào sau đây?
A) Tập trung mạnh mẽ vào việc xác định các loài động vật có vú hơn và các loài chim.
B) Giám sát mức độ carbon dioxide trong khí quyển.

C) Phân biệt giữa tuyệt chủng thực vật và động vật tuyệt chủng.
D) Sử dụng tỷ lệ tuyệt chủng trung bình của vật có xương sống như một đường cơ sở.
E) Xác định nhiều loài chưa được biết rõ của các sinh vật trên hành tinh của chúng tôi.
5) Ước tính tỷ lệ hiện tại cơ tuyệt chủng
A) chỉ ra rằng chúng tôi đã đạt đến một trạng thái cân bằng không ổn định, trong đó biệt hóa và sự tuyệt
chủng giá xấp xỉ bằng nhau.
B) cho thấy một nửa của tất cả các loài động thực vật có thể được đi vào năm 2100.
C) chỉ ra rằng giá có thể cao hơn tại bất kỳ thời điểm nào trong 100.000 năm qua 1.000 lần.
D) B và C chỉ là đúng sự thật.
E) A, B, và C là đúng sự thật.
...
26. Nhiều hệ sinh thái rất nhạy cảm với sự can thiệp của con người. Nile Perch đã được giới thiệu
vào hồ Victoria với ý định cung cấp thực phẩm bổ sung cho người dân sống trong khu vực. Kết quả
cuối cùng của bài này là:
A) không thay đổi sản lượng cá cho người dân sống trong khu vực.
B) tăng gấp đôi sản lượng cá cho người dân sống trong khu vực.
C) một sự gia tăng gấp mười lần về sản lượng cá cho người dân sống trong khu vực.
D) phá hủy các quần thể cá bản địa và sự tàn phá của toàn bộ thủy sản.
Trả lời: D
Chủ đề: tác động của con người khó: khó khăn
27. Ngư dân sống dọc theo Bắc Thái Bình Dương Rim cảm thấy bị đe dọa bởi các quần thể
tăng rái cá biển vì rái cá biển ăn bào ngư giá trị thương mại, nhím biển và tôm hùm. Những gì có lợi
khía cạnh của rái cá biển sinh thái đã bỏ qua những ngư dân?
A) Rái cá biển được tiêu thụ bởi cá voi sát thủ, mà nếu không sẽ ăn cá có giá trị kinh.
B) Rái cá biển bắt và ăn "cá tạp", cho phép cổ phiếu của các cá thương mại có giá trị gia tăng.
C) Rái cá biển bắt và ăn nhím biển, do đó bảo vệ Gốc tảo bẹ, mà trong các quần thể lần lượt
nơi trú ẩn của cá ấu trùng.
D) Rái cá biển đã được sử dụng trong nghiên cứu y học phát triển vắc-xin bảo vệ mèo trong
nước từ nhiều loại bệnh.
Câu trả lời: C
1) Tổng số loài còn tồn tại khoảng
A) 1.000 đến 50.000.
B) 50.000 đến 150.000.
C) 500.000 đến 1.000.000.
D) 10.000.000 đồng đến 80.000.000.
E) 5-10 tỷ USD.
2) Điều nào sau đây liên quan trực tiếp nhất đến cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học hiện nay?
A) tăng carbon dioxide trong khí quyển
B) sự suy giảm ozone
C) tỷ lệ tuyệt chủng
D) loài giới thiệu
Dự trữ E) quy hoạch
4) Để hiểu rõ hơn về mức độ tuyệt chủng hiện nay nó sẽ là cần thiết để làm nào sau đây?
A) Tập trung mạnh mẽ vào việc xác định các loài động vật có vú hơn và các loài chim.
B) Giám sát mức độ carbon dioxide trong khí quyển.
câu hỏi tự luận quần xã sinh vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi tự luận quần xã sinh vật - Người đăng: Ngọc Thủy Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
câu hỏi tự luận quần xã sinh vật 9 10 847