Ktl-icon-tai-lieu

Cấu tạo nguyên tử

Được đăng lên bởi thswifty14
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 279 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - CẤU HÌNH E
A. Lý thuyết:
Câu 1: Nguyên tử có cấu tạo như thế nào?
A. Nguyên tử cấu tạo bởi chùm hạt mang điện tích âm gọi là electron.
B. Nguyên tử cấu tạo bởi hạt nhân proton và vỏ electron.
C. Nguyên tử cấu tạo bởi các điện tử mang điện dương.
D. Nguyên tử cấu tạo bởi hạt nhân mang điện dương và lớp vỏ electron mang điện âm.
Câu 2: Khối lượng của 1 proton bằng bao nhiêu lần khối lượng của 1 electron?
A. 1
B. 1836

C. 1/1836
D. 1000

Câu 3: Khối lượng của 1 proton bằng bao nhiêu lần khối lượng của 1 notron?
A. 1
B. 1836

C. 1/1836
D. 1000

Câu 4: Câu phát biểu đúng là:
A. Khối lượng riêng của hạt nhân lớn hơn khối lượng riêng của nguyên tử.
B. Bán kính nguyên tử bằng bán kính hạt nhân.
C. Bán kính nguyên tử bằng tổng bán kính các hạt e,p,n.
D. Trong nguyên tử các hạt p, n, e xếp khít thành một khối bền chặt.
Câu 5: Lớp thứ 4 (n=4) có số e tối đa là:
A. 32
B. 16

C. 8

D. 50

Câu 6: Lớp thứ 3 có số phân lớp là:
A. 7
B. 4

C. 3

D. 5

Câu 7: Nguyên tử của nguyên tố R có 4 lớp e, lớp ngoài cùng có 1e. Vậy số hiệu nguyên tử của nguyên tố R là:
A. 15
B. 16
C. 14
D. 19
Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng:
A. Những e có mức năng lượng bằng nhau được xếp vào một phân lớp
B. Những e có mức năng lượng gần bằng nhau được xếp vào một lớp.
C. Lớp thứ n có n phân lớp.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 9: Nguyên tử C ở trạng thái cơ bản có bao nhiêu e LNC?
Câu 10: Sự phân bố e vào các lớp và phân lớp căn cứ vào:
A. Nguyên tử lượng tăng dần.
B. Điện tích hạt nhân tăng dần.
C. Số khối tăng dần.
D. Mức năng lượng.
Câu 11: Điền đúng sai:
A. Chuyển động của e trong nguyên tử không theo một quỹ đạo xác định
B. Mọi e đều liên kết vs hạt nhân chặt chẽ như nhau.
C. Những e ở gần hạt nhân nhất mức năng lượng thấp nhất.
D. Mỗi lớp n có n phân lớp và chứa tối đa 2n2 electron.
E. Hiện tại chỉ có 4 phân lớp s, p, d, f chứa electron.
Câu 12: Phân lớp bão hòa là phân lớp:
A. Đã được điền một nửa electron
Dạng 1 – 2 Chương cấu tạo nguyên tử - Swifty |

1

B. Đã điền đầy đủ số electron
C. Có chứa 14 electron
D. Có chứa 1 electron
Câu 13: Cấu hình e nguyên tử biểu diễn:
A. Sự phân bố e trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau
B. Sự phân bố e trên các lớp khác nhau
C. Sự phân bố e trong nguyên tử
D. Thứ tự các phân lớp thuộc các lớp khác nhau.
Câu 14: Sự phân bố e vào các AO và lớp electron dựa vào:
A. Nguyên lý vững bền và nguyên lý Pauli.
B. Nguyên lý vững bền và quy tắc Hun.
C. Nguyên lý vững bền, nguyên lý Pauli và quy tắc Hun.
D. Nguyên lý Pauli và quy tắc Hun.
Câu 15: Nhận ...
CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - CẤU HÌNH E
A. Lý thuyết:
Câu 1: Nguyên tử có cấu tạo như thế nào?
A. Nguyên tử cấu tạo bởi chùm hạt mang điện tích âm gọi là electron.
B. Nguyên tử cấu tạo bởi hạt nhân proton và vỏ electron.
C. Nguyên tử cấu tạo bởi các điện tử mang điện dương.
D. Nguyên tử cấu tạo bởi hạt nhân mang điện dương và lớp vỏ electron mang điện âm.
Câu 2: Khối lượng của 1 proton bằng bao nhiêu lần khối lượng của 1 electron?
A. 1 C. 1/1836
B. 1836 D. 1000
Câu 3: Khối lượng của 1 proton bằng bao nhiêu lần khối lượng của 1 notron?
A. 1 C. 1/1836
B. 1836 D. 1000
Câu 4: Câu phát biểu đúng là:
A. Khối lượng riêng của hạt nhân lớn hơn khối lượng riêng của nguyên tử.
B. Bán kính nguyên tử bằng bán kính hạt nhân.
C. Bán kính nguyên tử bằng tổng bán kính các hạt e,p,n.
D. Trong nguyên tử các hạt p, n, e xếp khít thành một khối bền chặt.
Câu 5: Lớp thứ 4 (n=4) có số e tối đa là:
A. 32 B. 16 C. 8 D. 50
Câu 6: Lớp thứ 3 có số phân lớp là:
A. 7 B. 4 C. 3 D. 5
Câu 7: Nguyên tử của nguyên tố R có 4 lớp e, lớp ngoài cùng có 1e. Vậy số hiệu nguyên tử của nguyên tố R là:
A. 15 B. 16 C. 14 D. 19
Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng:
A. Những e có mức năng lượng bằng nhau được xếp vào một phân lớp
B. Những e có mức năng lượng gần bằng nhau được xếp vào một lớp.
C. Lớp thứ n có n phân lớp.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 9: Nguyên tử C ở trạng thái cơ bản có bao nhiêu e LNC?
Câu 10: Sự phân bố e vào các lớp và phân lớp căn cứ vào:
A. Nguyên tử lượng tăng dần.
B. Điện tích hạt nhân tăng dần.
C. Số khối tăng dần.
D. Mức năng lượng.
Câu 11: Điền đúng sai:
A. Chuyển động của e trong nguyên tử không theo một quỹ đạo xác định
B. Mọi e đều liên kết vs hạt nhân chặt chẽ như nhau.
C. Những e ở gần hạt nhân nhất mức năng lượng thấp nhất.
D. Mỗi lớp n có n phân lớp và chứa tối đa 2n
2
electron.
E. Hiện tại chỉ có 4 phân lớp s, p, d, f chứa electron.
Câu 12: Phân lớp bão hòa là phân lớp:
A. Đã được điền một nửa electron
Dạng 1 – 2 Chương cấu tạo nguyên tử - Swifty | 1
Cấu tạo nguyên tử - Trang 2
Cấu tạo nguyên tử - Người đăng: thswifty14
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Cấu tạo nguyên tử 9 10 263