Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc đềthi ĐH năm 2015

Được đăng lên bởi leducvinhtg5
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Để giúp các bạn học, bậc phụ huynh cũng như Thầy Cô giáo có cơ sở tham khảo về Cấu trúc đề thi thpt quốc gia 2015 môn Vật Lý thế nào, Thầy Phạm Quốc Toản sẽ cùng các em phân
tích cấu trúc đề thi môn Vật Lý qua 5 năm qua 2010 -2014, trong đó phân tích kỹ cấu trúc năm 2014 cũng như dựa thông tin cấu trúc đề thi năm 2015 của Bộ giáo dục sẽ cho các em cái
nhìn dự đoán về cấu trúc đề thi thpt quốc gia 2015.
PHÂN TÍCH CẤU TRÚC ĐỀ THI 2010 – 2014 (Theo chương trình chuẩn)

Năm/
Dao
Sóng
động
cơ
Nội
cơ học
học
dung

Dòng
điện
xoay
chiều

Dao
động
Sóng
điện từ

Sóng Lượng tử Hạt nhân Khác
ánh ánh sáng nguyên tử
sáng

2010

9

5

11

5

5

6

7

2

2011

9

5

12

4

6

6

5

3

2012

10

7

12

4

6

5

6

2013

10

6

12

4

6

5

6

2014

10

7

12

4

7

4

6

Chiếm 18-20% 10-14% 22-24% 8-10% 10-14% 8-12%

1 (TĐ)

10-14%

Vì đề thi THPT quốc gia 2015 theo Bộ giáo dục sẽ có cấu trúc giống đề thi năm 2014 vì vậy chúng ta cùng phân tích kỹ đề năm 2014 và phân tích dự đoán cấu trúc năm 2015.

Xem thêm tại: 

...
Để giúp các bạn học, bậc phụ huynh cũng như Thầy Cô giáo có cơ sở tham khảo về Cấu trúc đề thi thpt quốc gia 2015 môn Vật Lý thế nào, Thầy Phạm Quốc Toản sẽ cùng các em phân
tích cấu trúc đề thi môn Vật Lý qua 5 năm qua 2010 -2014, trong đó phân tích kỹ cấu trúc năm 2014 cũng như dựa thông tin cấu trúc đề thi năm 2015 của Bộ giáo dục sẽ cho các em cái
nhìn dự đoán về cấu trúc đề thi thpt quốc gia 2015.
PHÂN TÍCH CẤU TRÚC ĐỀ THI 2010 – 2014 (Theo chương trình chuẩn)
Năm/
Nội
dung
Dao
động cơ
học
Sóng
cơ học
Dòng
điện
xoay
chiều
Dao
động
Sóng
điện từ
Sóng
ánh
sáng
Lượng tử
ánh sáng
Hạt nhân
nguyên tử
Khác
2010 9 5 11 5 5 6 7 2
2011 9 5 12 4 6 6 5 3
2012 10 7 12 4 6 5 6
2013 10 6 12 4 6 5 6 1 (TĐ)
2014 10 7 12 4 7 4 6
Chiếm 18-20% 10-14% 22-24% 8-10% 10-14% 8-12% 10-14%
Vì đề thi THPT quốc gia 2015 theo Bộ giáo dục sẽ có cấu trúc giống đề thi năm 2014 vì vậy chúng ta cùng phân tích kỹ đề năm 2014 và phân tích dự đoán cấu trúc năm 2015.
Xem thêm tại: http://tin.tuyensinh247.com/cau-truc-de-thi-thpt-quoc-gia-mon-vat-ly-nam-2015-c24a20778.html#ixzz3agZ7UxTy
Cấu trúc đềthi ĐH năm 2015 - Người đăng: leducvinhtg5
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Cấu trúc đềthi ĐH năm 2015 9 10 248