Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Được đăng lên bởi Bình Nguyễn Trọng Quang
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 394 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 5 - CẤU HÌNH và QUẢN LÝ HỆ THỐNG
$1 - Hệ thống nhiều Processors.
• Các loại cấu hình:
– Cấu hình phân cấp,
– Liên kết linh hoạt,
– Đẳng cấu,

• Quản lý tiến trình:
– S – tài nguyên găng,
– TS  S  điều độ,

• Đảm bảo toàn vẹn chức năng và toàn vẹn cấu hình.
1

$2 - Bảo vệ hệ thống
• Nguy cơ:
– Mất hoặc hỏng dữ liệu,
– Sử dụng tài nguyên với mục đích xấu,
– Truy nhập không đăng ký,
– Dò rỉ thông tin.
• Cơ chế bảo vệ:
– Nguyên lý ngăn chặn,
– Nguyên lý cho phép.
• Giải thuật và biện pháp bảo vệ: linh hoạt,
thường xuyên thay đổi.
2

$3 – Thiết kế và xây dựng hệ thống:
• Nguyên lý tập trung: WINDOWS, UNIX, OS
IBM, . . .
• Nguyên lý “Thử và sai”: LINUX:
– Không có đề xuất hướng chung,
– Mã nguồn mở cho phép mọi người nghiên cứu, bổ
sung sửa đổi,
– Phát triển theo nguyên lý tự điều chỉnh,
– Giao diện: User tự trang bị.

3

$4 - Hệ thống của Microsoft
• .

4

...
1
Chương 5 - CẤU HÌNH và QUẢN LÝ HỆ THỐNG
$1 - Hệ thống nhiều Processors
.
Các loại cấu hình:
Cấu hình phân cấp,
Liên kết linh hoạt,
Đẳng cấu,
Quản lý tiến trình:
S – tài nguyên găng,
TS S điều độ,
Đảm bảo toàn vẹn chức năng và toàn vẹn cấu hình.
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Trang 2
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Người đăng: Bình Nguyễn Trọng Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 9 10 176