Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Được đăng lên bởi Bình Nguyễn Trọng Quang
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1664 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔN HỌC

NGUYÊN LÍ HỆ ĐiỀU HÀNH

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
• Là giáo trình cơ sở chuyên ngành:
– Xét các vấn đề HĐH bất kỳ phải giải quyết,
– Phương thức giải quyết các vấn đề đó.
– Hỗ trợ cho các môn khác trong việc xây dựng cơ
sở cho Tin học.
– Những v/đ xem xét sẽ không lạc hậu trong tương
lai.

2

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
• Mang yếu tố chuyên đề:
– Minh hoạ cho các v/đ lý thuyết,
– Khoảng cách giữa và thực tế công nghệ ở Tin học
nói chung và HĐH nói riêng gần như bằng 0.

• Như vậy: đây là một giáo trình khó, khá nặng
nề.

3

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
•
•
•
•
•
•
•
•

Các khái niệm cơ bản về HĐH
Các thành phần và kiến trúc HĐH
Các yêu cầu và nguyên tắc xây dựng HĐH
Quản lí vào ra (Quản lí thiết bị, Quản lí tệp)
Quản lí bộ nhớ
Lập lịch CPU
Quản lí các dịch vụ
Các vấn đề về an toàn trong HĐH

ĐÁNH GIÁ
• Hệ thống đào tạo
– Số tín chỉ: 2
– Học trên lớp và tự học (1 giờ trên lớp + 2 giờ tự học)
– Viết báo cáo, làm việc theo nhóm

• Thi hết môn
–
–
–
–

Điểm thi: 70%
Báo cáo: 10 %
Kiểm tra định kỳ: 10%
Chuyên cần: 10%

ĐÁNH GIÁ
• Quy chế đào tạo
– Bộ GD-ĐT, Trường ĐHBK HN
– Quy định theo chương trình hợp tác đào tạo CNTT
Việt-Nhật

TÀI LIỆU
• A.Tanenbaum Design and Implementation
operating system.
• A. Tanenbaum Advanced Concepts to
Operating Systems.
• Microsoft Press Inside to WINDOWS 2000.
• “Nguyên lí Hệ điều hành”- ĐH Tự nhiên Huế
• Tài liệu HĐH trên website: 

7

Chương I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
•
-

Các nội dung:
Các định nghĩa HĐH
Lịch sử của HĐH
Các tính chất và các nguyên lí xây dựng HĐH
Các thành phần và mô hình kiến trúc HĐH
Đối tượng quản lí (phục vụ) của HĐH
Tổ chức giao tiếp
8

Chương I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
S1- Định nghĩa HĐH
1.1- Cấu trúc phân lớp của hệ thống tính toán
• Môi trường tính toán
- Hệ thống máy tính
- Phần mềm

• Người sử dụng
- End – User
- Người lập trình
- Kỹ sư hệ thống
9

Mô hình cơ bản của máy tính
-

Vật mang tin (Bộ nhớ ngoài- Storage)
Thiết bị vào ra
Bộ nhớ trong (Memory)
Bộ xử lý trung tâm (Central Processor)
Hệ thống đường truyền (System Bus)

Cấu trúc phân lớp của hệ thống tính toán
-Máy tính điện tử đầu tiên ra đời năm 19441945,
-MTĐT được xây dựng và hoạt động theo
nguyên lý Von Neuman: Máy tính được điều
khiển bằng chương trình và trong câu lệnh của
chương trình người ta chỉ nêu địa chỉ nơi chứa
giá trị chứ không nêu trực tiếp giá trị.

Cấu trúc phân lớp của hệ thống tính toán

MTĐT

Hệ lệnh = {Mã lệnh}
Command System =
{Command Code}

Ngôn ngữ riêng
(Ngôn ngữ máy)
12

13

Cấu trúc phân lớp của hệ thống tín...
MÔN HỌC
NGUYÊN LÍ HỆ ĐiỀU HÀNH
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Người đăng: Bình Nguyễn Trọng Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 9 10 173