Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc sữa chua

Được đăng lên bởi Nguyen Nguyet
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 772 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC
PHẨM

CHUYÊN ĐỀ:
CẤU TRÚC VÀ TRẠNG THÁI CỦA
SỮA CHUA: CÁC YẾU TỐ ẢNH
HƯỞNG

Giáo viên hướng dẫn:

Từ Việt Phú

Học viên thực hiện:1.

Trần Thị Thùy Linh

2.

Nguyễn Hồng Lĩnh

3.

Phengmeangkhune Thipphaphone

4.

Nguyễn Văn Tuấn

5.

Khổng Thị Thanh

Hà Nội, tháng 6 năm 2011

MỤC LỤC

A. Mở đầu
B. Nội dung báo cáo
I.

Tính chất cảm quan của thực phẩm

II.

Vai trò của đánh giá cảm quan thực phẩm

III. Công nghệ sản xuất sữa chua ăn
IV. Cấu trúc và trạng thái biến đổi trong quá trình xử lý
V.

Biến đổi cấu trúc và trạng thái không mong muốn

VI. Lợi ích và tiềm năng
C. Kết luận

• MỞ ĐẦU
•

Các sản phẩm thực phẩm th ường có cấu trúc, trạng thái, màu sắc, hương
thơm và có tính cảm vị khác nhau. Quá trình xử lý nh ư chế biến có ảnh
hưởng lớn đến tính chất cảm quan của thực phẩm.

•

Cấu trúc và trạng thái sản phẩm là một trong những yếu tố quan trọng tạo
nên chất lượng của sản phẩm.

•

Sản phẩm sữa chua tương đối phổ biến ở Việt Nam, có giá trị dinh
dưỡng cao.
Các yêu cầu về chất lượng sản phẩm cũng như đáp ứng được nhu cầu
của người tiêu dùng ngày càng nâng cao.
B. NỘI DUNG BÁO CÁO
I. Tính chất cảm quan của thực phẩm

•

Các tính chất cảm quan của thực phẩm chiếm vị trí rất qu an trọng đối với
chất lượng của một sản phẩm thực phẩm. Các tính chất đó bao gồm:

• Tính chất về màu sắc, hình thái là các tính chất được nhận biết bằng mắt.
Chúng gợi lên một sự so sánh và lựa chọn đầu tiên đối với một sản phẩm.
•

Tính chất về cấu trúc của sản phẩm được nhận biết bởi xúc giác hay
thính giác khi ta sờ nắn, nhai sản phẩm. Đây là các tính ch ất nh ư rắn,
mềm, mịn, nhớt, giòn, độ đồng đều…

• Tính chất về mùi là các tính chất nhận biết được bằng khứu giác khi
chúng ta tiếp xúc gần với sản phẩm nhất là trong khi ăn uống. Th ể hiện
tính chất đặc trưng của sản phẩm.

•

Tính chất về vị và mùi – vị là các tính chất nhận biết được trong miệng
khi ăn hoặc uống sản phẩm. Tính mùi – vị giữ vai trong quan trọng nhất
bởi nó biểu thị bản chât của sản phẩm, nó gọi lên cho ta bi ết thành ph ần
hóa học của sản phẩm.
II. Vai trò của đánh giá cảm quan thực phẩm
•

Vai trò trong kiểm tra sản phẩm và kiểm soát quá trình sản

xuất
Kiểm tra chất lượng sản phẩm và kiểm soát quá tr ình sản xuất là một
hoạt động quan trọng trong quá trình sản xuất sản phẩm. Trong các hoạt
động đó, phân tích và đánh giá cảm quan giữ vai trò khá quan trọng.
Trả lời cho các câu hỏi sau:
Vấn đề đặt ra là gì?
Đâu là các phương tiện cần thiết?
...
Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I
VI N CÔNG NGH SINH H C VÀ CÔNG NGH TH C
PH M
CHUYÊN Đ:
C U TRÚC VÀ TR NG THÁI C A
S A CHUA: CÁC Y U T NH
H NGƯỞ
Giáo viên h ng d n: ướ T Vi t Phú
H c viên th c hi n:1. Tr n Th Thùy Linh
2. Nguy n H ng Lĩnh
3. Phengmeangkhune Thipphaphone
4. Nguy n Văn Tu n
5. Kh ng Th Thanh
Hà N i, tháng 6 năm 2011
Cấu trúc sữa chua - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc sữa chua - Người đăng: Nguyen Nguyet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cấu trúc sữa chua 9 10 878