Ktl-icon-tai-lieu

CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN - GMO

Được đăng lên bởi Vit Con
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1304 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN - GMO

GVHD: Th.SLê Minh Tuấn
Nhóm 5. Lớp DH12SH:
1. Nguyễn Thái Phương
2. Nguyễn Huệ Bình
3. Trần Ngọc Lít
4. Dương Thị Tuyết Như
5.Đinh Thị Kim Ngọc
6.Phạm Thị Yến Nhi
7.Nuth Thị Ngọc Giàu

Nội dung chính


Chương 1: Giới thiệu

1.1. Đặt vấn đề:
1.2. Mục tiêu nghiêncứu:
1.3. Nội dung nghiên cứu:



Chương 2: Tổng quan tàiliệu

2.1. Giớithiệucây trồng biến đổigen -GMO
2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước vềcây trồng biến đổi gen- GMO
2.3. Tình hình nghiên cứu trong nướcvề cây trồng biến đổi gen- GMO
2.4.Lợi ích và rủi ro về Cây trồng biến đổi gen– GMO
2.5.Đánh giá rủi ro và quy định việc dán nhãn của GMO



Chương 3: Kết luận và kiến nghị

3.1. Kếtluận
3.2. Kiếnnghị



Tài liệu tham khảo

Chương 1
Giới thiệu

1. 1 Đặtvấn đề
Trongnhững năm gần đây, sự gia tăng dân số và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên đặt con người
trước những thử tháchlớn.Trong sản xuất nông nghiệp thì biến đổi khí hậu đang trở thành mối
đedoạ .Việc tìm ra các giống cây trồng chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chịu hạn, mặn
tốt là rất cầnthiết.

Cây trồng biến đổi gen – GMO là một thành tựu tiên tiến của CNSH hiện đại trên thế giới và
đang được coi là một trong những giải pháp quan trọng toàn cầu trong việc đảm bảo an ninh
lương thực, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường.... Bên cạnh đó, cây trồng biến đổi cũng
giặp các vấn đề tranh cãi về tính an toàn cho sức khỏe con người, đa dạng sinh học, ảnh hưởng
đến loài thiên địch trong đồng ruộng.

Từ đó, chúng tôi xin nghiên cứu chủ đề về “cây trồng biến đổi gen – GMO ” để nắm vững về
vai trò và tầm quan trọng cây trồng biên đổi gen cũng như phân tích các mặt thuận lợi và hạn
chế mà cây trồng biến đổi gen đem lại trong sản xuất nông nghiệp.

1.2Mụctiêu nghiên cứu

Hiểurõ tầm quan trọng và một số thành tựu của cây trồng biến đổi gen hiện nay.
Tìm hiểu các mặt thuận lợi và hạn chế của việc ứng dụng cây trồng biến đổi gen vào trong
sản xuất nông nghiệp.
1.3 Nộidung nghiên cứu

Khảosát hiện trạng việc ứng dụng và triển khai các cây trồng biến đổi gen trong nông
nghiệp.

Xây dựng một quy trình sản xuất

giống cây trồng biến đổi gen điển hình.

Chương 2: Tổng quan tài liệu:

2.1. Giới thiệu:
2.1.1 Khái niệmliên quan
Sinhvậtbiếnđổigen(Genetically ModifiedOrganism- GMO)làcây trồngđược lai tạo ra bằng cách sử dụng
các kỹ thuậtcôngnghệ sinh học hiệnđại chuyểnmột hoặc một số gene chọn lọc để tạo ra cây trồng mang
tính trạng mong muốn.Đối...
TRƯNG ĐI HC AN GIANG
KHOA NÔNG NGHIP - TI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
Y TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN - GMO
GVHD: Th.SLê Minh Tuấn
Nhóm 5. Lớp DH12SH:
1. Nguyễn Thái Phương
2. Nguyễn Huệ Bình
3. Trần Ngọc Lít
4. Dương Thị Tuyết Như
5.Đinh Thị Kim Ngọc
6.Phạm Thị Yến Nhi
7.Nuth Thị Ngọc Giàu
CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN - GMO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN - GMO - Người đăng: Vit Con
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN - GMO 9 10 239