Ktl-icon-tai-lieu

CHẤT PHỤ GIA THỰC PHẨM VÀ TÍNH CHẤT VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Được đăng lên bởi hoaduong111
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 2326 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHẤT PHỤ GIA THỰC PHẨM
VÀ TÍNH CHẤT VỆ SINH
AN TOÀN THỰC PHẨM
PGS.TS. Dương Thanh Liêm
Bộ môn Dinh dưỡng động vật
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Trường Đại học Nông Lâm

Những vấn đề chung của chất phụ gia thực
phẩm
1. Việc cho thêm một chất lạ vào thực phẩm chỉ được phép khi
nào chất đó không gây độc hại sau khi đã dùng lâu ngày ít nhất
là 2 loài vật qua 2 thế hệ bằng cách cho ăn với liều lượng cao
hơn nhiều so với liều lượng thường dùng.
2. Không một chất nào được coi là không nguy hiểm đối với con
người, nếu nó được phát hiện là chât́ gây ung thư ở một số
loài vật nào đó, nhất là chuột rất nhạy cảm với chất gây ung
thư.
3. Cần phải qui định những tiêu chuẩn về độ thuần khiết của
các hóa chất phụ gia thực phẩm và nghiên cứu những chất
chuyển hóa của chúng trong cơ thể có gây độc hại cho người
và súc vật thí nghiệm hay không.
4. Phải chú ý tính đôc̣ trường diễn (tích lũy) đối với người và
động vật. Mặc dù với liều lượng nhỏ, nhưng tích lũy lâu ngày
trong cơ thể có thể gây ra nguy hại đên
́ sức khoẻ cua
̉ cơ thể.

Qui định liều lượng các chất phụ gia thực
phẩm
1. Liều lượng sử dụng hàng ngày được chấp nhận (ADI accept
daily intake) được quy định đối với các chất mà tính độc hại
đã được điều tra nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, các tính
chất sinh hóa và các giai đoạn chuyển hóa trong cơ thể và
các sản phẩm sinh ra đã được biết một cách tường tận.
2. Liều lượng sử dụng hàng ngày có điều kiện được quy định
đối với một số hóa chất cần thiết để chế biến một số thực
phẩm đặc biệt. Không dùng trong sản xuất đại trà.
3. Liều lượng sử dụng hàng ngày tạm thời” được quy định đối
với các chất mà tính chất độc hại chưa được chứng minh
chắc chắn, với điều kiện các kết quả nghiên cứu phải được
công bố trong một thời gian nhất định.

Phân loại chất phụ gia thực
phẩm
Số TT Nhóm loại chất phụ gia

Số TT Nhóm loại chất phụ gia

1

Chất điều chỉnh độ acid

12

Chất khí đẩy

2

Chất điều vị

13

Chất làm bóng

3

Chất ổn định thực phẩm

14

Chất làm dày

4

Chất bảo quản

15

Chất làm ẩm

5

Chất chống đông vón

16

Chất làm rắn chắc

6

Chất chống oxy hoá

17

Chất nhũ hoá

7

Chất chống tạo bọt

18

Phẩm màu

8

Chất độn

19

Chất tạo bọt

9

Chất ngọt tổng hợp

20

Chất tạo phức kim

10

Chế phẩm tinh bột

21

Chất xử lý bột

11

Men (Enzyme)

22

Hương liệu

PHÂN
̀ THỨ I
Cać chât́ phụ gia bao
̉ quan
̉ thực phâm
̉
và kich
́ thich
́ sinh hoc̣ trong san
̉ xuât.
́
1.
2.
3.
4.
5.

Cać hoá chât́ sat́ khuân.
̉
Cać khang
́ sinh.
Cać chât́ chông
́ môć
Cać chât́ chông
́...
CH T PH GIA TH C PH M
CH T PH GIA TH C PH M
VÀ TÍNH CH T V SINH
VÀ TÍNH CH T V SINH
AN TOÀN TH C PH M
AN TOÀN TH C PH M
PGS.TS. D ng Thanh Liêmươ
PGS.TS. D ng Thanh Liêmươ
B môn Dinh d ng đ ng v t ưỡ
B môn Dinh d ng đ ng v t ưỡ
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Tr ng Đ i h c Nông Lâmườ
Tr ng Đ i h c Nông Lâmườ
CHẤT PHỤ GIA THỰC PHẨM VÀ TÍNH CHẤT VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHẤT PHỤ GIA THỰC PHẨM VÀ TÍNH CHẤT VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM - Người đăng: hoaduong111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
CHẤT PHỤ GIA THỰC PHẨM VÀ TÍNH CHẤT VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 9 10 405