Ktl-icon-tai-lieu

Chất phụ trợ xúc tác

Được đăng lên bởi huyen-dao
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 6623 lần   |   Lượt tải: 15 lần
II.2.2 XÚC TÁC FCC
Trong công nghiệp người ta thường chế tạo xúc tác chứa zeolit ở hai dạng chinh
là dạng cầu và dạng bột. Xúc tác dạng bột sau đó được cải tiến thành xúc tác dạng
vi cầu thường được áp dụng cho quá trình cracking lớp sôi FCC, còn kích thước
dạng cầu với kích thước khoảng từ 3 đến 5mm thường được dùng cho xúc tác
cracking chuyển động (TCC)
Hầu hết các chất xúc tác cracking trươc kia được chế tạo từ sét hoạt hóa axit và các
Alumino silicat vô định hình. Các xúc tác đó có hoạt tính và độ chọn lọc thấp, thời
gian hoạt động ngắn.
Về bản chất xúc tác FCC là một axit rắn tuy nhiên nó đã được cải tiến rất nhiều so
với các xúc tác

II.2.2.2 CÁC HỢP PHẦN QUAN TRỌNG CỦA XÚC TÁC FCC
Chất xúc tác FCC được tạo nên từ rất nhiều hợp chất khác nhau. Có thể hình
dung các hợp phần của xúc tác FCC như sơ đồ sau:

1.

Pha hoạt động (pha hoạt tính)
a.

•

Đặc điểm cấu trúc

Có thể nói, zeolit Y là thành phần quan trọng nhất trong chất xúc tác
cracking

•

Đặc điểm cấu trúc của zeolit Y

Zeolit Y có cấu trúc giống như một zeolit tự nhiên.Tinh thể cơ bản của Y có cấu
trúc lập phương, thuộc nhóm đối xứng Fd3m, khoảng cách ô mạng là a=24.7, mật
độ vật liệu Y là 17.7T/1000m3, số nguyên tử T của tứ diện TO4(T=Si hoặc Al…).
Số nguyên tử T rất thấp chứng tỏ cấu trúc của Y khá rỗng. Thực vậy, zeolit Y là
tinh thể Aluminosilicat được hình thành trong quá trình kết tinh bởi các tứ diện
AlO4* và SiO4. Các tinh thể này tạo ra các đơn vị cấu trúc thứ cấp

SBU(Secondary Building Unit) 4 và 6 cạnh, sau đó các SBU ghép lại với nhau
thành một bát diện cụt (sodalit). Các sodalit này ghép với nhau qua mặt 6 cạnh, tạo
nên cấu trúc faujasit (Y,X) như hình vẽ

Mỗi một sodalit được cấu tạo bởi 24TO4 tứ diện gồm 8 mặt 6 cạnh và 6 mặt 4
cạnh. Cấu trúc của sodalit không đặc khít, đường kính của cầu rỗng trong sodalit
(hốc nhỏ β cage xấp xỉ 6.6).
b.

Biến tính cấu trúc của cấu trúc zeolit Y
Liên kết SiO bền vững hơn liên kết AlO do đó khi tăng tỷ số Si/Al thì cấu
trúc tinh thể zeolit sẽ bền vững hơn trong sự có mặt của hơi nước. Vì thế
hiện nay trong cấu trúc FCC người ta không sử dụng zeolit Y có tỷ số
Si/Al thấp. Các zeolit Y có tỷ số Si/Al cao( >2.5) được quan tâm đặc biệt
khi chế tạo xúc tác cracking.
Một số phương pháp điều chế zeolit Y với tỷ số Si/Al cao.
*Xử lí nhiệt và nhiệt- hơi nước
*Xử lí hóa học
*Kết hợp xử lí nhiệt và xử lí hóa học

*Tổng hợp trực tiếp
•

Trình bày một phương pháp : Xử lí nhiệt và nhiệt –hơi nước

•

Zeolit NaY được trao đổi với dung dịch muối Amoni để g...
II.2.2 XÚC TÁC FCC
Trong công nghiệp người ta thường chế tạo xúc tác chứa zeolit ở hai dạng chinh
là dạng cầu và dạng bột. Xúc tác dạng bột sau đó được cải tiến thành xúc tác dạng
vi cầu thường được áp dụng cho quá trình cracking lớp sôi FCC, còn kích thước
dạng cầu với kích thước khoảng từ 3 đến 5mm thường được dùng cho xúc tác
cracking chuyển động (TCC)
Hầu hết các chất xúc tác cracking trươc kia được chế tạo từ sét hoạt hóa axit và các
Alumino silicat vô định hình. Các xúc tác đó có hoạt tính và độ chọn lọc thấp, thời
gian hoạt động ngắn.
Về bản chất xúc tác FCC là một axit rắn tuy nhiên nó đã được cải tiến rất nhiều so
với các xúc tác
II.2.2.2 CÁC HỢP PHẦN QUAN TRỌNG CỦA C TÁC FCC
Chất xúc tác FCC được tạo nên từ rất nhiều hợp chất khác nhau. Có thể hình
dung các hợp phần của xúc tác FCC như sơ đồ sau:
Chất phụ trợ xúc tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chất phụ trợ xúc tác - Người đăng: huyen-dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Chất phụ trợ xúc tác 9 10 67