Ktl-icon-tai-lieu

Chất thải dầu khí đe dọa đến môi trường

Được đăng lên bởi ngoduythi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chất thải dầu khí đe dọa môi trường
Mỗi năm có hàng nghìn tấn chất thải, cặn dầu xuất phát từ các Xí nghiệp, công ty khai thác
dầu khí trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, các bể chứa thì đã xuống cấp nên
lượng chất thải này đều phải tập kết tại các khu chứa tạm thời để chờ xử lý.
Trước đây, chất thải của xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro đổ tại bể
chứa ở núi Dinh có dung tích 6.000 m3. Tuy nhiên, bể chứa ngoài trời này đã
có dấu hiệu nứt, quá tải nên UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có quyết định
ngừng đổ chất thải dầu khí tại đây kể từ ngày 30/7/2001. Chất thải dầu khí
được thu gom vào các container và vận chuyển vào bờ, tập kết tạm thời
trong khu chứa chất thải ở cảng dầu khí cùng với chất thải của những công
Tàu Hiệp Hoà 2 bị ty, đơn vị không thuộc Vietsovpetro thải ra.

thủng khiến dầu
chảy ra sông Soài
Theo thống kê của Sở KHCN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu, lượng chất thải từ công nghiệp thăm dò
Rạp.
và khai thác dầu khí khoảng 5.600 tấn/năm gồm các loại bùn khoan, dầu mỡ, hóa chất. Ngành
công nghiệp vệ sinh súc rửa tàu thải ra bùn cặn dầu, chất lỏng nhiễm dầu và hoá chất với khối
lượng 2.560 tấn cặn dầu/tàu/năm và 15.270 m3 chất lỏng nhiễm dầu/tàu/năm. Riêng 2 ngành
hoá phẩm dầu khí và chế biến các sản phẩm khí chưa có số liệu thống kê chính thức, song nhìn
chung, lượng xả thải cũng không nhỏ.
Khi lưu chứa trong kho tạm, Xí nghiệp cảng dịch vụ dầu khí đã tách phần nước thải nhiễm dầu để
xử lý bằng hệ thống phân ly dầu nước. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn loại B (TCVN 59451995), còn chất thải rắn vận chuyển đến một số đơn vị có chức năng trong khu vực xử lý. Riêng với
Vietsovpetro, sau thời điểm 30/7/2001 đã hợp đồng thuê Công ty TNHH Đại Phú Hiệp thu gom, vận
chuyển về xử lý tại Bình Dương. Tuy nhiên, theo công văn của Sở KHCN&MT Bình Dương, vào đầu
tháng 5 vừa qua Công ty Đại Phú Hiệp chỉ thu gom chất thải dầu khí về ấp Tân Lập và Đông Hoà,
thuộc huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương để phân loại và sau đó chất thải này được công ty thuê một số
đơn vị ở TPHCM là công ty Tân Đức Thảo, Công ty Thành Lập, Liên hiệp Khoa học sản xuất sinh hoá học xử lý giúp.
Theo công văn số 324 của Sở KHCN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện nay trong nước chưa có tổ chức
nào đủ năng lực xử lý chất thải dầu khí (vốn có những chất kết cấu mạch thẳng rất bền, khó phân
hủy). Ngay tại tỉnh, Công ty Sông Xanh được Sở KHCN&MT hỗ trợ kinh phí xây dựng lò đốt chất
thải dầu khí tại xã Phước Hoà, huyện Tân Thành cũng mới chỉ chạy thử nghiệm. Còn Sở KHCNMT
TP HCM đã có văn bản không đồ...
Chất thải dầu khí đe dọa môi trường
Mỗi năm có hàng nghìn tấn chất thải, cặn dầu xuất phát từ các Xí nghiệp, công ty khai thác
dầu khí trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, các bể chứa thì đã xuống cấp nên
lượng chất thải này đều phải tập kết tại các khu chứa tạm thời để chờ xử lý.
Trước đây, chất thải của xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro đổ tại bể
chứa ở núi Dinh có dung tích 6.000 m3. Tuy nhiên, bể chứa ngoài trời này đã
có dấu hiệu nứt, quá tải nên UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có quyết định
ngừng đổ chất thải dầu khí tại đây kể từ ngày 30/7/2001. Chất thải dầu khí
được thu gom vào các container và vận chuyển vào bờ, tập kết tạm thời
trong khu chứa chất thải ở cảng dầu khí cùng với chất thải của những công
ty, đơn vị không thuộc Vietsovpetro thải ra.
Khi lưu chứa trong kho tạm, Xí nghiệp cảng dịch vụ dầu khí đã tách phần nước thải nhiễm dầu để
xử lý bằng hệ thống phân ly dầu nước. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn loại B (TCVN 5945-
1995), còn chất thải rắn vận chuyển đến một số đơn vị có chức năng trong khu vực xử lý. Riêng với
Vietsovpetro, sau thời điểm 30/7/2001 đã hợp đồng thuê Công ty TNHH Đại Phú Hiệp thu gom, vận
chuyển về xử lý tại Bình Dương. Tuy nhiên, theo công văn của Sở KHCN&MT Bình Dương, vào đầu
tháng 5 vừa qua Công ty Đại Phú Hiệp chỉ thu gom chất thải dầu khí về ấp Tân Lập và Đông Hoà,
thuộc huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương để phân loại và sau đó chất thải này được công ty thuê một số
đơn vị ở TPHCM là công ty Tân Đức Thảo, Công ty Thành Lập, Liên hiệp Khoa học sản xuất sinh -
hoá học xử lý giúp.
Theo công văn số 324 của Sở KHCN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện nay trong nước chưa có tổ chức
nào đủ năng lực xử lý chất thải dầu khí (vốn có những chất kết cấu mạch thẳng rất bền, khó phân
hủy). Ngay tại tỉnh, Công ty Sông Xanh được Sở KHCN&MT hỗ trợ kinh phí xây dựng lò đốt chất
thải dầu khí tại xã Phước Hoà, huyện Tân Thành cũng mới chỉ chạy thử nghiệm. Còn Sở KHCNMT
TP HCM đã có văn bản không đồng ý với công ty môi trường đô thị nhận chất thải dầu khí từ Bà Rịa
- Vũng Tàu về thành phố xử lý.
Tàu Hiệp Hoà 2 bị
thủng khiến dầu
chảy ra sông Soài
Rạp.
Theo thống kê của Sở KHCN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu, lượng chất thải từ công nghiệp thăm dò
và khai thác dầu khí khoảng 5.600 tấn/năm gồm các loại bùn khoan, dầu mỡ, hóa chất. Ngành
công nghiệp vệ sinh súc rửa tàu thải ra bùn cặn dầu, chất lỏng nhiễm dầu và hoá chất với khối
lượng 2.560 tấn cặn dầu/tàu/năm và 15.270 m3 chất lỏng nhiễm dầu/tàu/năm. Riêng 2 ngành
hoá phẩm dầu khí và chế biến các sản phẩm khí chưa có số liệu thống kê chính thức, song nhìn
chung, lượng xả thải cũng không nhỏ.
Chất thải dầu khí đe dọa đến môi trường - Người đăng: ngoduythi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Chất thải dầu khí đe dọa đến môi trường 9 10 964