Ktl-icon-tai-lieu

Chinh phục Bất Đẳng Thức trong đề thi Đại học

Được đăng lên bởi thuyngocltn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1886 lần   |   Lượt tải: 11 lần
CHINH PHỤC BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ THI QUỐC GIA THPT - Phát hành: 26/10
Gửi các em và các quý thầy cô trích đoạn ấn phẩm CHINH
PHỤC BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ THI QUỐC GIA THPT

Nhà sách giáo dục LOVEBOOK – 101 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội – 046.6860.849

CHINH PHỤC BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ THI QUỐC GIA THPT - Phát hành: 26/10
Ta xét qua một số vị dụ nâng cao hơn để thấy được sự ứng dụng của bất đẳng thức CAUCHY-SWARCH.
Ví dụ 5: Chứng minh rằng nếu x, y, z là các số thực thõa mãn điều kiện x 2
thức sau đây là đúng: x

y

z

2

y2

2 .Thì bất đẳng

z2

xyz

Lời giải
Ta sẽ giải bài toán này bằng bất đẳng thức CAUCHY-SWARCH, nhưng lý do vì sao lại nghĩ đến ?
Điều ta cần đó là đánh giá tổng x(1 yz) y z thông qua tổng x 2 y2 z 2
Như vậy, dạng của CAUCHY-SWARCH đã xuất hiện, vấn đề là ta chọn đánh giá như thế nào mà thôi.
Ta thử chọn đánh giá như sau: (x(1 yz) y z)2 (x 2 y2 z 2 )((1 yz) 2 1 1)
Điều này không mang lại gì cho chúng ta cả, vậy hãy tìm cách kết hợp các bộ số khác.
Để ý thì dấu đẳng thức ở đây xảy ra khi x y 1; z 0 .Như vậy có một quan hệ khá rỏ ràng là

x

y

z .Như thế thử xem y

z là một số hạng xem sao. Ta sẽ đánh giá:

(x(1 yz)

z)2

y

Như vậy, ta cần chỉ ra rằng: 2(1 yz)(2 2yz
Điều này đúng vì ta có: y2

z2

yz

2

(x 2

(y

y2 z 2 )

4

x 1

y 1

z 1

y3 z 3

y2 z 2

1

Ví dụ 6:Chứng minh rằng nếu x, y, z thuộc đoạn
ta có:

z)2 )(1 (1 yz)2 )

1;1 và thõa mãn điều kiện x

y

z

xyz

0 . Thì

3
Lời giải

Ta áp dụng CAUCHY-SWARCH một cách “thô sơ” nhất:

x 1
Bây giờ xét xem

x

y

z

3(x

y

z

y 1

z 1

3(x

y

z

3)

3) có nhỏ hơn 3 không ? Chưa hẳn đúng không ? Điều đó chỉ xảy ra khi

0 .Vậy bây giờ ta xét x

y

z

0.

Ta có thể giả sử z 0 . Lúc này ta có x, y (0;1] .Lúc này ta có biến z như tách khỏi cái chung. Từ đó
tư duy là ta sẽ đánh giá 2 số hạng đầu tiên.

x 1

y 1

z 1

2x

2y

4

z 1

Bậy ta cần chứng minh:
2x
2
2xy

2y

4

2(x
2x

z 1
y)
2y

4

3
1

2(1 xy) 1 z

z
1 z
2x

2y

4

x

y

(1 x)(1 y)
1 xy
Ta quy về việc chứng minh bất đẳng thức sau:

Bây giờ ta rút z 1

xy

(1 x)(1 y)(1 xy)

1

2

Áp dụng CAUCHY-SWARCH, ta có:

xy

(1 x)(1 y)(1 xy)
x xy 2

1 x 1 xy

y

xy 2

1 xy

y

1

1

x

y
2

Nhà sách giáo dục LOVEBOOK – 101 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội – 046.6860.849

CHINH PHỤC BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ THI QUỐC GIA THPT - Phát hành: 26/10
Ví dụ 7: Chứng minh rằng với 3 số dương a; b;c , ta có bất đẳng thức sau:

(b c a) 2
a 2 (b c) 2

(c a b) 2
b 2 (c a) 2

(a b c) 2
c 2 (a b) 2

3
5

Lời giải
Một điều dễ dàng nhận thấy ở đ...
CHINH PHC BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ THI QUC GIA THPT - Phát hành: 26/10
Nhà sách giáo dc LOVEBOOK 101 Nguyn Ngc Ni, Thanh Xuân, Hà Ni 046.6860.849
Gi các em và các quý thầy cô trích đoạn n phm CHINH
PHC BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ THI QUC GIA THPT
Chinh phục Bất Đẳng Thức trong đề thi Đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chinh phục Bất Đẳng Thức trong đề thi Đại học - Người đăng: thuyngocltn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Chinh phục Bất Đẳng Thức trong đề thi Đại học 9 10 613