Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3.Tài liệu khí nén

Được đăng lên bởi buivanhung743
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 751 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG KHÍ NÉN

KHÍ
NÉN

THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG
(BiẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG)

CƠ
NĂNG

CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG KHÍ NÉN

CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG TỊNH TiẾN

CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG TỊNH TiẾN

CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG TỊNH TiẾN

CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG TỊNH TiẾN
Tính lực đẩy của xylanh

CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG TỊNH TiẾN
Tính lực đẩy của xylanh

CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG TỊNH TiẾN
Tính đường kính cán piston

10

12 14 16

8
6
4
3

20 22 25

32

40 45 50 60 63

CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG TỊNH TiẾN
Tính lưu lượng tiêu thụ

CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG TỊNH TiẾN
Tính lưu lượng tiêu thụ

CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG QUAY

CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG QUAY

CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG QUAY

CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG QUAY

...
CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG KHÍ NÉN
THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG
(BiẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG)
KHÍ
NÉN
NĂNG
Chương 3.Tài liệu khí nén - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3.Tài liệu khí nén - Người đăng: buivanhung743
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Chương 3.Tài liệu khí nén 9 10 325