Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG II: PHÂN RÃ PHÓNG XẠ

Được đăng lên bởi Nguyen Thanh Huyen
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 10168 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHƯƠNG II:
PHÂN RÃ PHÓNG XẠ
I. Các đặc trưng cơ bản của hiện tượng phóng xạ
Hiện tượng phóng xạ là quá trình hạt nhân tự động phát ra những hạt để trở thành
hạt nhân khác hoặc thay đổi trạng thái của nó. Hạt nhân chịu sự phóng xạ gọi là hạt
nhân phóng xạ, các tia phát ra gọi là các tia phóng xạ. Hiện tượng phóng xạ được
quan sát lần đầu tiên bởi A. Becquerel (1896).
Một hạt nhân phóng xạ được đặc trưng bởi: Loại phóng xạ, năng lượng, chu kỳ
bán rã, spin. Một hạt nhân không phóng xạ gọi là hạt nhân bền, các hạt nhân phóng xạ
tồn tại cùng với các hạt nhân bền trong vỏ quả đất, hoặc do con người tạo nên qua
việc thực hiện các phản ứng hạt nhân, hoặc do các tia vũ trụ bắn phá vào các hạt nhân
bền trong khí quyển, hoặc do các vụ nổ nguyên tử…
Hiện tượng phóng xạ là một quá trình thống kê. Các hạt nhân phóng xạ như nhau
nhưng chúng sẽ phóng xạ tại những thời điểm khác nhau, hiện tượng phóng xạ xảy ra
bên trong hạt nhân, không phụ thuộc tác nhân lý hóa bên ngoài.
1. Phương trình cơ bản của hiện tượng phóng xạ
Xét một tập thể hạt nhân cùng loại, đối với một hạt nhân xác định ta không thể
biết được thời điểm mà nó sẽ phóng xạ, tuy nhiên bằng phương pháp thống kê ta có
thể đánh giá xác suất trong một đơn vị thời gian hạt nhân sẽ phóng xạ, đại lượng đó kí
hiệu

gọi là hằng số phân rã có thứ nguyên

.

Giả sử tại thời điểm t số hạt nhân phóng xạ có trong mẫu là N. Sau thời gian dt
số hạt nhân phóng xạ là dN
dN

Ndt

Dấu trừ chỉ số hạt nhân phóng xạ theo thời gian, lúc t

0 giả sử N

ta

có:
N

(2.1.1)

Phương trình trên được gọi là phương trình cơ bản của hiện tượng phóng xạ.
Gọi

là thời gian để số hạt nhân phóng xạ còn lại một nửa, đại lượng này

gọi là chu kỳ bán rã của hạt nhân phóng xạ.
Ta có:
Suy ra:
(2.1.2)
Thời gian sống trung bình

Đối với một hạt nhân phóng xạ xác định, ta không thể biết thời điểm khi nào thì
hạt nhân phóng xạ. Nhưng xét một thể hạt nhân phóng xạ cùng loại, ta có thể xác định
giá trị trung bình thời gian kể từ lúc hạt nhân phóng xạ tạo ra đến khi nó phóng xạ, đại
lượng đó được gọi là thời gian sống trung bình của một loại hạt nhân phóng xạ kí hiệu
. Được xác định như sau:

Ý nghĩa của

: Thế

vào phương trình cơ bản của hiện tượng

phóng xạ ta có:

Nghĩa là

là thời gian để số hạt nhân phóng xạ giảm đi e lần.

2. Độ phóng xạ
Để đặc trưng cho tốc độ phân rã của một nguồn phóng xạ, người ta đưa ra đại
lượng độ phóng xạ A là số hạt nhân phóng xạ của một nguồn phóng xạ phân rã trong
một đơn vị thời gian.
Độ phóng xạ:
Đơn vị của độ phóng xạ: Cur...
CHƯƠNG II:
PHÂN RÃ PHÓNG XẠ
I. Các đặc trưng cơ bản của hiện tượng phóng xạ
Hiện tượng phóng xạ là quá trình hạt nhân tự động phát ra những hạt để trở thành
hạt nhân khác hoặc thay đổi trạng thái của nó. Hạt nhân chịu s phóng xạ gọi hạt
nhân phóng xạ, các tia phát ra gọi các tia phóng xạ. Hiện tượng phóng x được
quan sát lần đầu tiên bởi A. Becquerel (1896).
Một hạt nhân phóng xạ được đặc trưng bởi: Loại phóng xạ, năng lượng, chu kỳ
bán rã, spin. Một hạt nhân không phóng xạ gọi là hạt nhân bền, các hạt nhân phóng xạ
tồn tại cùng với các hạt nhân bền trong vỏ quả đất, hoặc do con người tạo nên qua
việc thực hiện các phản ứng hạt nhân, hoặc do các tia vũ trụ bắn phá vào các hạt nhân
bền trong khí quyển, hoặc do các vụ nổ nguyên tử…
Hiện tượng phóng xạ là một quá trình thống kê. Các hạt nhân phóng xạ như nhau
nhưng chúng sẽ phóng xạ tại những thời điểm khác nhau, hiện tượng phóng xạ xảy ra
bên trong hạt nhân, không phụ thuộc tác nhân lý hóa bên ngoài.
1. Phương trình cơ bản của hiện tượng phóng xạ
Xét một tập thể hạt nhân cùng loại, đối với một hạt nhân xác định ta không thể
biết được thời điểm sẽ phóng xạ, tuy nhiên bằng phương pháp thống ta
thể đánh giá xác suất trong một đơn vị thời gian hạt nhân sẽ phóng xạ, đại lượng đó kí
hiệu gọi là hằng số phân rã có thứ nguyên .
Giả sử tại thời điểm t số hạt nhân phóng xạ trong mẫu N. Sau thời gian dt
số hạt nhân phóng xạ là dN
dN Ndt
Dấu trừ chỉ số hạt nhân phóng xạ theo thời gian, lúc t 0 giả sử N ta
có:
N (2.1.1)
Phương trình trên được gọi là phương trình cơ bản của hiện tượng phóng xạ.
Gọi thời gian để số hạt nhân phóng xạ còn lại một nửa, đại lượng này
gọi là chu kỳ bán rã của hạt nhân phóng xạ.
Ta có:
Suy ra:
(2.1.2)
Thời gian sống trung bình
CHƯƠNG II: PHÂN RÃ PHÓNG XẠ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG II: PHÂN RÃ PHÓNG XẠ - Người đăng: Nguyen Thanh Huyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
CHƯƠNG II: PHÂN RÃ PHÓNG XẠ 9 10 666