Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề bài tập lượng giác

Được đăng lên bởi Trần Mậu Tú
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 454 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CLB GIA SƯ BÀI THI KHOA HOC:
………………………………………………………*T*M*T*…………………………………………………………

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP
LƯỢNG GIÁC.

Tổng hợp và biên soạn: Trần Mậu Tú-TMT-

SAU ĐÂY LÀ CÁC BÀI TẬP TIẾP NỐI CHUYÊN ĐỀ LẦN TRƯỚC- CÁC EM
GẶP KHÓ KHĂN VỀ BÀI TOÁN NÀO THÌ XIN GỬI THƯ VỀ ĐỊA CHỈ:
tranmautu@gmail.com.
Hoặc facebook: Gia Sư Bài Thi:

Hoặc các em đăng lên page của CLB:
CLB Gia Sư BàThi Khoa Học :


CÁC BÀI TẬP SẼ ĐƯỢC GIỚI THIỆU DẦN VỚI MỨC ĐỘ KHÓ TĂNG DẦN,
MONG CÁC EM THEO DÕI ĐẺ CẬP NHẬT BÀI TẬP VÀ LỜI GẢI.

EM NÀO LÀM ĐƯỢC HẾT TẤT CẢ THÌ GỬI KẾT QUẢ VỀ CHO ANH ĐỂ
NHẬN PHẦN THƯỞNG NHÉ.

TUỔI TRẺ XÔNG PHA CHIẾN MẠC-KHIÊNG VÁC MỆT NHỌC-MỒ HÔI LẮN MÁ-MỚI
VÁ ĐƯỢC TRỜI RỘNG - Trần Mậu Tú-TMT-

CLB GIA SƯ BÀI THI KHOA HOC:
………………………………………………………*T*M*T*…………………………………………………………

BÀI TẬP LUYỆN TẬP PHẦN 1:
I.

Dạng bài tập luyện nhớ công thức lượng giác:
1. CMR:
a. Sinx.sin( − )sin( + )=sin3x
b. 4cosx.cos( − ).cos( + )=cos3x
c. Tanx.tan( − )tan( + )=tan3x
d. Tanx + tan(600 + x) + tan(120 +x) =3tan3x

2. CMR:
a. Nếu cos( a+b) = 0 thì sin(a+2b) =sina
b. Nếu 3sinb = sin(2a +b) thì tan (a+b) = 2tana.
c. Nếu sin(a-b) = 0 thì cos(2b-a)=cosa
d. Nếu sin(a-b) = 0 thì tan(3b –a) = tan2a
e. Nếu 2cos4x +3sin4x = 3 thì 2sin4x +3cos4x bằng bao nhiêu.

3. CMR Các biểu thức sau không phụ thuộc vào x.
a. A=sin6x+cos6x-2sin4x-cos4x+sin2x
b. B=2(sin6x+cos6x)-3(sin4x+cos4x)
c. C=3(sin8x-cos8x)+4(cos6x-2sin6x)+6sin4x
d. D=( sin4x+cos4x-1)(tan2x+cotg2x+2)
e. E= cotg(x-2 ). cos
2
f. F=
g. G=

−

+ cos( + 2 ) − sin( − ) −

.
cotg440+tan2260 cos4060
0

cos316
0
0
sin −324 − 216
0

144 −

0

126

– cotg720.cotg180

. Tan360

TUỔI TRẺ XÔNG PHA CHIẾN MẠC-KHIÊNG VÁC MỆT NHỌC-MỒ HÔI LẮN MÁ-MỚI
VÁ ĐƯỢC TRỜI RỘNG - Trần Mậu Tú-TMT-

CLB GIA SƯ BÀI THI KHOA HOC:
………………………………………………………*T*M*T*…………………………………………………………

h. H=

(

.
).

– cotg720

i. I = cos2x + cos2(x+ ) + cos2( − )

4. Tính giá trị của các biểu thức sau:
a. A= tan90-tan270-tan630+tan810
b. B=tan200 .tan400 .tan600 .tan800
c. C=tan50.tan550.tan650.tan750
d. D=Tan100+tan700+tan1300
e. E=tan200.tan400.tan800
f. F=tan20+tan30+tan40+tan50.

5. Tinh giá trị gần đúng hoặc đúng của.
a. Sin2250
b. Cotg1500
c. Tan2400
d. Sin
e. Sin
f. Tan18360
g. tan
h. cos
i. cos
j. cos
k. cos
l. cos
m. sin
n. 4cos100.cos500.cos700

TUỔI TRẺ XÔNG PHA CHIẾN MẠC-KHIÊNG VÁC MỆT NHỌC-MỒ HÔI LẮN MÁ-MỚI
VÁ ĐƯỢC TRỜI RỘNG - Trần Mậu Tú-TMT-

CLB GIA SƯ BÀI THI KHOA HOC:
……………………………………...
CLB GIA SƯ BÀI THI KHOA HOC:
………………………………………………………*T*M*T*…………………………………………………………
TUỔI TRẺ XÔNG PHA CHIẾN MẠC-KHIÊNG VÁC MỆT NHỌC-MỒ HÔI LẮN MÁ-MỚI
VÁ ĐƯỢC TRỜI RỘNG -
Trần Mậu Tú-TMT-
SAU ĐÂY LÀ CÁC BÀI TẬP TIẾP NỐI CHUYÊN ĐỀ LẦN TRƯỚC- CÁC EM
GẶP KHÓ KHĂN VỀ BÀI TOÁN NÀO THÌ XIN GỬI THƯ VỀ ĐỊA CHỈ:
tranmautu@gmail.com.
Hoặc facebook: Gia Sư Bài Thi:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008341510957
Hoặc các em đăng lên page của CLB:
CLB Gia Sư BàThi Khoa Học :
https://www.facebook.com/giasubaithikhoahoc.
CÁC BÀI TẬP SẼ ĐƯỢC GIỚI THIỆU DẦN VỚI MỨC ĐỘ KHÓNG DẦN,
MONG CÁC EM THEO DÕI ĐẺ CẬP NHẬT BÀI TẬP VÀ LỜI GẢI.
EM NÀO LÀM ĐƯỢC HẾT TẤT CẢ THÌ GỬI KẾT QUẢ VỀ CHO ANH ĐỂ
NHẬN PHẦN THƯỞNG NHÉ.
CHUYÊN ĐỀ BÀI TP
LƯỢNG GIÁC.
T
ng h
p và biên so
n
: Trn Mu Tú-TMT-
Chuyên đề bài tập lượng giác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề bài tập lượng giác - Người đăng: Trần Mậu Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chuyên đề bài tập lượng giác 9 10 854