Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề bài tóan về Oxit và hỗn hợp Oxit

Được đăng lên bởi Hoài Anh
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2008 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ 5: BÀI TOÁN VỀ OXIT VÀ HỖN HỢP OXIT
Tính chất:
-

Oxit bazơ tác dụng với dung dịch axit.

-

Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ.

-

Oxit lưỡng tính vừa tác dụng với dung dịch axit, vừa tác dụng dung
dịch bazơ.

-

Oxit trung tính: Không tác dụng được với dung dịch axit và dung dịch
bazơ.

Cách làm:
-

Bước 1: Đặt CTTQ

-

Bước 2: Viết PTHH.

-

Bước 3: Lập phương trình toán học dựa vào các ẩn số theo cách đặt.

-

Bước 4: Giải phương trình toán học.

-

Bước 5: Tính toán theo yêu cầu của đề bài.

A - TOÁN OXIT BAZƠ

Bài tập áp dụng:

Bài 1: Cho 4,48g một oxit của kim loại hoá trị tác dụng hết 7,84g axit H 2SO4. Xác
định công thức của oxit trên.

Đáp số: CaO

Bài 2: Hoà tan hoàn toàn 1 gam oxit của kim loại R cần dùng 25ml dung dịch hỗn
hợp gồm axit H2SO4 0,25M và axit HCl 1M. Tìm công thức của oxit trên.
Đáp số: Fe2O3

Bài 3: Có một oxit sắt chưa rõ công thức, chia oxit này làm 2 phần bằng nhau.
a/ Để hoà tan hết phần 1 cần dùng150ml dung dịch HCl 1,5M.
b/ Cho luồng khí H2 dư đi qua phần 2 nung nóng, phản ứng xong thu được 4,2g sắt.
Tìm công thức của oxit sắt nói trên.
Đáp số: Fe2O3

Bài 4: Hoà tan hoàn toàn 20,4g oxit kim loại A, hoá trị III trong 300ml dung dịch
axit H2SO4thì thu được 68,4g muối khan. Tìm công thức của oxit trên.
Đáp số:
Bài 5: Để hoà tan hoàn toàn 64g oxit của kim loại hoá trị III cần vừa đủ 800ml
dung dịch axit HNO3 3M. Tìm công thức của oxit trên.
Đáp số:

Bài 6: Khi hoà tan một lượng của một oxit kim loại hoá trị II vào một lượng vừa đủ
dung dịch axit H2SO4 4,9%, người ta thu được một dung dịch muối có nồng độ
5,78%. Xác định công thức của oxit trên.
Hướng dẫn:
Đặt công thức của oxit là RO

PTHH: RO
(MR + 16)

+
98g

H2SO4 ----> RSO4 + H2O
(MR + 96)g

Giả sử hoà tan 1 mol (hay MR + 16)g RO
Khối lượng dd RSO4(5,87%) = (MR + 16) + (98 : 4,9).100 = MR + 2016

C% =

.100% = 5,87%

Giải phương trình ta được: MR = 24, kim loại hoá trị II là Mg.
Đáp số: MgO

Bài 7: Hoà tan hoàn toàn một oxit kim loại hoá trị II bằng dung dịch H 2SO4 14%
vừa đủ thì thu được một dung dịch muối có nồng độ 16,2%. Xác định công thức
của oxit trên.
Đáp số: MgO

B - TOÁN OXIT AXIT

Bài tập 1: Cho từ từ khí CO2 (SO2) vào dung dịch NaOH(hoặc KOH) thì có các
PTHH xảy ra:
CO2 + 2NaOH

Na2CO3 +

H2O ( 1 )

Sau đó khi số mol CO2 = số mol NaOH thì có phản ứng.
CO2 + NaOH

NaHCO3

(2)

Hướng giải: xét tỷ lệ số mol để viết PTHH xảy ra.

Đặt

T =

-

Nếu T

1 thì chỉ có phản ứng ( 2 ) và có thể dư CO2.

-

Nếu T

2 thì chỉ có phản ứng ( 1 ) và có thể dư NaO...
CHUYÊN ĐỀ 5: BÀI TOÁN VỀ OXIT VÀ HỖN HỢP OXIT
Tính chất:
- Oxit bazơ tác dụng với dung dịch axit.
- Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ.
- Oxit lưỡng tính vừa tác dụng với dung dịch axit, vừa tác dụng dung
dịch bazơ.
- Oxit trung tính: Không tác dụng được với dung dịch axit và dung dịch
bazơ.
Cách làm:
- Bước 1: Đặt CTTQ
- Bước 2: Viết PTHH.
- Bước 3: Lập phương trình toán học dựa vào các ẩn số theo cách đặt.
- Bước 4: Giải phương trình toán học.
- Bước 5: Tính toán theo yêu cầu của đề bài.
-
A - TOÁN OXIT BAZƠ
Bài tập áp dụng:
Bài 1: Cho 4,48g một oxit của kim loại htrị tác dụng hết 7,84g axit H
2
SO
4
. Xác
định công thức của oxit trên.
Chuyên đề bài tóan về Oxit và hỗn hợp Oxit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề bài tóan về Oxit và hỗn hợp Oxit - Người đăng: Hoài Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Chuyên đề bài tóan về Oxit và hỗn hợp Oxit 9 10 308