Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề : Cacbonhidrat

Được đăng lên bởi tranthikimthaoqldd
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 506 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ . CACBONHIĐRAT
I. NỘI DUNG TRỌNG TÂM
Trong chương trình trung học phổ thông các bạn học chủ yếu gồm:
- Glucozơ và đồng phân fructozơ
- Saccarozơ và đồng phân mantozơ
- Tinh bột, xenlulozơ
Tính chất đặc trưng của các cacbohiđrat trên
* Glucozơ, Fructozơ: Công thức phân tử chung: C6H12O6
+ Glucozơ
Có cấu tạo mạch hở của 6 nguyên tử cacbon.
Có phản ứng tráng bạc (có nhóm chức – CHO).
Có phản ứng với Cu(OH) 2 tạo thành dung dịch màu xanh lam (vì có 5
nhóm OH kề bên).
+ Fructozơ
Có vị đậm hơn đường mía và có thể nói có vị ngọt sâu hơn glucozơ. Điều
đặc trưng của fructozơ là không có nhóm chức (-CHO) như glucozơ nhưng
trong môi trường kiềm đun nóng thì fructozơ chuyển thành glucozơ: fructozơ
glucozơ
* Saccarozơ, Mantozơ: Công thức chung: C12H22O11
Đặc điểm chung: Phản ứng với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam.
Đặc điểm riêng: Dung dịch saccarozơ không phản ứng tráng bạc, không bị
oxi hóa bởi nước brom vì không có nhóm chức –CHO.
Saccarozơ + H2O  H,t  glucozơ + fructozơ
Mantozơ có phản ứng tráng gương khi đun nóng
H
Mantozơ + H2O  
glucozơ + glucozơ
* Tinh bột, xenlulozơ:
+ Tinh bột: Công thức phân tử (C6H10O5)n là hỗn hợp hai polisaccararit.
Tính chất đặc trưng: (C6H10O5)n + nH2O  t,H  nC6H12O6
Đặc biệt là có phản ứng màu với dung dịch iot
+ Xenlulozơ: Công thức phân tử (C6H10O5)n là một polime tạo thành từ các
mắt xích β-glucozơ
Xenlulozơ phản ứng với HNO3 có H2SO4 đặc xúc tác
Xenlulozơ + (CH3CO)2O → triaxetat [C6H7O2(OCOCH3)3]n
Xenlulozơ + CS2 + NaOH → visco
Xenlulozơ không phản ứng với Cu(OH)2
Xenlulozơ tan trong [Cu(NH3)](OH)2
II. BÀI TẬP VẬN DỤNG
 0



0



Câu 1 (Trích Đề thi TSĐH, khối A - 2011): Xenlulozơ trinitrat được điều
chế từ phản ứng giữa axit nitric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 60% tính
theo xenlulozơ). Nếu dùng 2 tấn xenlulozơ thì khối lượng xenlulozơ trinitrat
điều chế được là:
A. 2,20 tấn
B. 1,10 tấn
C. 2,97 tấn
D. 3,67 tấn
Suy luận và cách giải

Phản ứng thu gọn:
[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3
162n
2 tấn
Theo phản ứng trên ta suy ra: a =

 xt,t  [C6H7O2(NO2)3]n
0

+ 3nH2O

297n
a tấn

2.297
162

Với hiệu suất chỉ đạt 60%, vậy lượng xenlulozơ trinitrat điều chế được là:
m=

a.60 2.297 60

.
2,2 tấn
100
162 100

Chọn đáp án A.
Câu 2 (Trích Đề thi TSĐH, khối B - 2011): Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:
a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước
b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit
c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức
màu xanh lam
d) Khi t...
CHUYÊN ĐỀ . CACBONHIĐRAT
I. NỘI DUNG TRỌNG TÂM
Trong chương trình trung học phổ thông các bạn học chủ yếu gồm:
- Glucozơ và đồng phân fructozơ
- Saccarozơ và đồng phân mantozơ
- Tinh bột, xenlulozơ
Tính chất đặc trưng của các cacbohiđrat trên
* Glucozơ, Fructozơ: Công thức phân tử chung: C
6
H
12
O
6
+ Glucozơ
Có cấu tạo mạch hở của 6 nguyên tử cacbon.
Có phản ứng tráng bạc (có nhóm chức – CHO).
phản ng với Cu(OH)
2
tạo thành dung dịch màu xanh lam (vì 5
nhóm OH kề bên).
+ Fructozơ
vị đậm hơn đường mía thể nói vị ngọt sâu hơn glucozơ. Điều
đặc trưng của fructo không nhóm chức (-CHO) như glucozơ nhưng
trong môi trường kiềm đun nóng thì fructozơ chuyển thành glucozơ: fructozơ
glucozơ
* Saccarozơ, Mantozơ: Công thức chung: C
12
H
22
O
11
Đặc điểm chung: Phản ứng với Cu(OH)
2
tạo tnh dung dịch màu xanh lam.
Đặc điểm riêng: Dung dịch saccarozơ không phản ứng tráng bạc, không bị
oxi hóa bởi nước brom vì không có nhóm chức –CHO.
Saccarozơ + H
2
O
0
,tH
glucozơ + fructozơ
Mantozơ có phản ứng tráng gương khi đun nóng
Mantozơ + H
2
O
H
glucozơ + glucozơ
* Tinh bột, xenlulozơ:
+ Tinh bột: Công thức phân tử (C
6
H
10
O
5
)
n
là hỗn hợp hai polisaccararit.
Tính chất đặc trưng: (C
6
H
10
O
5
)
n
+ nH
2
O
Ht ,
0
nC
6
H
12
O
6
Đặc biệt là có phản ứng màu với dung dịch iot
+ Xenlulozơ: Công thức phân tử (C
6
H
10
O
5
)
n
một polime tạo thành từ các
mắt xích β-glucozơ
Xenlulozơ phản ứng với HNO
3
có H
2
SO
4
đặc xúc tác
Xenlulozơ + (CH
3
CO)
2
O → triaxetat [C
6
H
7
O
2
(OCOCH
3
)
3
]
n
Xenlulozơ + CS
2
+ NaOH → visco
Xenlulozơ không phản ứng với Cu(OH)
2
Xenlulozơ tan trong [Cu(NH
3
)](OH)
2
II. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Câu 1 (Trích Đ thi TSĐH, khối A - 2011): Xenlulozơ trinitrat được điều
chế tphản ứng giữa axit nitric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 60% tính
theo xenlulozơ). Nếu dùng 2 tấn xenlulozơ thì khối lượng xenlulozơ trinitrat
điều chế được là:
A. 2,20 tấn B. 1,10 tấn C. 2,97 tấn D. 3,67 tấn
Suy luận và cách giải
Chuyên đề : Cacbonhidrat - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề : Cacbonhidrat - Người đăng: tranthikimthaoqldd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Chuyên đề : Cacbonhidrat 9 10 905