Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề dòng điện xoay chiều vật lý 12

Được đăng lên bởi kieulhp
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 606 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 12
PHƯƠNG PHÁP VÉC-TƠ TRƯỢT-MỘT PHƯƠNG PHÁP HIỆU QUẢ GIẢI CÁC BÀI TOÁN
ĐIỆN XOAY CHIỀU.
Tóm tắt báo cáo: Đa số học sinh thường dùng phương pháp đại số các bài toán điện còn phương
pháp giản đồ véc tơ thì học sinh rất ngại dùng. Điều đó là rất đáng tiếc vì phương pháp giản đồ véc
tơ dùng giải các bài toán rất hay và ngắn gọn đặc biệt là các bài toán liên quan đến độ lệch pha. Có
nhiều bài toán khi giải bằng phương pháp đại số rất dài dòng và phức tạp còn khi giải bằng phương
pháp giản đồ véc tơ thì tỏ ra rất hiệu quả. Khi giải bài toán điện bằng phương pháp giản đồ véc-tơ có
thể chia thành hai phương pháp: phương pháp véc tơ buộc và phương pháp véc tơ trượt.
Mở đầu: Trong các tài liệu hiện có, đa số các tác giả thường dùng phương pháp véc tơ buộc và ít quan tâm đến
phương pháp véc tơ trượt. Trong bài viết này tôi sẽ trình bày phương pháp véc-tơ trượt với những ưu thế vượt
trội khi giải các bài toán điện xoay chiều RLC nối tiếp khó.
PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VECTƠ TRƯỢT
* Bước 1: Chọn trục nằm ngang là trục dòng điện (i).
* Bước 2: Chọn điểm đầu mạch (A) làm gốc.
* Bước 3: Vẽ lần lượt các véc-tơ biểu diễn các điện áp, lần lượt từ A sang B
nối đuôi nhau theo nguyên tắc:
+ L - lên.
+ C – xuống.
+ R – ngang.
Độ dài các véc-tơ tỉ lệ với các giá trị hiệu dụng tương ứng.
*Nối các điểm trên giản đồ có liên quan đến dữ kiện của bài toán.
*Biểu diễn các số liệu lên giản đồ.
*Dựa vào các hệ thức lượng trong tam giác để tìm các điện áp hoặc góc chưa biết.
b
c
 a
 sin A  sin B  sin C
 2
2
2
 a b  c  2bc. cos A
 b 2 c 2  a 2  2ca. cos B

 c 2 a 2  b 2  2ab. cos C

+ Chú ý đến một số hệ thức trong tam giác
 a 2 b 2  c 2

1
1
 1
 2  2  2
b
c
h
2
 h b'.c'

Ví dụ 1: (CĐ-2010)Đặt điện áp u = 2202cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn
mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần R,
đoạn MB chỉ có tụ điện C. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch
MB có giá trị hiệu dụng bằng nhau nhưng lệch pha nhau 2/3. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn
mạch AM bằng
A. 2202 V.
B. 220/3 V.
C. 220 V.
D. 110 V.

Hướng dẫn: Vẽ mạch điện và vẽ giản đồ véc-tơ. HD : AMB lµ tam gi¸c ®Òu  U AM  U  220(V )

GIẢN ĐỒ R-rL
Ví dụ 2: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần 30 () mắc nối tiếp với cuộn dây. Điện áp
hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây là 120 V. Dòng điện trong mạch lệch pha /6 so với điện áp hai đầu đoạn
mạch và lệch pha /3 so với điện áp hai đầu cuộn ...
CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 12
PHƯƠNG PHÁP VÉC-TƠ TRƯỢT-MỘT PHƯƠNG PHÁP HIỆU QUẢ GIẢI CÁC BÀI TOÁN
ĐIỆN XOAY CHIỀU.
Tóm tắt báo cáo: Đa số học sinh thường dùng phương pháp đại số các bài toán điện còn phương
pháp giản đồ véc thì học sinh rất ngại dùng. Điều đó rất đáng tiếc phương pháp giản đồ véc
dùng giải các bài toán rất hay và ngắn gọn đặc biệtcác bài toán liên quan đến độ lệch pha.
nhiều bài toán khi giải bằng phương pháp đại số rất dài dòng phức tạp còn khi giải bằng phương
pháp giản đồ véc tơ thì tỏ ra rất hiệu quả. Khi giải bài toán điện bằng phương pháp giản đồ véc-tơ có
thể chia thành hai phương pháp: phương pháp véc tơ buộc và phương pháp véc tơ trượt.
Mở đầu: Trong các tài liệu hiện có, đa số các tác giả thường dùng phương pháp véc tơ buộc và ít quan tâm đến
phương pháp véc tơ trượt. Trong bài viết này tôi sẽ trình bày phương pháp véc-tơ trượt với những ưu thế vượt
trội khi giải các bài toán điện xoay chiều RLC nối tiếp khó.
PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VECTƠ TRƯỢT
* Bước 1: Chọn trục nằm ngang là trục dòng điện (i).
* Bước 2: Chọn điểm đầu mạch (A) làm gốc.
* Bước 3: Vẽ lần lượt các véc-tơ biểu diễn các điện áp, lần lượt từ A sang B
nối đuôi nhau theo nguyên tắc:
+ L - lên.
+ C – xuống.
+ R – ngang.
Độ dài các véc-tơ tỉ lệ với các giá trị hiệu dụng tương ứng.
*Nối các điểm trên giản đồ có liên quan đến dữ kiện của bài toán.
*Biểu diễn các số liệu lên giản đồ.
*Dựa vào các hệ thức lượng trong tam giác để tìm các điện áp hoặc góc chưa biết.
Ccos.abbac
Bcos.caacb
Acos.bccba
Csin
c
Bsin
b
Asin
a
2
2
2
222
222
222
dụ 1: (CĐ-2010)Đặt điện áp u = 2202cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn
mạch AM MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần R,
đoạn MB chỉ có tụ điện C. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch
MB có giá trị hiệu dụng bằng nhau nhưng lệch pha nhau 2/3. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn
mạch AM bằng
A. 2202 V. B. 220/3 V. C. 220 V. D. 110 V.
+ Chú ý đến một số hệ thức trong tam giác
'c'.bh
cbh
cba
2
222
222
111
Chuyên đề dòng điện xoay chiều vật lý 12 - Trang 2
Chuyên đề dòng điện xoay chiều vật lý 12 - Người đăng: kieulhp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chuyên đề dòng điện xoay chiều vật lý 12 9 10 934