Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề hóa 12

Được đăng lên bởi curuanon
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 478 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CROM
Câu 1: Cấu hình electron của Cr3+ là :
A.[Ar]3d5
C. [Ar]3d3

B. [Ar]3d4
D. [Ar]3d2

Câu 2: Nung K2Cr2O7 hiện tượng xảy ra là:
A. Chất rắn màu cam chuyển thành màu vàng, có bột màu xanh thẫm, có khí bay lên.
B. Chất rắn màu cam chuyển thành màu vàng
C. Có khí không màu, mùi xốc thoát ra.
D. K2Cr2O7 là chất bền nhiệt, không bị nhiệt phân.
Câu 3: Nhận định nào dưới đây không đúng về Cr(NO3)3:
A. Cho ánh sáng phản chiếu trong dd Cr(NO3)3 có màu tím- xanh da trời
B. Khi đun nóng có màu xanh lục, để nguội trở lại màu tím ban đầu
C. Cr(NO3)3 được dùng làm chất cầm màu trong kĩ thuật in hoa vào vải
D. Cho ánh sáng đi qua dd Cr(NO3)3 thì dd không chuyển màu
Câu 4: Cho 15 gam một oxit của Crom tác dụng vừa đủ với dd H 2SO4 đặc nóng thu được dd có màu
xanh lục và 2,52 lít khí X (đktc). Khí X và công thức của oxit là:
A. Cl2, CrO

B. O2, CrO3

C. SO2, Cr2O3

D. O2, CrO

Câu 5: Cho 100 gam dd K2Cr2O7 hoà tan hoàn toàn vào 200 gam dd H 2SO4 thu được 6,72 lít khí
(đktc). Tính nồng độ % của Cr2(SO4)3 tạo thành sau phản ứng?
A. 27,0%

B. 26,5 %

C. 20%

D. 30%

Câu 6: Để dd Cr(OH)2 ngoài không khí sau một thời gian thấy hiện tượng:
A. dd chuyển từ màu vàng sang màu xanh nhạt
B. dd chuyển từ màu vàng sang màu tím
C. dd chuyển từ màu vàng sang màu nâu đỏ
D. dd không bị chuyển màu
Câu 7: Để điều chế Cr2O3 người ta thường nung amoni đicromat rắn, giả sử nung 8,92 gam amoni
đicromat với hiệu suất 80% ta thu được khối lượng oxit là:
A. 4,56 g

B. 6,08 g

C. 4,864 g

D. Kết quả khác

Câu 8: Cho 3 hỗn hợp X, Y, Z như sau: hỗn hợp X gồm Cr và Fe, hỗn hợp Y gồm Cu và Fe, hỗn hợp
Z gồm Cu và Cr với tỉ lệ số mol tương ứng trong mỗi hỗn hợp là 1: 2.
Cho a gam mỗi hỗn hợp trên vào dd HNO 3 loãng được thể tích NO là lớn nhất. Hỗn hợp được sử dụng
là:
A. Hỗn hợp YB. Hỗn hợp X

1

C. Hỗn hợp Z

D. Cả 3 hỗn hợp trên

Câu 9: Cho 5,4 gam nhôm trộn lẫn với một oxit M 2On của kim loại M rồi thực hiện phản ứng nhiệt
nhôm. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được oxit có khối lượng giảm 5 gam so với khối lượng
oxit ban đầu. Công thức của oxit là:
A. Fe2O3

B. CrO3

C. Cr2O3

D. Cr2O7

Câu 10: Cho 15,8 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại Al và M có số mol bằng nhau. Hoà tan hoàn toàn
hỗn hợp X vào dd NaOH dư thu được 6,72 lít H2(đktc).
a)Kim loại M là:
A. Fe

B. Cr

C. Mn

D. Cu

b) Tính % khối lượng kim loại M trong hỗn hợp X:
A. 65,82%

B. 67,28%

C. 70,04%

D. 88,92%

Câu 11: Hoà tan hoàn toàn 9,25 gam hỗn hợp A gồm Al và Cr trong dd HNO 3 dư thu được 2,8 lít khí
NO( 00...
CROM
Câu 1: Cấu hình electron của Cr
3+
là :
A.[Ar]3d
5
B. [Ar]3d
4
C. [Ar]3d
3
D. [Ar]3d
2
Câu 2: Nung K
2
Cr
2
O
7
hiện tượng xảy ra là:
A. Chất rắn màu cam chuyển thành màu vàng, có bột màu xanh thẫm, có khí bay lên.
B. Chất rắn màu cam chuyển thành màu vàng
C. Có khí không màu, mùi xốc thoát ra.
D. K
2
Cr
2
O
7
là chất bền nhiệt, không bị nhiệt phân.
Câu 3: Nhận định nào dưới đây không đúng về Cr(NO
3
)
3
:
A. Cho ánh sáng phản chiếu trong dd Cr(NO
3
)
3
có màu tím- xanh da trời
B. Khi đun nóng có màu xanh lục, để nguội trở lại màu tím ban đầu
C. Cr(NO
3
)
3
được dùng làm chất cầm màu trong kĩ thuật in hoa vào vải
D. Cho ánh sáng đi qua dd Cr(NO
3
)
3
thì dd không chuyển màu
Câu 4: Cho 15 gam một oxit của Crom tác dụng vừa đủ với dd H
2
SO
4
đặc nóng thu được dd màu
xanh lục và 2,52 lít khí X (đktc). Khí X và công thức của oxit là:
A. Cl
2
, CrO B. O
2
, CrO
3
C. SO
2
, Cr
2
O
3
D. O
2
, CrO
Câu 5: Cho 100 gam dd K
2
Cr
2
O
7
hoà tan hoàn toàn vào 200 gam dd H
2
SO
4
thu được 6,72 lít khí
(đktc). Tính nồng độ % của Cr
2
(SO
4
)
3
tạo thành sau phản ứng?
A. 27,0% B. 26,5 %
C. 20% D. 30%
Câu 6: Để dd Cr(OH)
2
ngoài không khí sau một thời gian thấy hiện tượng:
A. dd chuyển từ màu vàng sang màu xanh nhạt
B. dd chuyển từ màu vàng sang màu tím
C. dd chuyển từ màu vàng sang màu nâu đỏ
D. dd không bị chuyển màu
Câu 7: Để điều chế Cr
2
O
3
người ta thường nung amoni đicromat rắn, giả sử nung 8,92 gam amoni
đicromat với hiệu suất 80% ta thu được khối lượng oxit là:
A. 4,56 g B. 6,08 g
C. 4,864 g D. Kết quả khác
Câu 8: Cho 3 hỗn hợp X, Y, Z như sau: hỗn hợp X gồm Cr và Fe, hỗn hợp Y gồm Cu và Fe, hỗn hợp
Z gồm Cu và Cr với tỉ lệ số mol tương ứng trong mỗi hỗn hợp là 1: 2.
Cho a gam mỗi hỗn hợp trên vào dd HNO
3
loãng được thể tích NO là lớn nhất. Hỗn hợp được sử dụng
là:
A. Hỗn hợp Y B. Hỗn hợp X
http://aotrangtb.com 1
Chuyên đề hóa 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề hóa 12 - Người đăng: curuanon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Chuyên đề hóa 12 9 10 739