Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề hóa 12

Được đăng lên bởi curuanon
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ 11: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
CHUYÊN ĐỀ 11: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Câu 1. Liên kết kim loại là liên kết được hình thành do:
A. Sự góp chung electron của các nguyên tử
B. Các electron tự do trong kim loại phản xạ tốt những tia sáng tới
C. Đa số kim loại đều giữ tia sáng tới trên bề mặt kim loại
D. Tất cả các kim loại đều có cấu tạo tinh thể
Câu 2. Nguyên nhân làm cho các kim loại có ánh kim là
A. Kim loại hấp thụ được tất cả các tia sáng tới
B. Các electron tự do trong kim loại phản xạ tốt những tia sáng tới
C. Đa số kim loại đều giữ tia sáng tới trên bề mặt kim loại
D. Tất cả các kim loại đều có cấu tạo tinh thể
Câu 3. Kim loại có tính chất vật lí chung là dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và có ánh kim. Nguyên nhân của những tính chất vật
lí chung của kim loại là do:
A. Trong tinh thể kim loại có nhiều electron độc thân.
B. Trong tinh thể kim loại có các ion dương chuyển động tự do.
C. Trong tinh thể kim loại có các electron chuyển động tự do.
D. Trong tinh thể có nhiều ion dương kim loại
Câu 4. Kim loại khác nhau có độ dẫn điện, dẫn nhiệt khác nhau. Sự khác nhau đó
được quyết định bởi
A. Khối lượng riêng kim loại
B. Kiểu mạng tinh thể khác nhau
C. Mật độ electron khác nhau
D. Mật độ ion dương khác nhau
Câu 5. Phương pháp nhiệt luyện thường dùng để điều chế
A. Các kim loại hoạt động mạnh như Ca, Na, Al
B. Các kim loại hoạt động yếu
C. Các kim loại hoạt động trung bình
D. Các kim loại hoạt động trung bình và yếu
Câu 6. Cho các kim loại Mg, Al, Pb, Cu, Ag. Các lim loại đẩy được Fe ra khỏi Fe(NO3)3 là
A. Mg, Pb và Cu
B. Al, Cu và Ag
C. Pb và Al
D. Mg và Al
Câu 7. Trong số các kim loại sau : Fe, Ni, Cu, Zn, Na, Ba, Ag, Sn, Al số kim loại tác
dụng được với các dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 loãng nhiều nhất là
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
Câu 8. Trong số các kim loại sau: Fe, Ni, Cu, Zn, Na, Ba, Ag, Pb, Al số kim loại tác
dụng được với dung dịch Ba(OH)2 nhiều nhất là
A. 8
B. 6
C. 4
D. 5
Câu 9. Cho 3,45g một kim loại tác dụng với H2 O sinh ra 1,68lít H2 (đktc). Kim loại đó có thể là kim loại nào trong các
kim loại sau:
A. Li
B. Na
C. K
D. Rb
Câu 10. Clo và axit HCl tác dụng với kim loại nào thì cùng tạo ra một hợp chất?
A. Fe
B. Cu
C. Ag
D. Zn
Câu 11. Nhúng một lá Fe nhỏ vào dung dịch dư chứa một trong những chất sau
FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HNO 3, H2SO4 (đặc, nóng), NH4NO3. Số
trường hợp phản ứng chỉ tạo ra muối Fe(II) là
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
2+
2+
2+
Câu 12. Dung dịch X chứa 5 loại ion Mg , Ba , Ca
và 0,2 mol Cl và 0,2mol NO3 . Thêm dần V lít dung dịch
K2CO3 ...
CHUYÊN ĐỀ 11: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
CHUYÊN ĐỀ 11: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Câu 1. Liên kết kim loại là liên kết được hình thành do:
A. Sự góp chung electron của các nguyên tử
B. Các electron tự do trong kim loại phản xạ tốt những tia sáng tới
C. Đa số kim loại đều giữ tia sáng tới trên bề mặt kim loại
D. Tất cả các kim loại đều có cấu tạo tinh thể
Câu 2. Nguyên nhân làm cho các kim loại có ánh kim là
A. Kim loại hấp thụ được tất cả các tia sáng tới
B. Các electron tự do trong kim loại phản xạ tốt những tia sáng tới
C. Đa số kim loại đều giữ tia sáng tới trên bề mặt kim loại
D. Tất cả các kim loại đều có cấu tạo tinh thể
Câu 3. Kim loại tính chất vật chung dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo ánh kim. Nguyên nhân của những tính chất vật
lí chung của kim loại là do:
A. Trong tinh thể kim loại có nhiều electron độc thân.
B. Trong tinh thể kim loại có các ion dương chuyển động tự do.
C. Trong tinh thể kim loại có các electron chuyển động tự do.
D. Trong tinh thể có nhiều ion dương kim loại
Câu 4. Kim loại khác nhau có độ dẫn điện, dẫn nhiệt khác nhau. Sự khác nhau đó
được quyết định bởi
A. Khối lượng riêng kim loại
B. Kiểu mạng tinh thể khác nhau
C. Mật độ electron khác nhau
D. Mật độ ion dương khác nhau
Câu 5. Phương pháp nhiệt luyện thường dùng để điều chế
A. Các kim loại hoạt động mạnh như Ca, Na, Al
B. Các kim loại hoạt động yếu
C. Các kim loại hoạt động trung bình
D. Các kim loại hoạt động trung bình và yếu
Câu 6. Cho các kim loại Mg, Al, Pb, Cu, Ag. Các lim loại đẩy được Fe ra khỏi Fe(NO
3
)
3
A. Mg, Pb và Cu B. Al, Cu và Ag C. Pb và Al D. Mg và Al
Câu 7. Trong scác kim loại sau : Fe, Ni, Cu, Zn, Na, Ba, Ag, Sn, Al skim loại tác
dụng được với các dung dịch HCl và dung dịch H
2
SO
4
loãng nhiều nhất là
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
Câu 8. Trong số các kim loại sau: Fe, Ni, Cu, Zn, Na, Ba, Ag, Pb, Al số kim loại tác
dụng được với dung dịch Ba(OH)
2
nhiều nhất là
A. 8 B. 6 C. 4 D. 5
Câu 9. Cho 3,45g một kim loại tác dụng với H
2
O sinh ra 1,68lít H
2
(đktc). Kim loại đó có thể là kim loại nào trong các
kim loại sau:
A. Li B. Na C. K D. Rb
Câu 10. Clo và axit HCl tác dụng với kim loại nào thì cùng tạo ra một hợp chất?
A. Fe B. Cu C. Ag D.
Z
n
Câu 11. Nhúng một lá Fe nhỏ vào dung dịch dư chứa một trong những chất sau
FeCl
3
, AlCl
3
, CuSO
4
, Pb(NO
3
)
2
, NaCl, HNO
3
, H
2
SO
4
(đặc, nóng), NH
4
NO
3
. Số
trường hợp phản ứng chỉ tạo ra muối Fe(II) là
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 12. Dung dịch X chứa 5 loại ion Mg
2+
, Ba
2+
, Ca
2+
0,2 mol Cl
-
0,2mol NO
3
-
. Thêm dần V lít dung dịch
K
2
CO
3
1M vào dung dịch X đến khi được lượng kết tủa lớn nhất, V có giá trị là
A. 150ml B. 200ml C. 250ml D. 300ml
Câu 13. Magie thể cháy trong khí CO
2
, tạo ra một chất bột màu đen. Công thức
hoá học của chất này là
A. C B. MgO C. Mg
2
C D.
MgCO
3
Câu 14. Htan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp gồm Mg Al vào dung dịch HCl dư. Sau phản ng thấy khối lượng dung dịch
tăng lên 7,0g. Số mol axit HCl đã tham gia phản ứng trên là
- 1 -
Chuyên đề hóa 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề hóa 12 - Người đăng: curuanon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chuyên đề hóa 12 9 10 572