Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề huấn luyện sức bền tốc độ trong chạy 1500m.

Được đăng lên bởi dinhnamt34
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 19664 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Trêng §¹i Häc PCCC
Bé m«n Qu©n sù, vâ thuËt vµ TDTT
--------  --------

CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tên chuyên đề:
“ NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC BỀN
TỐC ĐỘ TRONG CHẠY 1500M CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ”

NHÓM TÁC GIẢ
Trung úy: Nguyễn Đình Nam
Thiếu úy: Võ Đình Độ
Thiếu úy: Phạm Thành Đạt

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
HÀ NỘI 2012
1

DANH MỤC CẮC TỪ VIẾT TẮT

CAND
Cm
ĐH
GDTC
h
Km
LVĐ
m
ml
NXB
PCCC
TDTT
VD
VĐV
VO2 max
s
SBC
SBCM
%

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

2

Công an nhân dân
Centimét
Đại học
Giáo dục thể chất
Giờ
Kilômét
Lượng vận động
mét
Milimét
Nhà xuất bản
Phòng cháy chữa cháy
Thể dục thể thao
Ví dụ
Vận động viên
Khả năng hấp thụ ooxxy tối đa
giây
Sức bền chung
Sức bền chuyên môn
Tỉ lệ phần trăm

MỤC LỤC

5
TRANG

1. Tính cấp thiết của chuyên đề.

7

2. Mục đích của chuyên đề.

7

3. Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu

7

3.1. Khách thể nghiên cứu

7

3.2. Đối tượng nghiên cứu

7

3.3. Phạm vi nghiên cứu

7

4. Phương pháp nghiên cứu

7

4.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu

8

4.2. Phương pháp quan sát sư phạm

8

4.3. Phương pháp tọa đàm, phỏng vấn

8

5. Nội dung chuyên đề

8
Phần 1

9

Những quan điểm huấn luyện và cơ sở lý luận phát triển sức bền tốc độ
1. Những quan điểm và khái niệm về huấn luyện sức bến tốc độ.

9

2. Vai trò của các tố chất thể lực đối với chạy cự ly 1500m

12

3. Cơ sở lý luận phát triển sức bền tốc độ

13

Phần 2

15

Đặc điểm tâm sinh lý và phương pháp phát triển sức bền tốc độ.
1. Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi

15

1.1. Đặc điểm tâm lý

15

1.2. Đặc điểm sinh lý

15

1.2.1. Hệ thần kinh:

15

1.2.2.Hệ xương:

16

1.2.3. Hệ cơ:

16

1.2.4. Hệ hô hấp:

16

1.2.5. Hệ tuần hoàn:

16

2. Một số phương pháp phát triển sức bền

17

2.1. Phương pháp nâng cao khả năng ưa khí.

19

2.1.1. Phương pháp đồng đều liên tục.

20

2.1.2. Phương pháp giãn cách và biến đổi.

20

2.1.3. Phương pháp lặp lại:

3

21
21

Phần mở đầu
1. Tính cấp thiết của chuyên đề.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng tới việc giữ gìn sức khỏe
cho mình và quan tâm tới việc giữ gìn sức khỏe của đồng bào cả nước. Ngay
trong những năm khó khăn, gian khổ nhất của cuộc kháng chiến chống thực
dân Pháp xâm lược (năm 1946) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Lời kêu gọi
toàn dân tập thể dục” và lời kêu gọi đó của Người như ánh dương tỏa chiếu,
định hướng cho sự hình thành và phát triển nền TDTT mới của nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa. Người đã tự tay viết lời kêu gọi với vă...
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
1
Trêng §¹i Häc PCCC
Bé m«n Qu©n sù, vâ thuËt vµ TDTT
-------- --------
CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tên chuyên đề:
“ NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC BỀN
TỐC ĐỘ TRONG CHẠY 1500M CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ”
NHÓM TÁC GIẢ
Trung úy: Nguyễn Đình Nam
Thiếu úy: Võ Đình Độ
Thiếu úy: Phạm Thành Đạt
HÀ NỘI 2012
Chuyên đề huấn luyện sức bền tốc độ trong chạy 1500m. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề huấn luyện sức bền tốc độ trong chạy 1500m. - Người đăng: dinhnamt34
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Chuyên đề huấn luyện sức bền tốc độ trong chạy 1500m. 9 10 91