Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề mạch điện xoay chiều

Được đăng lên bởi nilani
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1812 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- ĐT: 01689.996.187VŨ ĐÌNH HOÀNG

- vuhoangbg@gmail.comĐT: 01689.996.187 – Email: vuhoangbg@gmail.com
Họ và tên:......................................................................................
Lớp:.......................Trường...........................................................
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, LUYỆN THI VÀO ĐẠI HỌC.

Thái Nguyên 2013

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ

CHUYÊN ĐỀ 5 - DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

1

- ĐT: 01689.996.187- vuhoangbg@gmail.com

MỤC LỤC
PHẦN I: KIẾN THỨC CHUNG .............................................................................................3
PHẦN II. PHÂN DẠNG BÀI TẬP ..........................................................................................7
DẠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ MẠCH DAO ĐỘNG ..............................................................7
DẠNG 2: BÀI TOÁN LIÊN QUAN NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG. ....................13
DẠNG 3: VIẾT BIỂU THỨC q, u,i ...................................................................................19
DẠNG 4: ĐIỆN TỪ TRƯỜNG – SỰ THU PHÁT, TRUYỀN SÓNG ĐIỆN TỪ ..............21
KIẾN THỨC CHUNG ...................................................................................................21
PHƯƠNG PHÁP ............................................................................................................25
VÍ DỤ MINH HỌA ........................................................................................................25
DẠNG 5: BÀI TOÁN BIỆN LUẬN- TỤ CÓ ĐIỆN DUNG THAY ĐỔI (TỤ XOAY) ....30
PHẦN III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP ......................................................................32
ĐÁP ÁN ĐỀ 25 ..............................................................................................................37
ĐÁP ÁN ĐỀ 26 ..............................................................................................................42
ĐÁP ÁN ĐỀ 27 ..............................................................................................................47
SÓNG ĐIỆN TỪ ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM 2007 -2012 ..................48
ĐÁP ÁN: SÓNG ĐIỆN TỪ ĐH, CĐ 2007-2012............................................................57

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ

CHUYÊN ĐỀ 5 - DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

2

- ĐT: 01689.996.187- vuhoangbg@gmail.com

MẠCH DAO ĐỘNG. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ
PHẦN I: KIẾN THỨC CHUNG

Mạch dao ...
- ĐT: 01689.996.187 http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ CHUYÊN ĐỀ 5
- DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
1
VŨ ĐÌNH HOÀNG
http://lophocthem.com
ĐT: 01689.996.187 – Email: vuhoangbg@gmail.com
Họ và tên:......................................................................................
Lớp:.......................Trường...........................................................
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, LUYỆN THI VÀO ĐẠI HỌC
.
Thái Nguyên 2013
Chuyên đề mạch điện xoay chiều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề mạch điện xoay chiều - Người đăng: nilani
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Chuyên đề mạch điện xoay chiều 9 10 30