Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề nghiên cứu Biển Đông

Được đăng lên bởi phanyen
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1953 lần   |   Lượt tải: 8 lần
ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI
HOÀNG SA, TRƯỜNG SA – CHỦ QUYỀN
THIÊNG LIÊNG CỦA TỔ QUỐC

LỜI MỞ ĐẦU
Vấn đề Biển Đông đang ngày càng trở thành mối quan tâm an ninh chiến lược
tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Biển Đông có vị trí trọng yếu trong giao
thương hàng hải và có tầm chiến lược quân sự không những của riêng khu vực
Đông Nam Á mà còn của Châu Á – Thái Bình Dương. Nước nào làm chủ được
Biển Đông thì sẽ chi phối được Đông Nam Á và nắm giữ vai trò quan trọng
ở Châu Á – Thái Bình Dương. Từ hội nghị các ngoại trưởng Hiệp hội các nước
Đông Nam Á ( ASEAN) tại Manila tháng 7 năm 1992 đến Hội nghị SEAPOL ba
khu vực tại Bangkok tháng 12 năm 1994, các đại biểu đều lo lắng về tình hình an
ninh của Biển Đông và trao đổi ý kiến về sự hợp tác trong khu vực.
Trong thời gian gần đây tình hình tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông,
ddawcj biệt là hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa có chiều hướng diễn biến hết
sức phức tạp, đang có ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực đến mọi mặt của các
quốc gia có quyền lợi liên quan

Với tinh thần đó bản thân tôi với sự hiểu biết của mình và từ những căn cứ pháp
lý quốc gia và quốc tế để thông qua đó khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ
Quốc đối với hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa.
Theo những quy định của Công ước về Luật biển năm 1982 của Liên Hợp
Quốc thì biển Đông là một khu vực đặc thù, nó chứa đựng tất cả các nội dung có
liên quan của Công ước 1982 như quy định về quốc gia ven biển, quốc gia quần
đảo, nước không có biển, nước bất lợi về mặt địa lý, các vùng biển thuộc quyền tài
phán quốc gia, vùng nước lịch sử, phân định biển, an toàn hàng hải v.v… Đặc
biệt, với những khái niệm xuất hiện trong Công ước 1982 về thềm lục địa và vùng
đặc quyền kinh tế đã khiến cho biển Đông trở thành biển được bao phủ bởi các
vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của các nước ven biển
Đông. Điều này khiến cho khoảng cách về biên giới một số quốc gia trong khu vực
trước đây là xa xôi, cách trở thì nay trở thành các quốc gia cùng chia sẻ đường
biên giới biển chung
I.
SƠ LƯỢC VỀ BIỂN ĐÔNG
Biển Đông còn gọi là biển Nam Trung Hoa theo tên tiếng Anh The South China
Sea và tiếng Pháp Mer de Chine Méridionale, là một biển rìa Tây Thái Bình
Dương
Biển Đông là một biển nửa kín, có diện tích khoảng 3,5 triệu km vuông, trải
rộng từ vĩ độ 3o lên đến vĩ độ 26o Bắc và từ kinh độ 100o đến 121o Đông. Ngoài
Việt Nam, Biển Đông được bao bọc bởi tám nước khác là Trung Quốc, Philippin,
Indonesia, Bruney, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Campuchia.
Biển...
ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI
HOÀNG SA, TRƯỜNG SA – CHỦ QUYỀN
THIÊNG LIÊNG CỦA TỔ QUỐC
LỜI MỞ ĐẦU
Vấn đề Biển Đông đang ngày càng trở thành mối quan tâm an ninh chiến lược
tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Biển Đông vị t trọng yếu trong giao
thương hàng hải tầm chiến lược quân sự không những của riêng khu vực
Đông Nam Á còn của Châu Á Thái Bình Dương. Nước nào làm chủ được
Biển Đông thì sẽ chi phối được Đông Nam Á nắm giữ vai trò quan trọng
ở Châu Á Thái Bình Dương. Từ hội nghị các ngoại trưởng Hiệp hội các nước
Đông Nam Á ( ASEAN) tại Manila tháng 7 năm 1992 đến Hội nghị SEAPOL ba
khu vực tại Bangkok tháng 12 năm 1994, các đại biểu đều lo lắng về tình hình an
ninh của Biển Đông và trao đổi ý kiến về sự hợp tác trong khu vực.
Trong thời gian gần đây tình hình tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông,
ddawcj biệt hai quần đảo Hoàng sa Trường sa chiều hướng diễn biến hết
sức phức tạp, đang ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực đến mọi mặt của các
quốc gia có quyền lợi liên quan
Chuyên đề nghiên cứu Biển Đông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề nghiên cứu Biển Đông - Người đăng: phanyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Chuyên đề nghiên cứu Biển Đông 9 10 854