Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề ôn thi đại học môn Vật lý

Được đăng lên bởi hongtham78
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 578 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS & THPT Marie Curie – TP. Hải Dương
Chương I: DAO ĐỘNG CƠ HỌC
1. Dao động cơ
Dao động là chuyển động có giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng.
2. Dao động tuần hoàn.
là dao động mà sau những khoảng thời gian bằng nhau gọi là chu kỳ vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ
Chu kỳ: là khoảng thời gian T vật thực hiện được một dao đôạng điều hoà( đơn vị s)
Tần số: Số lần dao f động trong một giây ( đơn vị là Hz)
3. Dao động điều hoà
Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian .
Phương trình
phương trình x=Acos( t+ ) thì:
+ x : li độ của vật ở thời điểm t (tính từ VTCB)
+A: gọi là biên độ dao động: là li độ dao động cực đại ứng với cos(t+) =1.
+(t+): Pha dao động (rad)
+  : pha ban đầu.(rad)
+ : Gọi là tần số góc của dao động.(rad/s)
- Chu kì (T):
C1 : Chu kỳ dao động tuần hoàn là khoảng thời gian ngắn nhất T sau đó trạng thái dao động lặp lại như cũ.
C2: chu kì của dao động điều hòa là khoản thời gian vật thực hiện một dao động .
- Tần số (f)
Tần số của dao động điều hòa là số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây .
f=

1ω
=
T 2π

T= t/n
n là số dao động toàn phần trong thời gian t
- Tần số góc
kí hiệu là  .
đơn vị : rad/s
Biểu thức :  

2
T

 2 f

- Vận tốc
v = x/ = -Asin(t + ),
- vmax=A khi x = 0-Vật qua vị trí cân bằng.
- vmin = 0 khi x =  A ở vị trí biên
KL: vận tốc trễ pha  / 2 so với ly độ.
- Gia tốc .
a = v/ = -A 2cos(t + )= - 2x
- |a|max=A2 khi x = A - vật ở biên
- a = 0 khi x = 0 (VTCB) khi đó Fhl = 0 .
- Gia tốc luôn hướng ngược dâu với li độ (Hay véc tơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng)
KL : Gia tốc luôn luôn ngược chiều với li độ và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.
4. Con lắc lò xo
a. Cấu tạo
+ một hòn bi có khối lượng m, gắn vào một lò xo có khối lượng không đáng kể
+ lò xo có độ cứng k
. Phương trình dao động
x = Acos(t+).
* Đối với con lắc lò xo

T

2
m
2 

k

f

1
2

k
m

b. Động năng của con lắc lò xo

Wd 
W đ=
 Đồ thị Wđ ứng với trường hợp  = 0

1 2
mv
2

1 2 1 2 2 2
mv = mA  sin (t+) (1)
2
2

Mr. Trương Đình Hợp –  – 09.8227.93.53

1

Trường THCS & THPT Marie Curie – TP. Hải Dương
c. Thế năng của lò xo

Wt 

1 2
kx
2

W t=

1 2 1 2 2
kx = kA cos (t+) (2a)
2
2

W t=

1 2 2 2
m A cos (t+) (2b)
2

 Thay k = 2m ta được:

 Đồ thị Wt ứng với trường hợp 
d. Cơ năng của con lắc lò xo .Sử bảo toàn cơ năng .

W  Wd  Wt 
W

1 2 1 2
mv  kx
2
2

1 2 1
kA  m...
Trường THCS & THPT Marie Curie – TP. Hải Dương
Chương I: DAO ĐỘNG CƠ HỌC
1. Dao động cơ
Dao động là chuyển động có giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng.
2. Dao động tuần hoàn.
là dao động mà sau những khoảng thời gian bằng nhau gọi là chu kỳ vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ
Chu kỳ: là khoảng thời gian T vật thực hiện được một dao đôạng điều hoà( đơn vị s)
Tần số: Số lần dao f động trong một giây ( đơn vị là Hz)
3. Dao động điều hoà
Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian .
Phương trình
phương trình x=Acos(
t+
) thì:
+ x : li độ của vật ở thời điểm t (tính từ VTCB)
+A: gọi là biên độ dao động: là li độ dao động cực đại ứng với cos(t+) =1.
+(t+): Pha dao động (rad)
+ : pha ban đầu.(rad)
+ : Gọi là tần số góc của dao động.(rad/s)
- Chu kì (T):
C1 : Chu kỳ dao động tuần hoàn là khoảng thời gian ngắn nhất T sau đó trạng thái dao động lặp lại như cũ.
C2: chu kì của dao động điều hòa là khoản thời gian vật thực hiện một dao động .
- Tần số (f)
Tần số của dao động điều hòa là số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây .
f =
=
T
T= t/n
n là số dao động toàn phần trong thời gian t
- Tần số góc
kí hiệu là
.
đơn vị : rad/s
Biểu thức :
2
2
f
T
- Vận tốc
v = x
/
= -Asin(t + ),
- v
max
=A khi x = 0-Vật qua vị trí cân bằng.
- v
min
= 0 khi x = A ở vị trí biên
KL: vận tốc trễ pha
/ 2 so với ly độ.
- Gia tốc .
a = v
/
= -A
2
cos(t + )= -
2
x
- |a|
max
=A
2
khi x = A - vật ở biên
- a = 0 khi x = 0 (VTCB) khi đó F
hl
= 0 .
- Gia tốc luôn hướng ngược dâu với li độ (Hay véc tơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng)
KL : Gia tốc luôn luôn ngược chiều với li độ và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.
4. Con lắc lò xo
a. Cấu tạo
+ một hòn bi có khối lượng m, gắn vào một lò xo có khối lượng không đáng kể
+ lò xo có độ cứng k
. Phương trình dao động x = Acos(t+).
* Đối với con lắc lò xo
k
m
T
2
2
m
k
f
2
1
b. Động năng của con lắc lò xo
2
1
2
d
W mv
W
đ
=
1
2
mv
2
=
1
2
mA
2
2
sin
2
(t+) (1)
Đồ thị W
đ
ứng với trường hợp = 0
Mr. Trương Đình Hợp – http://mrtruongdinhhop.tk – 09.8227.93.53
1
Chuyên đề ôn thi đại học môn Vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề ôn thi đại học môn Vật lý - Người đăng: hongtham78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Chuyên đề ôn thi đại học môn Vật lý 9 10 713