Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề số nguyên tố

Được đăng lên bởi nhuquynhln95
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 511 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tìm hiểu lí thuyết – phân dạng bài tập về số nguyên tố

CHUYÊN ĐỀ SỐ NGUYÊN TỐ

SINH VIÊN THỰC HIỆN:
1:HOÀNG THỊ VÂN
2. HOÀNG THỊ NHƯ QUỲNH
3. TRẦN VĂN THƯ
4. LÂM VĂN TIẾN

A: KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. ĐỊNH NGHĨA
- Số tự nhiên lớn hơn 1, không có ước nào khác 1 và chính nó được gọi là
số nguyên tố.

Tìm hiểu lí thuyết – phân dạng bài tập về số nguyên tố
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1,có nhiều hơn 2 ước.
( Chú ý: Số 0,1 không phải là hợp số, không phải là số nguyên tố.
Số 2 là số nguyên tố bé nhất và là số nguyên tố chẵn duy nhất, mọi số nguyên tố khác đều là số
lẻ.

Ví dụ:
Số 2,3,5,7,13 là các số nguyên tố.
Số 4,6,12 là hợp số.
Nhận xét: Để chứng tỏ ᄃ là hợp số,chỉ cần chỉ ra a  0 ước khác 1 và a.

2. Tính chất:
- Nếu số nguyên tố p chia hết cho số nguyên tố q thì p = q.
p Mq  p  q

Ví dụ:

7 M7  7  7

- Nếu tích abc chia hết cho số nguyên tố p thì ít nhất một thừa số của tích
abc chia hết cho số nguyên tố p.
abc Mp  a Mp  bMp  c Mp

Ví dụ:

12.4.8M3  12M3

- Nếu a và b không chia hết cho số nguyên tố p thì tích ab không chia hết
cho số nguyên tố p .

3. Cách nhận biết một số nguyên tố:
a) Chia số đó lần lượt cho các số nguyên tố đã biết từ nhỏ đến lớn.
- Nếu có một phép chia hết thì số đó không phải là số nguyên tố.
- Nếu chia cho đến lúc số thương nhỏ hơn số chia mà các phép chia vẫn còn
số dư thì số đó là số nguyên tố.

Tìm hiểu lí thuyết – phân dạng bài tập về số nguyên tố
b) Một số có 2 ước số lớn hơn 1 thì số đó không phải là số nguyên tố.
Chú ý: ước số nguyên tố nhỏ nhất của một hợp số A là một số không vượt quá
Nhận xét:
-

Cho học sinh lớp 6 học cách nhận biết số nguyên tố bằng phương pháp 1

-

Đặc biệt: Khi học sinh gặp một số a < 100 muốn biết đó có phải là số nguyên tố hay không
thì ta hướng dẫn cho học sinh làm phép tính chia cho 2,3,5,7:

+ Nếu a chia hết cho một trong 4 số đó thì a là hợp số
+ Nếu a không chia hết số nào trong 4 số đó thi a là số nguyên tố

4. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố:
* Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới
dạng một tích các thừa số nguyên tố.
- Dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của mỗi số nguyên tố là chính số đó.
- Mọi hợp số đều phân tích được ra thừa số nguyên tố.
A  a .b .....c 
Víi a, b, c lµ nh÷ng sè nguyªn tè.
- Chú ý: sự phân tích
, , ...,   N vµ , , ...,   1

này là duy nhất nếu không
kể đến thứ tự của các số

5. Số các ước số và tổng các ước số
Gi¶ sö A  a  .b .....c 
Víi a, b, c lµ nh÷ng sè nguyªn tè.
, , ...,   N vµ , , ...,  ...
Tìm hiểu lí thuyết – phân dạng bài tập về số nguyên tố
CHUYÊN ĐỀ SỐ NGUYÊN TỐ
SINH VIÊN THỰC HIỆN:
1:HOÀNG THỊ VÂN
2. HOÀNG THỊ NHƯ QUỲNH
3. TRẦN VĂN THƯ
4. LÂM VĂN TIẾN
A: KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. ĐỊNH NGHĨA
- Số tự nhiên lớn hơn 1, không có ước nào khác 1 và chính nó được gọi là
số nguyên tố.
Chuyên đề số nguyên tố - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề số nguyên tố - Người đăng: nhuquynhln95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Chuyên đề số nguyên tố 9 10 165