Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề Sóng Cơ Học

Được đăng lên bởi eckounltd123456789
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1838 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- ĐT: 01689.996.187

Diễn đàn: 

VŨ ĐÌNH HOÀNG

- vuhoangbg@gmail.comĐT: 01689.996.187 – Email: vuhoangbg@gmail.com
Họ và tên:.....................................................................................
Lớp:.......................Trường...........................................................
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, LUYỆN THI VÀO ĐẠI HỌC.

Thái Nguyên, 2012

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ

1

CHUYÊN ĐỀ 3 -

SÓNG CƠ HỌC

- ĐT: 01689.996.187

Diễn đàn: 

- vuhoangbg@gmail.com

MỤC LỤC
CHỦ ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG CƠ HỌC
PHẦN I. KIẾN THỨC CHUNG ......................................................................................... 3
PHẦN II. PHÂN DẠNG BÀI TẬP ..................................................................................... 4
DẠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG CƠ HỌC ......................................................................................4
DẠNG 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN SÓNG ........................................................................ 13

PHẦN III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ............................................................... 17
ĐÁP ÁN ĐỀ 13 .................................................................................................................................. 21

CHỦ ĐỀ 2: GIAO THOA SÓNG CƠ
PHẦN I. KIẾN THỨC CHUNG ....................................................................................... 21
PHẦN II. PHÂN DẠNG BÀI TẬP. .................................................................................. 22
DẠNG 3: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH GIAO THOA SÓNG ................................................................... 22
BÀI TOÁN: BIÊN ĐỘ CỦA PHÂN TỬ M TRONG GIAO THOA SÓNG ................................... 24
DẠNG 4: TÌM SỐ CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU ĐOẠN GIỮA 2 NGUỒN. ................................................ 26
BÀI TOÁN: XÁC ĐỊNH SỐ ĐIỂM CỰC ĐẠI, CỰC TIỂUTRÊN ĐƯỜNG TRÒN, ĐƯỜNG ELIP . ........ 32
DẠNG 5: XÁC ĐỊNH SỐ ĐIỂM CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU TRÊN ĐOẠN CD..................................... 33
TẠO VỚI 2 NGUỒN MỘT HÌNH VUÔNG HOẶC HÌNH CHỮ NHẬT ........................................... 33
BÀI TOÁN: XÁC ĐỊNH SỐ ĐIỂM CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU TRÊN ĐƯỜNG CHÉO CỦA MỘT
HÌNH VUÔNG HOẶC HÌNH CHỮ NHẬT ................................................................................... 35
DẠNG 6: ĐIỂM M CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT .............................................................................. 36
Bài toán 1 : Tìm s...
- ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ CHUYÊN ĐỀ 3 -
SÓNG CƠ HỌC
1
VŨ ĐÌNH HOÀNG
http://lophocthem.com
ĐT: 01689.996.187 – Email: vuhoangbg@gmail.com
Họ và tên:.....................................................................................
Lớp:.......................Trường...........................................................
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, LUYỆN THI VÀO ĐẠI HỌC
.
Thái Nguyên, 2012
Chuyên đề Sóng Cơ Học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề Sóng Cơ Học - Người đăng: eckounltd123456789
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Chuyên đề Sóng Cơ Học 9 10 998