Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề Tảo

Được đăng lên bởi Nguyễn Cao Thùy Giang
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 570 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyênđề

TẢO

Nhóm3








NguyễnCaoThùyGiang– B1400307 –Biênsọan.
NguyễnHoàngDuy– B1400297 –Tìmtàiliệu.
NguyễnThảoVi – B1400280 –Tìmtàiliệu.
NguyễnVănMinh – B1400336 –Tìmtàiliệu.
HuỳnhMinhKhánh– B1400324 –Tìmtàiliệu.
NguyễnHữuHuy

Đặcđiểmchung
Sựphânchiacácngànhtảophụthuộcvào:







Sắctố.
Tổchứccủalụclạp.
Thànhphầnhóahọccủaváchtếbào.
Loạichấtdựtrữ.
Vàmộtsốđặcđiểmkhác:sinhhóa,hìnhthái…

Phânloại




NgànhTảođỏ(Rhodopyta).
NhómTảocómàuvàngnâuđếnnâu.





NgànhTảosilic(Bacillariophyta).
NgànhTảogiáp(Pyrrophyta).
NgànhTảonâu(Phaeophyta).

NhómTảocómàulục.





NgànhTảolục(Chlorophyta).
NgànhTảovòng(Charophyta).
NgànhTảomắt(Euglenophyta).

Tảođỏ

Rhodophyta

Tảovàngđếnnâu

Bacillariophyta

Phacophyta

TảoLục

Chlorophyta

Charophyta

Euglenophyta

Nuớcngọ
t

Cơthểth

Nuớcmặ

ựcvật

n

Phân
bố

Cơthểsin
hvật

Trongđất

Hìnhthái




Đơnbàođơnđộc,sốngtựdođếnnhữngdạngtộcđoàndiđộng(hoặckhôngdiđộng).
Đabào:hìnhbản,hìnhsợicóphânnhánhhaykhôngphânnhánh, …

Hìnhdạngvàkíchthước




PhứctạpvàthuộcvàotừngloạinhómTảo.
Kíchthướcthayđổitheotừnggiaiđọan.

Cấutạohóahọc





Códiệplụctốavàb.
Chấtdựtrữlàtinhbột.
Nhiềutếbàocóváchxenlulose.

Cấutạotếbào(1)



Tảođơnbào–đạidiện:Chlamydomonas.








Có2chiênmao.
Mộtlụclạphìnhchén.
Bêntronglụclạpcóhạchlạp,dựtrữtinhbột.
Nhânnằmtrongvùngtếbàochất.
Khôngbàocobópởphíađầu.
Mộtđiểmmắt.

Cấutạotếbào(2)



Tảođabào–đạidiện: Spirogyra.





Khôngcóchiênmao.
Hìnhdạngtếbào,váchtếbào:dàyhơn.
Cómộtkhôngbàoto.

Hìnhthứcsinhsản



Sinhsảnhữutính:






Đẳnggiao.
Dịgiao.
Noãngiao.
Tiếphợptếbào.

...
Chuyênđề
TẢO
Chuyên đề Tảo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề Tảo - Người đăng: Nguyễn Cao Thùy Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Chuyên đề Tảo 9 10 506